hrcak mascot   Srce   HID

Abecedni popis časopisa


Acta historico-oeconomica : časopis za ekonomsku povijest ISSN 1330-0024 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 1

Alcoholism and psychiatry research : Journal on psychiatric research and addictions ISSN 1849-8582 (Tisak),ISSN 1849-1251 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 13

Artos : časopis za znanost, umjetnost i kulturu ISSN 1849-4730 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 5

Defektologija ISSN 0351-1839 (Tisak),ISSN 1849-126X (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 61

Financial theory and practice ISSN 1846-887X (Tisak),ISSN 1845-9757 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 48

Financijska teorija i praksa ISSN 1332-3970 (Tisak),ISSN 1333-9354 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 34

Godišnjak Gradskog muzeja Varaždin ISSN 0351-7926 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 6

Goriva i maziva : časopis za tribologiju, tehniku podmazivanja i primjenu tekućih i plinovitih goriva i inžinjerstvo izgaranja ISSN 0350-350X (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 86

Građa i prilozi za povijest Dalmacije ISSN 0351-4307 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 4

Građa za povijest književnosti hrvatske ISSN 0351-2703 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 1

Holon : postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis ISSN 1848-3518 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 8

Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu ISSN 1330-6286 (Tisak),ISSN 1847-263X (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 28

Images ISSN 1848-9478 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 2

International food risk analysis journal ISSN 1848-2368 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 3

International journal of radio frequency identification & wireless sensor networks ISSN 1847-9812 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 1

Kateheza : časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih ISSN 0351-9007 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 47

Liburna : međunarodni znanstveni časopis za kulturu, turizam i komuniciranje ISSN 1848-5332 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 3

MediAnali : međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima ISSN 1846-436X (Tisak),ISSN 1849-0719 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 15

Metodika : časopis za teoriju i praksu metodikâ u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi ISSN 1332-7879 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 9

Muzejski vjesnik : Glasilo muzeja sjeverozapadne Hrvatske ISSN 0350-9370 (Tisak),ISSN 1849-1774 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 16

Nafta ISSN 0027-755X (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 41

Narodna starina ISSN 1849-1510 (Tisak),ISSN 1849-1529 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 31

Nova Croatica : časopis za hrvatsku književnost i kulturu ISSN 1846-8292 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 6

Odgojne znanosti ISSN 1846-1204 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 10

Polimeri : časopis za plastiku i gumu ISSN 0351-1871 (Tisak),ISSN 1846-0828 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 37

Praktični menadžment : stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta ISSN 1847-8107 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 12

Privredna kretanja i ekonomska politika ISSN 1330-187X (Tisak),ISSN 1847-7860 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 114

Radovi Filozofskog fakulteta: Odsjek za povijest
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 5

Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 7

Radovi Staroslavenskog instituta ISSN 0514-5058 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 9

Review of psychology ISSN 1330-6812 (Tisak),ISSN 1849-0905 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 33

Socijalna politika i socijalni rad ISSN 1848-9508 (Tisak),ISSN 1849-1677 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 2

Učenje za poduzetništvo ISSN 1848-1264 (Tisak),ISSN 1849-6601 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 5

Uporedno pomorsko pravo ISSN 0353-5487 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 12

Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu ISSN 0351-0891 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 28

Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku ISSN 0350-8447 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 7

Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku ISSN 1845-7789 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 9

Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku ISSN 1849-630X (Tisak),ISSN 1849-6571 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 3