Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Identitet Emanuela i njegovo poslanje: najava velike radosne vijesti. Egzegetsko-teološka analiza Iz 8,23b – 9,6
eng The Identity of Emmanuel and His Mission: The Annunciation of the Great Good News. An Exegetical-Theological Analysis of Is 8:23b – 9:6
Lujić, Božo
Bogoslovska smotra Vol. 85, No. 2, 2015
Egzegeza ulomka Iz 8,23b – 9,6 pokazala je postojanje različitih stavova glede razgraničenja ulomka, postavljanja povijesnih okvira ulomka, povijesnoga konteksta i autorstva, a to onda znači i glede različitoga čitanja (relecture) teksta. Provedena egzegeza uvažila je dosadašnja istraživanja i mišljenja te na temelju provedene analize teksta predlaže da se tekst ne čita samo iz jednoga vremenskog kuta nego da se različitost slojeva, koji se zamjećuju u tekstu, pripiše različitim čitanjima teksta (relecturama) u različito vrijeme te u nastojanji...
Hrčak ID: 141163


hrv Mir i pojedinac u misli H. D. Thoreaua i M. Mahatme Gandhija
eng Peace and individual in the thought of H. D. Thoreau and M. Mahatma Gandhi
Tatar, Adnan
Vrhbosnensia Vol. 19, No. 2, 2015
Istraživanja dužnosti pojedinca kod američkog mislioca, prirodnjaka i aktivista Davida Henryja Thoreaua i vođe nenasilnog otpora britanskoj kolonijalnoj upravi u Indiji Mahatme Gandhija predstavljaju teorijske uvide u jedan od najvažnijih fenomena nauke o društvu - čovjeka. Mišljenje i aktivno djelovanje Thoreaua i Gandhija predstavljaju svojevrsnu paradigmatičnu personifikaciju odnosa spram ljudskog dostojanstva čija vrijednost nadvisuje sve druge ideje, ideale i principe. Ovaj rad, tražeći djelujućeg i mislećeg pojedinca kao građanina, ist...
Hrčak ID: 265681


hrv Rat kao filozofijska tema
eng War As a Philosophical Theme
Galović, Milan
Polemos Vol. I, No. 1, 1998
Studija je dio šire zamišljene filozofijske studije o ratu kao "fenomenu", koji usudno prati čovjeka u njegovoj povijesti, i pokušaj uviđanja mogućnosti i zbilje rata u suvremenoj "tehnologijsko eri". Polazeći od relevantnih filozofa, od Aristotela do C. Schmitta, naš je prikaz pokušaj filozofijske tematizacije rata kroz filozofijske discipline, od ekonomike do teologije. Posebna je pozornost pritom, uz gospodarske i političke, posvećena istraživanju kulturnih ili duhovnih temelja rata. To je i razlogom što se na kraju propituje i teologijsko r...
Hrčak ID: 201106


hrv MIROVNI PLANOVI I SPORAZUMI ZA BOSNU I HERCEGOVINU
eng PEACE PLANS AND AGREEMENTS FOR BOSNIA AND HERZEGOVINA
Marić Tokić, Silvana
Mostariensia Vol. 22, No. 1, 2018
Od početka agresije na Bosnu i Hercegovinu, točnije od 1991. godine vode se polemike o ustavnom uređenju BiH. Mirovni planovi i sporazumi koji su trebali odrediti ustavno uređenje BiH kao složene države nisu provedeni u djelo zbog različitog viđenja ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine od triju konstitutivnih naroda Hrvata, Srba i Bošnjaka/Muslimana. Jedan od dva uvjeta za priznanje BiH bio je i Cutileirov plan, koji je BiH odredio kao složenu državu sastavljenu od tri republike određene po etničkom principu. Taj dio plana u djelo nisu p...
Hrčak ID: 234802


hrv Crna Gora i Partnerstvo za mir
eng Montenegro and the NATO Partnership for Peace Program
Tahirović, Mehmedin
Međunarodne studije Vol. VIII, No. 2, 2008
Za razliku od bivših jugoslavenskih republika koje su do svoje suverenosti došle uglavnom putem vojnih sukoba, Crna Gora je potpunu nezavisnost ostvarila na demokratski način. Taj put je bio duži, ali je pokazatelj da se i na tradicionalno nestabilnom Balkanu, na osnovama i principima zapadne demokracije mogu i najosjetljivija pitanja rješavati mirnim putem. Upravo ta specifičnost Crne Gore s aspekta teorije i prakse međunarodnih odnosa zahtijeva poseban pristup u pronalaženju adekvatnih rješenja njezinog sudjelovanja u aktivnostima Partnerstva...
Hrčak ID: 291185


