Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Autoritarna dinamika: područja mira i sukoba i teorija autoritarne dinamike
eng The Authoritarian Dynamics: Areas of Peace and Conflict and the Theory of Authoritarian Dynamics
Sekulić, Duško
Revija za sociologiju Vol. 40, No. 1, 2010
U radu se testiraju neke osnovne postavke teorije autoritarne dinamike Karen Stenner. Ideja je teorije da u normalnim situacijama nema razlike u toleranciji između autoritarnih i neautoritarnih osoba. Tek situacija normativne opasnosti dovodi do toga da oni s autoritarnim predispozicijama reagiraju s povećanom netolerantnošću. Posljedica je da možemo očekivati veću povezanost između autoritarnosti i tolerancije u situaciji opasnosti nego kad je nema. U ovom se radu empirijski potvrđuje da je korelacija autoritarnosti i tolerancije veća u onim p...
Hrčak ID: 51792


hrv Zamišljanje drugih – dinamika sukoba i mira u višeetničkim područjima Hrvatske
eng Imagining the Others – Dynamics of Conflict and Peace in Multiethnic Areas in Croatia
Banovac, Boris
Revija za sociologiju Vol. 40[39], No. 3-4, 2009
U radu se polazi od konstruktivističkih teorijskih pretpostavki prema kojima etničnost i etnički identiteti nisu na jednoznačni način povezani s društvenim skupinama (Brubaker). Promatrano u perspektivi događaja iz devedesetih godina 20. stoljeća, u istraživanju se razlikuju dvije osnovne vrste multietničkih područja u Hrvatskoj: (a) područja u kojima su eskalirali sukobi do razine raspada svih oblika zajedničkog života – »zone sukoba«; (b) područja u kojima su radikalni sukobi izbjegnuti, a međuetnički suživot u najvećoj mjeri sačuvan – »podru...
Hrčak ID: 48988


hrv Religija, demokracija i solidarni personalizam: na putu ka svjetskoj kulturi i civilizaciji
eng Religion, Democracy and Solidary Personalism: On the Way to World Culture and Civilization
Žalec, Bojan
Filozofska istraživanja Vol. 31, No. 1, 2011
Na početku članka autor se bavi najnovijim radovima Petera Sloterdijka i Ulricha Becka, koji pokušavaju ocrtati kozmopolitsku kulturu i civilizaciju mira i tolerancije, pa i sudjelovanja, koja bi bila primjerena sadašnjoj situaciji. Autor upozorava na određene poteškoće, ograničenja ili manjkavosti njihovih pogleda i prijedloga i okreće se, u traženju odgovora o značaju i vrijednosti vjere za moderan svijet, radu Renéa Girarda. Njegov značaj ilustrira na primjeru problema faktičkog ostvarivanja ljudskih prava. Članak završava zagovorom solidarn...
Hrčak ID: 72741


hrv Teorija „demokratskog mira“: put prema građanskom ratu: studija slučaja Iraka
eng Democratic Peace Theory: A Path Towards Civil War: The Case of Iraq
Zgurić, Borna
Suvremene teme Vol. 6, No. 1, 2013
Autor smatra kako liberalna paradigma demokratskog mira ima problema u objašnjavanju međunarodne stvarnosti. Demokratizacija nužno ne vodi prema miru, već potiče ratove, prvenstveno u smislu „pravednih ratova“ s ciljem svrgavanja autoritarnih režima. Također, pokazuje se kako demokracije ipak ratuju međusobno. Tome su posebno sklone mlade demokracije. Autor posebno naglašava kako demokratizacija može voditi u građenske ratove. Primjer Iraka pokazuje kako je umjesto mira, demokratizacija dovela do nasilja unutar države što je proizvelo novu nesi...
Hrčak ID: 112775


hrv INSTITUCIONALNI I SOCIJETALNI ASPEKTI ETNIČKO-NACIONALNE IDENTIFIKACIJE I ETNIČKOG SUKOBA – PRILOG HISTORIJSKOJ SOCIOLOGIJI
eng INSTITUTIONAL AND SOCIETAL ASPECTS OF ETHNO-NATIONAL IDENTIFICATION AND ETHNIC CONFLICT-A CONTRIBUTION TO THE HISTORICAL SOCIOLOGY
anovac, Boris
Višeetnički sastav lokalnih zajednica je učestala pojava u modernim društvima. Brojni su primjeri u kojima etničke grupe žive zajedno usprkos kulturnim, simboličkim, političkim i gospodarskim razlikama. S druge strane, društvene razlike se nerijetko pretvaraju u latentne i manifestne napetosti i sukobe. U prvom dijelu rada otvara se rasprava o teorijskim i metodologijskim dilemama u istraživanju etničko-nacionalne identifikacije i etničkog sukoba. Polazi se od opće pretpostavke kako su konfliktni (odnosno mirni) ishodi u višeetničkim sredinama...
Hrčak ID: 107275


