hrcak mascot   Srce   HID

Časopisi po područjima - Društvene znanosti


@rhivi ISSN 2584-4148 (Tisak),ISSN 2623-9299 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 8

Acta Economica Et Turistica ISSN 1849-8469 (Tisak),ISSN 1849-921X (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 11

Acta Geographica Croatica ISSN 1330-0466 (Tisak),ISSN 1848-834X (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 41

Acta historico-oeconomica : časopis za ekonomsku povijest ISSN 1330-0024 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 1

Acta Iadertina ISSN 1845-3392 (Tisak),ISSN 1849-1243 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 21

Acta medico-historica Adriatica : AMHA ISSN 1334-4366 (Tisak),ISSN 1334-6253 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 39

Acta turistica ISSN 0353-4316 (Tisak),ISSN 1848-6061 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 30

Acta turistica nova ISSN 1846-4394 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 11

Adrias : zbornik radova Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu ISSN 0352-9924 (Tisak),ISSN 1848-7807 (Online)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 10

Agroeconomia Croatica ISSN 1333-2422 (Tisak),ISSN 1849-1146 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 10

Alcoholism and psychiatry research : Journal on psychiatric research and addictions ISSN 1849-8582 (Tisak),ISSN 1849-1251 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 13

Amalgam ISSN 1845-7967 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 2

Anafora : Časopis za znanost o književnosti ISSN 1849-2339 (Tisak),ISSN 2459-5160 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 15

Anali Hrvatskog politološkog društva : časopis za politologiju ISSN 1845-6707 (Tisak),ISSN 1847-5299 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 18

Anali za povijest odgoja ISSN 1330-1020 (Tisak),ISSN 2718-1189 (Online)
Status u Hrčku: neaktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 4

Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku ISSN 1332-456X (Tisak),ISSN 1848-7831 (Online)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 9

Andragoški glasnik : Glasilo Hrvatskog andragoškog društva ISSN 1331-3134 (Tisak)
Status u Hrčku: neaktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 17

Annals of Disaster Risk Sciences : ADRS ISSN 2584-4873 (Tisak),ISSN 2623-8934 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 4

Archives of Psychiatry Research : An International Journal of Psychiatry and Related Sciences ISSN 2671-1079 (Tisak),ISSN 2671-2008 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 6

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju ISSN 0004-1254 (Tisak),ISSN 1848-6312 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 308

Arhivski vjesnik ISSN 0570-9008 (Tisak),ISSN 1848-3143 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 57

Autsajderski fragmenti : časopis za kulturu, umjetnost i znanost ISSN 1845-9528 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 1

Bilten Hrvatskog društva za medicinsku informatiku (Online) ISSN 1330-0253 (Tisak),ISSN 2671-1265 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 9

Bosniaca : časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine ISSN 1512-5033 (Tisak),ISSN 2303-8888 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 5

Business Systems Research : International journal of the Society for Advancing Innovation and Research in Economy ISSN 1847-9375 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 24

Communication Management Review ISSN 2459-590X (Tisak),ISSN 2459-6086 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 9

Croatian Economic Survey ISSN 1330-4860 (Tisak),ISSN 1846-3878 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 30

Croatian International Relations Review ISSN 1331-1182 (Tisak),ISSN 1848-5782 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 58

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje ISSN 1848-5189 (Tisak),ISSN 1848-5197 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 65

Croatian Operational Research Review ISSN 1848-0225 (Tisak),ISSN 1848-9931 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 19

Croatian Regional Development Journal ISSN 2718-4978 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 1

Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics ISSN 1849-8531 (Tisak),ISSN 2459-5616 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 12

Croatian Studies Review ISSN 1440-0448 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 12

Croatian Yearbook of European Law & Policy ISSN 1845-5662 (Tisak),ISSN 1848-9958 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 16

CroDiM : International Journal of Marketing Science ISSN 2584-7236 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 4

Časopis za odgojne i obrazovne znanosti Foo2rama ISSN 2623-9426 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 2

Čemu : časopis studenata filozofije ISSN 1330-7193 (Tisak),ISSN 1334-6857 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 20

Defektologija ISSN 0351-1839 (Tisak),ISSN 1849-126X (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 61

Didaskalos: časopis Udruge studenata pedagogije Filozofskog fakulteta Osijek ISSN 2584-5500 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 2

