hrcak mascot   Srce   HID

Časopisi po područjima - Matematika


Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) ISSN 0350-8552 (Tisak),ISSN 2584-6159 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 3

Acta mathematica Spalatensia. Series didactica ISSN 2623-6125 (Tisak),ISSN 2623-5803 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 2

Croatian Operational Research Review ISSN 1848-0225 (Tisak),ISSN 1848-9931 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 15

Glasnik matematički ISSN 0017-095X (Tisak),ISSN 1846-7989 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 43

Holon : postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis ISSN 1848-3518 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 8

Hrvatske vode ISSN 1330-1144 (Tisak),ISSN 1849-0506 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 15

Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS ISSN 1334-4684 (Tisak),ISSN 1334-4676 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 51

KoG ISSN 1331-1611 (Tisak),ISSN 1846-4068 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 22

Matematičko fizički list ISSN 1332-1552 (Tisak),ISSN 2671-2075 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 6

Math.e ISSN 1334-6083 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 35

Mathematical Communications ISSN 1331-0623 (Tisak),ISSN 1848-8013 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 48

Matka : časopis za mlade matematičare ISSN 1330-1047 (Tisak),ISSN 1848-7947 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 38

Osječki matematički list ISSN 1845-4607 (Tisak),ISSN 1848-946X (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 37

Playmath ISSN 1334-7586 (Tisak)
Status u Hrčku: neaktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 15

Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike ISSN 1332-3008 (Tisak),ISSN 1849-1650 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 34

Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : Matematičke znanosti ISSN 1845-4100 (Tisak),ISSN 1849-2215 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 9

Rudarsko-geološko-naftni zbornik ISSN 0353-4529 (Tisak),ISSN 1849-0409 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 46