hrcak mascot   Srce   HID

Lahor : časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik


 
 
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
ISSN 1846-2197 (Tisak)
ISSN 1848-4972 (Online)
UDK: 811.163.42
Kontakt: Odsjek za kroatistiku B-124
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Lučićeva 3
HR-10 000 Zagreb

tel. 00385-1-6120-074
(6120-051, 6120-068)
Email:
Url: http://www.hfiloloskod.hr/index.php/casopisi/lahor
Izdavač: Hrvatsko filološko društvo
  Odsjek za kroatistiku B-111, Lučićeva 3, HR-10000 Zagreb
Upute za autore (45 KB)
Impressum (44 KB)

Časopis LAHOR sadrži znanstvene i stručne radove o hrvatskome jeziku, i to kao materinskome (J1) i inome (J2) jeziku. Jedini je časopis koji se sustavno bavi inojezičnim hrvatskim. Ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom druga je važna tema radova koje potiče ovaj časopis. Otvoren je i lingvističkim, posebno psiholingvističkim i sociolingvističkim, te didaktičkim radovima važnima za ovladavanje hrvatskim kao materinskim jezikom, dakle njegovim usvajanjem, poučavanjem i učenjem. Osim znanstvenih i stručnih radova objavljuje prikaze znanstvenih skupova, knjiga, časopisa, mrežnih stranica, te najavljuje znanstvene i stručne skupove.

Financijsku potporu daje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Recenzija: bez recenzije

Prva godina izlaženja: 2006

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Sociologija; Psihologija; Pedagogija; Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti; Humanističke znanosti; Filologija; Književnost;

Uključen u Hrčak: 15. 1. 2007.

Prava korištenja: Tekstovi iz časopisa LAHOR besplatno se smiju rabiti za osobnu ili obrazovnu svrhu uz poštivanje autorskih prava izdavača i autora.

Pretplata na tiskani oblik: Hrvatsko filološko društvo
Kunska: 2360000-1101551990
Devizna: SWIFT ZABA HR2X IBAN HR742360000-1101551990
Primatelj: Hrvatsko filološko društvo
Svrha: Za LAHOR
Poziv na broj: 13.06.
(Kopiju uplatnice molimo poslati na adresu:
Uredništvo Lahora, HFD B-124, Lučićeva 3, HR-10 000 Zagreb)

Arhiva

2014  
  Vol. 2   No. 18
  Vol. 1   No. 17
2013  
  Vol. 2   No. 16
  Vol. 1   No. 15
2012  
  Vol. 2   No. 14
  Vol. 1   No. 13
2011  
  Vol. 2   No. 12
  Vol. 1   No. 11
2010  
  Vol. 2   No. 10
  Vol. 1   No. 9
2009  
  Vol. 2   No. 8
  Vol. 1   No. 7
2008  
  Vol. 2   No. 6
  Vol. 1   No. 5
2007  
  Vol. 2   No. 4
  Vol. 1   No. 3
2006  
  Vol. 2   No. 2
  Vol. 1   No. 1
Posjeta: 513.466 *