DIEM : Dubrovnik International Economic Meeting ISSN 1849-3645 (Tisak),ISSN 1849-5206 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 5

Dijete, vrtić, obitelj : Časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima ISSN 1331-1948 (Tisak),ISSN 2459-6094 (Online)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 65

Diskrepancija : studentski časopis za društveno-humanističke teme ISSN 1332-3415 (Tisak),ISSN 1333-9079 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 18

Djeca u Europi : zajednička publikacija mreže europskih časopisa ISSN 1847-2796 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 11

Drugost : časopis za kulturalne studije ISSN 1847-6678 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 3

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja ISSN 1330-0288 (Tisak),ISSN 1848-6096 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 116

Economic research - Ekonomska istraživanja ISSN 1331-677X (Tisak),ISSN 1848-9664 (Online)
Status u Hrčku: neaktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 39

Educatio biologiae : časopis edukacije biologije ISSN 1849-6520 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 6

EFZG working paper series ISSN 1849-6857 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 147

Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša ISSN 1845-5867 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 16

Ekonomska misao i praksa ISSN 1330-1039 (Tisak),ISSN 1848-963X (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 58

Ekonomski pregled ISSN 0424-7558 (Tisak),ISSN 1848-9494 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 140

Ekonomski vjesnik : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues ISSN 0353-359X (Tisak),ISSN 1847-2206 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 55

ERS : EDUKACIJA REKREACIJA SPORT ISSN 1330-7800 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 1

Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva ISSN 0351-1944 (Tisak),ISSN 1848-9540 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 47

Europske studije ISSN 1849-8698 (Tisak),ISSN 2459-6701 (Online)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 4

Financial theory and practice ISSN 1846-887X (Tisak),ISSN 1845-9757 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 48

Financijska teorija i praksa ISSN 1332-3970 (Tisak),ISSN 1333-9354 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 34

FIP - Financije i pravo ISSN 1849-241X (Tisak),ISSN 1849-4803 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 12

Forum za sigurnosne studije ISSN 2459-6639 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 3

Geoadria ISSN 1331-2294 (Tisak),ISSN 1848-9710 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 45

Glasnik Društva bibliotekara Split ISSN 1330-0970 (Tisak),ISSN 2623-9132 (Online)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 1

Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske ISSN 1847-7615 (Tisak),ISSN 1849-0778 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 13

Godišnjak Titius : godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke ISSN 1847-0742 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 8

Holon : postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis ISSN 1848-3518 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 8

Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave ISSN 1848-0357 (Tisak),ISSN 1849-2150 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 77

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja ISSN 1331-3010 (Tisak),ISSN 1848-7734 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 53

Hrvatski časopis za OSIGURANJE ISSN 2671-2113 (Tisak),ISSN 2671-2180 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 4

Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti ISSN 2787-4761 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 1

Hrvatski geografski glasnik ISSN 1331-5854 (Tisak),ISSN 1848-6401 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 93

Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu ISSN 2459-6531 (Tisak),ISSN 2670-9996 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 10

Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu ISSN 1330-6286 (Tisak),ISSN 1847-263X (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 28

Hrvatski znanstveno stručni skup o menadžmentu u turizmu i sportu ISSN 1847-5469 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 1

Hum : časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru ISSN 1840-233X (Tisak),ISSN 2303-7431 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 22

In medias res : časopis filozofije medija ISSN 1848-6304 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 18

Informatica museologica ISSN 0350-2325 (Tisak),ISSN 1849-4277 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 84

Informatologia ISSN 1330-0067 (Tisak),ISSN 1848-7793 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 48

Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS ISSN 1334-4684 (Tisak),ISSN 1334-4676 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 59

InterEULawEast : journal for the international and european law, economics and market integrations ISSN 1849-3734 (Tisak),ISSN 1849-4439 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 15

International Journal of Contemporary Business and Entrepreneurship ISSN 2706-4743 (Tisak),ISSN 2718-4153 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 2

International Journal of Digital Technology & Economy ISSN 2459-5934 (Tisak),ISSN 2584-332X (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 7

International Journal of Engineering Business Management ISSN 1847-9790 (Online)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 12

International journal of multidisciplinarity in business and science ISSN 1849-0581 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 11

International Journal Vallis Aurea ISSN 2412-5210 (Tisak),ISSN 1849-8485 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 12

