Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Izvori liberalnog mišljenja u filozofiji Immanuela Kanta
eng The Sources of Liberal Thought in Immanuel Kant’s Philosophy
Brčić, Marita
Filozofska istraživanja Vol. 26, No. 4, 2006
Immanuel Kant, svojim kopernikanskim obratom, vraća čovjeku središnje mjesto u svijetu. Čovjek se, u njegovoj filozofiji, shvaća kao individua koja posjeduje slobodu. Ta sloboda izvor ima u umu, a čovjek je postaje svjestan tek kada djeluje u skladu s moralnim zakonom. Na taj način Kant slobodu pridružuje svakom pojedincu, kao prirođeno pravo, koje nijedan pozitivni zakon ne može dovesti u pitanje. Svojim moralnim zakonom on čovjeka čini odgovornim, kako za sebe tako i za čitav svijet. Ta se odgovornost za svijet krije u ideji vječnoga mira za...
Hrčak ID: 12017


hrv O takozvanom principu manjeg zla
eng About the So-Called Principle of Lesser Evil
Veljak, Lino
Filozofska istraživanja Vol. 36, No. 4, 2016
Nedvojbena dominacija monizma u filozofijskoj tradiciji Zapada predstavlja temeljni razlog zahvaljujući kojemu princip manjeg zla ne spada među uzvišena načela filozofije, primarno praktičke filozofije, ili reflektirana moralnog djelovanja. Zasnovan na pesimistički konotiranom uvjerenju prema kojemu se ljudi često (ako ne i uvijek) u svojem djelovanju moraju opredjeljivati između dviju ili više odluka od kojih je svaka obilježena moralno neprihvatljivim postupcima (ili, radikalnije: od kojih je svaka opredjeljenje za činjenje zla), princip manj...
Hrčak ID: 180130


hrv Mjesto PfP-ja u okviru nove strategije NATO-a
eng Position of PfP in the Context of New Strategy of NATO
Barić, Robert
Međunarodne studije Vol. I, No. 1, 2001
Usvajanje novog strateškog koncepta NATO-a na summitu u Washingtonu 1999. godine potvrdilo je status programa Partnerstvo za mir kao mosta za uključivanje država nečlanica NATO-a u djelovanje NATO-a (kao primarne sigurnosne organizacije na europskom kontinentu) kroz postizanje interoperabilnosti sa Savezom. Uz to, PfP je postao i jedno od sredstava za poticanje obrambeno-sigurnosne suradnje među europskim zemljama, bez obzira na to pripadaju li NATO-u ili ne. Takav opis današnjeg mjesta PfP-ija u europskoj sigurnosnoj arhitekturi daje posebno z...
Hrčak ID: 286393


hrv Odrješenje i pomirenje kao darovi Božje milosrdne ljubavi
eng Absolution and Reconciliation as Gifts of God’s Merciful Love
Vuković, Davor
Diacovensia Vol. 24, No. 4, 2016
Cilj je ovoga rada promišljanje o sakramentu pomirenja, osobito u kontekstu teologije pomirenja te na tragu sadržaja i značenja molitve (formule) odrješenja. O sakramentu pomirenja možemo, zapravo, govoriti jedino unutar teologije pomirenja koja predstavlja jednu od središnjih teoloških tema. Otajstvo pomirenja stoji u središtu kršćanstva i proizlazi iz Božje milosrdne ljubavi kojom dohvaća paloga, grješnoga i izgubljenoga čovjeka. Sakrament pomirenja stoji u širem obzoru pomirenja koje izvodi Otac milosrđa u svome sinu Isusu Kristu po Duhu Sve...
Hrčak ID: 171264


hrv Vojska i mir poslije Hladnog rata: U potrazi za novom misijom vojske
eng Army and Peace After the Cold War: In Search of a New Mission for the Army
Vankovska-Cvetkovska, Biljana
Polemos Vol. II, No. 3-4, 1999
U središtu razmatranja ovog rada jesu promjena naravi međunarodnog sustava te poteškoće koje proizlaze iz promjene rata u sukob. U radu se nastoji istražiti kako ove promjene utječu na vojsku kao instituciju. Nadolazak postmoderne ere donosi nove izazove kako za državu tako i za vojsku. U tom se smislu bitnim nazire redefinicija tradicionalne misije vojske. Postmoderni sukobi i zamjena “neprijateljskih” rizika s nevojnim prijetnjama uključju mnoge zadaće za koje su konvencionalne vojske slabo pripremljene. Na kraju hladnoratnog razdoblja na si...
Hrčak ID: 2871