hrv RAZORUŽAVANJE IRSKE REPUBLIKANSKE ARMIJE I RASPLAMSAVANJE AKTIVNOSTI DISIDENTSKIH REPUBLIKANSKIH ORGANIZACIJA (2000. – 2015.)
eng DISARMAMENT OF THE IRA AND THE INTENSIFICATION OF THE DISSIDENT REPUBLICANS’ ACTIVITIES (2005-2015)
Matković, Blanka
Polemos Vol. XVIII, No. 36, 2015
Usprkos dugogodišnjem mirovnom procesu, kojim su polučeni određeni pomaci k normalizaciji situacije u Sjevernoj Irskoj i razoružavanju Privremene IRA-e (Provisional IRA – PIRA), provedenom 2005., ova regija i dalje živi u stalnoj opasnosti od terorističkih napada. Nakon 2007. rasplamsale su se operacije IRA-inih krila koja su se odmetnula, a unatoč okončanju oružane borbe Irske nacionalne oslobodilačke armije (Irish National Liberation Army – INLA) u listopadu 2009., Prava IRA (Real IRA – RIRA) i IRA kontinuiteta (Continuity IRA – CIRA) zasad n...
Hrčak ID: 156739


hrv Multikulturalna agenda kao sastavnica izgradnje mira i kosovske države: lažni mir ili iskrena nastojanja?
eng The Multicultural Agenda as Part of Peace- and State-Building in Kosovo: Fictional Peace or Sincere
Istrefi, Remzie
U radu se analiziraju načini na koje je multikulturalizam zamišljen kao dio mirovnoga procesa i procesa izgradnje kosovske države u razdoblju nakon sukoba. Nakon sukoba na Kosovu 1999. godine i intervencije NATO-a, pokušaji međunarodne zajednice da se situacija normalizira odrazili su se u zakonskim i političkim rješenjima. Rezolucija 1244 Vijeća sigurnosti UN-a osigurala je zaštitu i promicanje ljudskih prava svih kosovskih građana. Ipak, s obzirom na povrede ljudskih prava i na netrpeljivost koja je vladala među nacionalnim zajednicama, međun...
Hrčak ID: 197175


hrv Sjedinjene Države i Partnerstvo za mir
eng The United States and the Partnership for Peace
Nakić, Mladen
Međunarodne studije Vol. I, No. 2-3, 2001
U želji za prevladavanjem razlika proizašlih iz hladnoratovskog bipolarizma otvorio se prostor za promociju ideje partnerstva i suradnje dojučerašnjih protivnika. Američka inicijativa Partnership for Peace ne predstavlja samo način prevladavanja tih razlika već i projekt pomoći tranzicijskim zemljama u postizanju kako interoperabilnosti s NATO-om tako i dostizanja standarda zapadnih demokracija, a sve u cilju širenja ideje euroatlantske suradnje. Čak štoviše, partnerstvo je ključna riječ i pretpostavka u dugoročnim planovima nastavka širenja Sa...
Hrčak ID: 286411


hrv DOMINIUM TERRAE — AMOR TERRAE. Izmirenje čovjeka i prirode
eng DOMINIUM TERRAE — AMOR TERRAE. CONCILIATION BETWEEN A MAN AND NATURE
ger DOMINIUM TERRAE — AMOR TERRAE. DIE VERSÖHNUNG VON MENSCH UND NATUR
Pozaić, Valentin
Socijalna ekologija Vol. 5, No. 3, 1996
U ranim počecima povijesti ljudskog roda čovjekovi zahvati u okoliš bili su zapravo obrambene naravi. Ubojiti zahvati u okoliš, novijeg datuma, urodili su poraznim sukobom čovjeka i prirode, te ugrozili sam ekosistem. Put izmirenja, izlaz iz današnjeg stanja ugroženosti nije ni u bijegu od odgovornosti, ni u ponovnom tabuiziranju prirode, već u prementalizaciji današnjeg čovjeka — u skladu s biblijskom porukom. Osnovna je istina kršćanske vjere da je Bog ljubav. ^ovjekovo je poslanje, jer je slika Božja, da u ljubavi upravlja svijetom. Autentič...
Hrčak ID: 141459


hrv IZLOŽENOST RATNIM DOGAĐAJIMA I KVALITETA ŽIVOTA STARIJIH OSOBA U KUTINI I PETRINJI
eng EXPOSURE TO WAR AND THE QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY IN KUTINA AND PETRINJA
Poredoš, Daša; Ivanec, Dragutin
Ljetopis socijalnog rada Vol. 11, No. 1, 2004
Istraživanjem je obuhvaćeno 200 osoba starije životne dobi, od 60 godina i više, na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno gradova Petrinje i Kutine, tj. zajednica koje su bile «više» i «manje» izložene ratnim događajima. U istraživanju se nastojao ispitati odnos i struktura gubitaka starijih osoba koje žive u zajednicama koje su bile različito izložene ratnim događajima na doživljaj kvalitete života, te povezanost izloženosti stresu i kvalitete života starijih, uz osvrt na socio-demografske korelate ispitanika. Pokazalo se da obje sku...
Hrčak ID: 3375