Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Mirotvorstvo Željka Mardešića
eng Peacemaking by Željko Mardešić.
Vuleta, Bože
Nova prisutnost Vol. VI, No. 2, 2008
U tekstu su izneseni pojedini događaji i doživljaji iz suradnje Željka Mardešića s Franjevačkim institutom za kulturu mira u Splitu bez ulaženja u analizu sadržaja onoga što je pisani plod te suradnje. Ta suradnja potvrđuje Željkovo pozitivno vrednovanje i poticanje malih praktičnih stvari, inicijativa i pokreta, poglavito onih u duhu Drugog vatikanskog sabora. Nekim manje poznatim momentima oslikana je Željkova želja i nastojanje da Crkva u Hrvata ide putem čišćenja pamćenja kojeg je zacrtao papa Ivan Pavao II. Istiće se i ono što je Institut...
Hrčak ID: 28992


hrv Kissinger i početak bliskoistočnog mirovnog procesa
eng Kissinger and the Beginnings of the Middle East Peace Process
Kos-Stanišić, Lidija
Međunarodne studije Vol. I, No. 1, 2000
Autorica zastupa tezu da je uspješno rješavanje konflikta između Arapa i Židova na Bliskom istoku započelo nakon što su se u bliskoistočni mirovni proces uključile Sjedinjene Američke Države, tj. Henry Kissinger. Transformirajući odnose snaga na Bliskom istoku u korist SAD-a, Kissinger je pokazao da uključivanje SAD-a u vanjsku politiku može donijeti koristi cijelome svijetu. Bliskoistočna "leteća diplomacija" bila je isključivo bazirana na Kissingerovoj osobnosti, a Kissinger je bio personifikacija snage i utjecaja SAD-a u regiji. Letećom dipl...
Hrčak ID: 286375


hrv Washingtonski sporazum - spas ili propast za Hrvate u Bosni i Hercegovini?
eng The Washington Agreement - Salvation or Ruin for Croats in Bosnia and Herzegovina?
Bandić, Ivan
Međunarodne studije Vol. I, No. 2-3, 2001
Položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini na početku 1994. može se označiti kritičnim u političko-vojnom pogledu i fizičkom opstanku uopće. Pored toga, a zbog povezanosti s događanjima u BiH, kao i utjecaja na Hrvat iz BiH, RH je došla u vrlo težak međunarodno-politički položaj, s tendencijom pogoršavanja i mogućeg uvođenja sankcija. Preuzimanje inicijative SAD-a, sa ciljem da se zaustavi rat na prostoru bivše Jugoslavije, i posredovanje u formiranju hrvatsko-bošnjačke federacije, označava prekretnicu u vojnom i političkom pogledu na prostoru BiH, o...
Hrčak ID: 286414


hrv Gernički muzej mira
Momoitio, Iratxe
Informatica museologica Vol. 39, No. 1-4, 2008
Hrčak ID: 134543


hrv STAVOVI STUDENATA LIKOVNE UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U MARIBORU PREMA USMJERENJIMA I SADRŽAJIMA SUVREMENOG LIKOVNOG OBRAZOVANJA
eng TOWARD CONTEMPORARY ART EDUCATION: SOME ACTUAL TOPICS, DISCUSSED BY TEACHER TRAINING PROGRAMME AT THE UNIVERSITY OF MARIBOR
Zupančič, Tomaž
Metodički obzori Vol. 7(2012)2, No. 15, 2012
Rad predstavlja neke od sadržaja suvremenog likovnog obrazovanja inkorporiranih u program likovne pedagogije na Sveučilišta u Mariboru. Ovi sadržaji proizlaze iz postmodernog likovnog kurikuluma. Jedan od najznačajnijih zadataka suvremene likovne edukacije postmodernog doba je osposobljavanje mladih ljudi za razumijevanje kulture u kojoj žive. Suvremena likovna edukacija ima uporište u globalnim temeljima. Naglašava koncepte sukladno postmodernoj paradigmi i ruši prepreke između visoke i popularne umjetnosti. Interkulturalna je i multikulturaln...
Hrčak ID: 83749


