Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Odnos Pariškoga mirovnog ugovora s Italijom iz 1947. i Rimskih ugovora između Kraljevine Italije i Kraljevine Hrvatske iz 1941. godine
eng Relation Between the Paris Peace Treaty with Italy of 1947 and the Rome Treaties Between the Kingdom of Italy and the Kingdom of Croatia of 1941
Degan, Vladimir Đuro
Adrias Vol. , No. 15, 2008
Hrčak ID: 35556


eng Towards a stable peace in the former Yugoslavia
Vayrynen, Raimo
Hrčak ID: 7253


hrv Bibliografija radova Polemosa, časopisa za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, povodom 20. godišnjice izlaženja
eng Bibliography of Polemos, Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace, on the Occasion of 20-Year Anniversary of Publication
Pandžić, Josip
Polemos Vol. XXI, No. 43, 2018
Od osnutka znanstvenog časopisa Polemos, opus dostiže ukupno 21 svezak, odnosno 42 broja u razdoblju 1998–2018. Izvornom bibliografijom je obuhvaćeno razdoblje 1998–2013. u kojem izlazi 15 svezaka (I-XV) u 30 brojeva (1-30). Vodeći se dosadašnjim primjerom dobre prakse i u želji za ostvarivanjem kontinuiteta u izradi budućih bibliografskih jedinica, ova bibliografija predstavlja petogodišnju dopunu za razdoblje 2013–2018. koja uključuje pet svezaka (XVI-XXI) i 12 brojeva (31-42). Izvornost nove verzije očituje se u djelomično izmijenjenoj klasi...
Hrčak ID: 222895


hrv Kozmopolitski i/ili imperijalni mir kao osnova globalne vladavine
eng Cosmopolitan and/or Imperial Peace as the Foundation of Global Governance
Beroš, Marin
Filozofska istraživanja Vol. 37, No. 1, 2017
Kozmopolitizam i imperij dijele dugu zajedničku povijest koja seže još u antička vremena. Kozmopolitizam kao ideju sigurno ne bismo poznavali da nije bilo političke organizacije poput imperija, a imperijalni oblik vladavine sigurno ne bio toliko uspješan da se kozmopolitizam nije barem djelomično nalazio u opravdanju i očuvanju niza imperijalnih projekata. Interes za ideju kozmopolitizma obnovljen je u posljednjih dvadeset godina pojavom globalizacijske teorije, a također se čini da je i imperij, bilo da je odobravan ili osporavan, u skorije vr...
Hrčak ID: 187888


hrv Izgradnja svjetske zajednice — obavezan put mira
eng Creating a wordly community — necessary way of peace
Srakić, Marin
Crkva u svijetu Vol. 24, No. 3, 1989
Autor daje pregled nastojanja Crkve u teoriji i praksi u stvaranju svjetske zajednice i mira u svijetu od vremena Leona XIII do Ivan Pavla II, te donosi doprinose svakog pape i na poseban način II Vatikanskog sabora.
Hrčak ID: 85572


hrv Hrvatske perspektive za članstvo u NATO-u
eng Croatian Potentials for NATO Membership
Osrečki, Albina
Međunarodne studije Vol. I, No. 1, 2000
Pitanje hrvatskog približavanja NATO-u povlači za sobom neke probleme koje prethodno treba riješiti. Analiza osnovnih vojnih parametara pokazuje da Hrvatska, iako teži NATO-u, mora biti svjesna da će morati povećati izdatke za obranu dva puta kako bi zadovoljila standarde koje NATO zahtijeva od svojih članica. Na razini sadašnjeg gospodarskog rasta to bi u velikoj mjeri opteretilo njene mogućnosti. Brojem vojnika, količinom teškog naoružanja, a osobito brojem ratnih brodova, Hrvatska odskače od standarda NATO-a. Stoga Hrvatskoj predstoji veliki...
Hrčak ID: 286278


hrv Republika Slovenija i NATO
eng The Republic of Slovenia and NATO
Galić, Simeun
Međunarodne studije Vol. IV, No. 1, 2004
U posljednjih nekoliko godina Republika Slovenija je učinila značajan napredak u priključivanju Europskoj uniji i NATO-u' S obzirom na to da NATO ima središnju ulogu u europskoj sigurnosti, te da proširuje svoje djelovanje novim ulogama, misijama i partnerima, razumljivo je daje Slovenija težila postati njegovom članicom već na sastanku na vrhu u Pragu 2002. godine. No, do toga je vodio dugi i težak put. Slovenija kao i drugi kandidati za prijam u NATO morala je ispunjavati tri osnovna preduvjeta: izvršiti temeljitu reorganizaciju i prilagodbu...
Hrčak ID: 292409


eng The Embrace of Justice and Peace: Concerning the Tension Between Retributive and Eschatological Justice
Kerovec, Roko
Kairos Vol. 3, No. 1, 2009
The article dialectically examines two Christian notions of justice: retributive and eschatological. Retributive justice denotes its expression through retaliation for sin, and eschatological justice implies its realization of complete harmony of all relationships within the renewed creation. The latter is called eschatological because, in distinction from the former, its full expression is attained through the final renewal of all creation in Christ – the eschaton which does not cancel out space and time but promotes them in perfection into et...
Hrčak ID: 215453


hrv Primjena sile s gledišta muslimanske tradicijske intelektualnosti
eng The use of force seen from a traditional Muslim intellectual perspective
Hadžić, Mehmedalija
Vrhbosnensia Vol. 19, No. 2, 2015
S gledišta muslimanske tradicijske intelektualnosti osnova odnosa među ljudima jest mir. Primjena sile se ne isključuje ako ne postoji ni jedna druga održiva alternativa za odbijanje nasilja. Utvrđeni su načini upotrebe sile i postupanja prema nasilniku. U Kur’anu Časnom izraz „mir“ (ar. silm), sa svojim izvedenicama, spominje se više od stotinu puta. Mir je izvorna i utočišna narav ukupnog postojanja. Sva kretanja i mnoštva svjedoče mir i jednost. Zato pojmu „mir“ u zemaljskim ili svjetskim kategorijama više odgovaraju pojmovi „sklad“ i „ha...
Hrčak ID: 265786


hrv Savladavanje nepremostivog: Mirotvorni pokret Požeške kotline 1991.
eng Surmounting the Insurmountable – Peace Movement of the Požega Valley in 1991
Tadić, Vinko
Scrinia Slavonica Vol. 18, No. 1, 2018
Tijekom ljeta i jeseni 1991. djelovao je Mirotvorni pokret Požeške kotline na području nekadašnje Općine Slavonska Požega. Cilj Mirotvornoga pokreta bio je sprečavanje izbijanja ratnih sukoba između građana hrvatske i srpske narodnosti te nametanje dijaloga kao glavne metode rješavanja međunacionalne napetosti koja je eskalirala u Općini Slavonska Požega tijekom 1991. godine. Osim toga, pripadnici Pokreta nastojali su razvijati principe demokracije u kritičnim trenucima raspada Jugoslavije i sloma socijalističkog društvenog uređenja. Mirotvorni...
Hrčak ID: 212088