hrv GRIGORIS LAMBRAKIS (1912-1963) – A GREEK OBSTETRICIAN AND WORLD RENOWNED ACTIVIST
eng GRIGORIS LAMBRAKIS (1912.–1963.) – GRČKI OPSTETRITIČAR I SVJETSKI POZNATI AKTIVIST
Gkegkes, Ioannis D.; Karamanou, Marianna; Iavazzo, Paraskevi-Evangelia; Gkegke, Xanthi-Ekaterini D.; Androutsos, George; Iavazzo, Christos
Acta medico-historica Adriatica Vol. 14, No. 1, 2016
Grigoris Lambrakis bio je grčki političar, liječnik, sportaš i član Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Ateni. Kao sportaš, Lambrakis je držao grčki rekord u skoku u dalj tijekom dvadeset i tri godine, a osvojio je i nekoliko zlatnih medalja na Balkanskim atletskim igrama. Imao je izvrsno medicinsko obrazovanje. Kao predavač na Atenskom sveučilištu, Lambrakis je postao pionirom ginekološke endokrinologije. U njegovoj se liječničkoj karijeri očitovala njegova dobrohotnost. Također, neprestano je prisustvovao međunarodnim pacifističkim susretima...
Hrčak ID: 164638


hrv Primjena mirovnih ugovora sklopljenih s Austrijom i Mađarskom u pravnom poretku SHS: odredbe o državljanstvu
eng Application of peace agreements concluded with Austria and Hungary in the SHS legal order: citizenship provisions
Kosnica, Ivan
U radu se analizira primjena mirovnih ugovora koje je Kraljevina SHS sklopila s Austrijom i Mađarskom nakon Prvog svjetskog rata i to u dijelu u kojem se oni odnose na državljanstvo. U obradi teme autor je koristio relevantnu literaturu, propise, ali i značajnu arhivsku građu dostupnu u fondu Pokrajinske uprave za Hrvatsku i Slavoniju, fondu velikog župana Zagrebačke oblasti te Zbirku personalija Banovine Hrvatske koja sadrži na stotine dosjea, od kojih se neki odnose i na slučajeve primjene mirovnih ugovora. Autor u radu ukazuje na specifičnos...
Hrčak ID: 220143


hrv Hobbesova kritika sveučilišta
eng Hobbes’ Critique of University
Knežić, Ivana
Filozofska istraživanja Vol. 33, No. 3, 2013
Cilj ovoga teksta jest osvijetliti značaj sveučilišta u filozofskom sustavu Thomasa Hobbesa. To činimo analizirajući ponajprije njegovo osobno iskustvo studija na Oxfordu kao važan poticaj za razvijanje njegova kasnijeg stava prema sveučilištima. Potom u središnjim temama, kombinirajući povijesni i problemski pristup, iznosimo njegovu kritiku sveučilišta, kao i njegov prijedlog za reformu sveučilišta, smještajući oboje u kontekst vremena, ali i njegove misli, kako one političke tako i one antropološke i epistemološke. Na kraju, u zaključku, kri...
Hrčak ID: 113573


eng RESPONSE TO THE DOWNFALL OF THE CHRISTIAN REPUBLIC IN FRENCH PRE-REVOLUTIONARY REPUBLICANISM: GABRIEL BONNOT DE MABLY AND JEAN-JACQUES ROUSSEAU
srp Odgovor na propast Hrišćanske republike u francuskom predrevolucionarnom republikanizmu: Gabriel Bonnot de Mably i Jean-Jacques Rousseau
Molnar, Aleksandar
Politička misao Vol. 49, No. 4, 2012
The author’s starting point is the assumption that the idea of the Christian Republic, suppressed by the Enlightenment, entered the French 18th-century discourse through its two secularized versions: the “Great Plan” put forward by Duke of Sully in Royal Economies (1638) and the Project for Perpetual Peace in Europe by Charles-Irenee Castel, the abbot of Saint-Pierre (1717). While the “Great Plan” aimed at establishing a secularized European peace alliance under the hegemony of France, Saint-Pierre strove to remove all hegemonic facets o...
Hrčak ID: 97871


hrv Religija kao socijalni kapital u kontekstu sigurnosne politike suvremenoga Europskog društva
eng Religion as a Social Asset in the Context of the Security Policy of the Contemporary European Society
Nimac, Dragan; Ćurković Nimac, Jasna
Bogoslovska smotra Vol. 84, No. 1, 2014
Polazeći od uloge religijskog identiteta u poboljšanju europske sigurnosti u radu je istaknut mirotvorni potencijal religija i važnost dijaloškog pristupa koji religije moraju njegovati zajedno sa cjelokupnim europskim društvom. Istaknuto je prenaglašeno i krivo isticanje negativnih konotacija koje se stavljaju u kontekst religija (rat i fundamentalizam) kao i zloporaba religije u ostvarenju političkih ciljeva, za koje snose odgovornost i same religijske zajednice. Analizirane su ideje i odnos između liberalno-sekularnog društva i religijskih zajednica,...
Hrčak ID: 120309