eng Statement of Expert Witness
Donia, Robert J.
Časopis za suvremenu povijest Vol. 36, No. 1, 2004
The author presents the history of Bosnia-Herzegovina as an introduction to war in that country that began in 1992. He concentrates in Croat-Moslem relations in Bosnia-Herzegovina during 1992-1993 and examines the Vance Owen peace plan and its consequences on Moslem-Croat relations. The article is given both in the English original and Croatian translation.
Hrčak ID: 103322


hrv Rat kao filozofijska tema
eng War As a Philosophical Theme
Galović, Milan
Polemos Vol. I, No. 1, 1998
Studija je dio šire zamišljene filozofijske studije o ratu kao "fenomenu", koji usudno prati čovjeka u njegovoj povijesti, i pokušaj uviđanja mogućnosti i zbilje rata u suvremenoj "tehnologijsko eri". Polazeći od relevantnih filozofa, od Aristotela do C. Schmitta, naš je prikaz pokušaj filozofijske tematizacije rata kroz filozofijske discipline, od ekonomike do teologije. Posebna je pozornost pritom, uz gospodarske i političke, posvećena istraživanju kulturnih ili duhovnih temelja rata. To je i razlogom što se na kraju propituje i teologijsko r...
Hrčak ID: 201106


hrv Rat se (nije) moglo izbjeći: mir i sukobi u multietničkim područjima u Hrvatskoj
eng (Un)Avoidable War: Peace and Violent Conflict in Multiethnic Areas in Croatia
Katunarić, Vjeran
Revija za sociologiju Vol. 40, No. 1, 2010
Ovaj je članak zasnovan na prvim rezultatima istraživačkog projekta o društvenoj integraciji i kolektivnim identitetima u nekim multietničkim sredinama u Hrvatskoj. Općenito se razlikuju dva oblika mira u multietničkim područjima. Prvi se odnosi na postojanje mira u mjestima koja su sačuvala svoj mir i integritet unatoč širenju etničkog nasilja u njihovu okruženju. Drugi je oblik mira mnogo češći, a odnosi se na čitavu ljestvicu postkonfliktnih procesa. Nadalje, predložena je tipologija koja razlikuje područja multietničkog mira i sukoba u Hrva...
Hrčak ID: 51790


hrv KANADSKA BRIGADA ‘’PRINCEZA PATRICIJA’’ u ZAPADNOJ SLAVONIJI 1992.-1993.: PRIPREME, DJELOVANJE, POTEŠKOĆE
eng CANADIAN BRIGADE PRINCESS PATRICIA IN WESTERN SLAVONIA: PREPARATIONS, ACTIVITIES, DIFFICULTIES
Filipović, Vladimir
Polemos Vol. XI, No. 22, 2008
U radu se analiziraju pripreme i djelovanje dvaju kanadskih bataljuna UNPROFOR-a, dijelova pješačke brigade ‘’Princeza Patricija’’ koji su bili razmješteni u UNPA Sektoru Zapad u Zapadnoj Slavoniji. Pripreme bataljuna, posebno shvaćanje korijena sukoba uvelike su odredile držanje kanadskih časnika u kriznim situacijama na terenu. Kao dobro opremljena i obučena postrojba, jedna od rijetkih kompetentnih u sastavu UNPROFOR-a, Kanađani su od zapovjedništva dobivali zahtjevnije zadatke i radi želje za isticanjem trudili se ispuniti ih. Na napetom po...
Hrčak ID: 41745


hrv Moral u Hrvatskoj u sociologijskoj perspektivi
eng Morality in Croatia - A Sociological Perspecitve
Črpić, Gordan; Valković, Marijan
Bogoslovska smotra Vol. 70, No. 1, 2000
U radu se obrađuje stanje morala u Republici Hrvatskoj na temelju empirijskih socioreligijskih istraživanja provedenih na općoj populaciji građana koncem 1997. i početkom 1998. godine na uzorku od 1245 ispitanika, te na populaciji studenata hrvatskih sveučilišta 1999. godine na uzorku od 692 ispitanika. Rezultati su prikazani kroz sedam poglavlja rada i pokazuju da su mladi općenito permisivniji s obzirom na sve promatrane dimenzije morala. Religioznost se pokazala kao jasan kriterij zauzimanja moralnih stavova na individualnoj razini, dok se n...
Hrčak ID: 31176