hrv GRIJEH I OTPAD. EKOLOŠKA RAVNOTEŽA I DRUŠTVENA BILANCA
eng SIN AND WASTE. ENVIRONMENTAL BALANCE AND SOCIAL BALANCE
ger SÜNDE UND ABFALL. ÖKOLOGISCHE BALANCE<R>UND GESELLSCHAFTLICHE BILANZ
Schmitz SJ, Philipp
Socijalna ekologija Vol. 5, No. 3, 1996
Otpad se očituje kao skandal, dezintegrirajući čimbenik ljudske i svjetske zajednice. Iza čovjeka ostaje sve više otpada. Otpad simbolizira nešto nedostojno čovjeka pa ga čovjek želi ukloniti iz svoga vidokruga. Rješenje otpada predstavlja zaoštreni problem za svaku novu epohu i naraštaj. Cilj mora biti izbjegavanje starog i novog otpada, iako je to pomalo utopija jer je čovjek nesavršeno biće. Otpad je vrsta grijeha, jer tehničko djelovanje ostavlja trag disharmonije između čovjeka i prirode i dokaz je grijeha u procesu stvaranja. Distancira...
Hrčak ID: 141460


hrv Franjevačka zauzetost za očuvanje dostojanstva i integriteta stvorenog
eng Franciscan Devotion to the Protection of Dignity and Integrity of the Creation
Jeličić, Ana
Filozofska istraživanja Vol. 34, No. 4, 2014
Pravi izazovi bioetike i početni žar za bioetiku koji su se otkrili na VII. Danima Frane Petrića (Cres, 1998.) nastavili su plamtjeti i nakon završenog simpozija, postignutih pravnih regulacija problematike genetički modificiranih organizama i osnivanja povjerenstva. Dapače, bila su to ishodišta ne samo za jednu novu bioetiku, bitno drugačiju od one koja se sve do tada poistovjećivala s novom medicinskom etikom, nego i za nove projekte koji su, sudeći po plodovima, bili vođeni integrativnim načelom. Iz današnje perspektive, znanstveni simpozij...
Hrčak ID: 142581


hrv The role of peace in Kelsen and Lauterpacht’s theories of international law
eng The role of peace in Kelsen and Lauterpacht’s theories of international law
Krešić, Mario
Cilj ovog članka je analizirati ulogu mira u teorijama međunarodnog prava Hansa Kelsena i Hersha Lauterpachta. Posebno će se obraditi promjena u Kelsenovom pristupu ulozi mira nakon 1960 godine. Uz teorijska razmatranja povezanosti mira i prava, oba autora su usmjerili svoje teorije prema praktičnim problemima. Na kraju analize prikazat će se sličnosti i razlike između Kelsena i Lauterpachta.
Hrčak ID: 220145


hrv SAD i nova europska sigurnost
eng U.S.A. and New European Security
Polović, Jadranka
Međunarodne studije Vol. I, No. 1, 2000
Sjedinjene Američke Države su gotovo pola stoljeća, u vrijeme blokovske konfrontacije, stvarajući čvrsto političko i vojno savezništvo sa zemljama Zapadne Europe, presudno utjecale na sigurnost europskog kontinenta. Čine to i danas, zbog čega su politički, gospodarski i vojno prisutne, ne samo na zapadu kontinenta, već i na područjima Istočne, Srednje i Jugoistočne Europe, na kojima su sve očitiji geopolitički i strateški interesi ove globalne velesile. Europska sigurnost danas se ne može sagledati isključivo s vojnog aspekta - ona objedinjuje...
Hrčak ID: 286312


eng Expert Testimony
Almond, Mark
Časopis za suvremenu povijest Vol. 36, No. 1, 2004
The article presents the historical identity of Bosnia-Herzegovina and explains the relations between Croats and Moslems and discusses anti Croatian propaganda and stereotypes that exist in some Western European countries. The article is given both in English language original and also in Croatian translation.
Hrčak ID: 103324