International review of the aesthetics and sociology of music ISSN 0351-5796 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 6

Jahr : Europski časopis za bioetiku ISSN 1847-6376 (Tisak),ISSN 1848-7874 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 22

Javni bilježnik : Javni bilježnik ISSN 1331-5978 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 4

Journal of Accounting and Management ISSN 1848-137X (Tisak),ISSN 2459-5888 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 14

Journal of Applied Health Sciences = Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti ISSN 1849-8361 (Tisak),ISSN 2459-5640 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 14

Journal of economic and social development ISSN 1849-6628 (Tisak),ISSN 1849-3327 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 15

Journal of Information and Organizational Sciences ISSN 1846-3312 (Tisak),ISSN 1846-9418 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 65

Kalokagathia ISSN 1848-4654 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 2

Kanavelić : časopis za književnost, umjetnost i znanost ISSN 1849-7896 (Tisak),ISSN 2787-6047 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 5

Kateheza : časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih ISSN 0351-9007 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 47

Kinesiology ISSN 1331-1441 (Tisak),ISSN 1848-638X (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 89

Klinička psihologija ISSN 1847-3172 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 10

Knjižničar/Knjižničarka : e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka ISSN 1848-5790 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 11

Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema ISSN 1848-5308 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 12

Kriminalistička teorija i praksa ISSN 1849-6164 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 14

Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju ISSN 1848-7963 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 54

Kroatologija : časopis za hrvatsku kulturu ISSN 1847-8050 (Tisak),ISSN 1848-9117 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 18

Lahor : časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik ISSN 1846-2197 (Tisak),ISSN 1848-4972 (Online)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 18

Libellarium : časopis za istraživanja u području informacijskih i srodnih znanosti ISSN 1846-8527 (Tisak),ISSN 1846-9213 (Online)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 19

Liburna : međunarodni znanstveni časopis za kulturu, turizam i komuniciranje ISSN 1848-5332 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 3

Logopedija ISSN 1330-5484 (Tisak),ISSN 1849-4706 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 15

Ljetopis socijalnog rada ISSN 1846-5412 (Tisak),ISSN 1848-7971 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 61

Magistra Iadertina ISSN 1846-3606 (Tisak),ISSN 1849-0018 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 18

Mali Levijatan : studentski časopis za politologiju ISSN 1846-0771 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 7

Management : Journal of Contemporary Management Issues ISSN 1331-0194 (Tisak),ISSN 1846-3363 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 48

Market-Tržište ISSN 0353-4790 (Tisak),ISSN 1849-1383 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 33

Media, culture and public relations ISSN 1333-6371 (Tisak),ISSN 1848-8374 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 18

MediAnali : međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima ISSN 1846-436X (Tisak),ISSN 1849-0719 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 15

Medica Jadertina ISSN 0351-0093 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 45

Medijska istraživanja : znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije ISSN 1330-6928 (Tisak),ISSN 1846-6605 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 41

Medijske studije ISSN 1847-9758 (Tisak),ISSN 1848-5030 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 21

Međunarodne studije ISSN 1332-4756 (Tisak),ISSN 2459-623X (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 18

Metodički obzori : časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu ISSN 1846-1484 (Tisak),ISSN 1848-8455 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 28

Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja ISSN 0353-765X (Tisak),ISSN 1848-2325 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 36

Metodika : časopis za teoriju i praksu metodikâ u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi ISSN 1332-7879 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 9

Migracijske i etničke teme ISSN 1333-2546 (Tisak),ISSN 1848-9184 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 109

Mjera : Mjera ISSN 2670-8698 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 1

Mostariensia : časopis za društvene i humanističke znanosti ISSN 1023-8638 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 11

Muzejski vjesnik : Glasilo muzeja sjeverozapadne Hrvatske ISSN 0350-9370 (Tisak),ISSN 1849-1774 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 16

Muzeologija ISSN 0353-7552 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 52

Nafta i Plin ISSN 1330-2434 (Tisak),ISSN 2718-3114 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 13

NAŠE MORE : znanstveni časopis za more i pomorstvo ISSN 0469-6255 (Tisak),ISSN 1848-6320 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 239

National security and the future ISSN 1332-4454 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 49

Notitia -časopis za ekonomske, poslovne i društvene teme ISSN 1849-9066 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 6

Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja ISSN 1334-2312 (Tisak),ISSN 1848-8676 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 52

Obnova, časopis za kulturu, društvo i politiku ISSN 1849-0697 (Tisak),ISSN 2584-4245 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 6

Obrazovanje za poduzetništvo - E4E : znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo ISSN 1849-7845 (Tisak),ISSN 1849-661X (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 16

Odgojne znanosti ISSN 1846-1204 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 10

Odgojno-obrazovne teme ISSN 2623-7911 (Tisak),ISSN 2623-873X (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 5

Oeconomica Jadertina ISSN 1848-4956 (Tisak),ISSN 1848-1035 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 21

Organization, technology & management in construction : an international journal ISSN 1847-5450 (Tisak),ISSN 1847-6228 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 24

Osječki zbornik ISSN 0473-4882 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 11

Pannoniana : Časopis za humanističke znanosti ISSN 2459-6760 (Tisak),ISSN 2459-7465 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 5

Paragraf : časopis za pravna i društvena pitanja Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ISSN 2584-3613 (Tisak),ISSN 2584-3621 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 4

Pedagogijska istraživanja ISSN 1334-7888 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 21

Physiotherapia Croatica ISSN 1846-9043 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 6

Pilar : časopis za društvene i humanističke studije ISSN 1846-3010 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 21

Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja ISSN 1333-5286 (Tisak),ISSN 1848-8854 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 37

Podravski zbornik ISSN 0350-3372 (Tisak),ISSN 2718-3343 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 43

Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira ISSN 1331-5595 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 38

Policija i sigurnost ISSN 1330-0229 (Tisak),ISSN 1848-428X (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 54

Politehnika : Časopis za tehnički odgoj i obrazovanje ISSN 2584-5373 (Tisak),ISSN 2584-6264 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 8

Politička misao : časopis za politologiju ISSN 0032-3241 (Tisak),ISSN 1846-8721 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 230

Političke analize : tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku ISSN 1847-4977 (Online)
Status u Hrčku: neaktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 36

Političke perspektive : časopis za istraživanje politike ISSN 2217-561X (Tisak),ISSN 2335-027X (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 27

Polytechnic and design ISSN 1849-1995 (Tisak),ISSN 2459-6302 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 26

Pomorski zbornik ISSN 0554-6397 (Tisak),ISSN 1848-9052 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 24

Pomorstvo ISSN 1332-0718 (Tisak),ISSN 1846-8438 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 32

Poredbeno pomorsko pravo ISSN 1331-9914 (Tisak),ISSN 1848-8927 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 21

Poslovna izvrsnost ISSN 1846-3355 (Tisak),ISSN 1848-9060 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 29

Praktični menadžment : stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta ISSN 1847-8107 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 12

Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku ISSN 0352-5317 (Tisak),ISSN 1849-0840 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 28

Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja ISSN 0352-342X (Tisak),ISSN 1848-6355 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 28

Privredna kretanja i ekonomska politika ISSN 1330-187X (Tisak),ISSN 1847-7860 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 114

Problemi sjevernog Jadrana : Problemi sjevernog Jadrana ISSN 0351-8825 (Tisak),ISSN 1848-7866 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 10

Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference (Online) ISSN 2706-4735 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 6

Psihologijske teme ISSN 1332-0742 (Tisak),ISSN 1849-0395 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 46

Public Sector Economics ISSN 2459-8860 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 18

Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti ISSN 1330-0768 (Tisak),ISSN 1848-7904 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 8

Radni materijali EIZ-a ISSN 1847-7844 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 60

Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin ISSN 0352-9509 (Tisak),ISSN 1848-7890 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 24

Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru ISSN 1846-9787 (Tisak),ISSN 1848-7912 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 14

Review of Innovation and Competitiveness : A Journal of Economic and Social Research ISSN 1849-8795 (Tisak),ISSN 1849-9015 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 16

Review of psychology ISSN 1330-6812 (Tisak),ISSN 1849-0905 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 33

Revija za socijalnu politiku ISSN 1330-2965 (Tisak),ISSN 1845-6014 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 85

Revija za sociologiju ISSN 0350-154X (Tisak),ISSN 1846-7954 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 114

Riječki teološki časopis ISSN 1330-0377 (Tisak),ISSN 1849-0921 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 40

Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu ISSN 0582-673X (Tisak),ISSN 1849-0999 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 43

Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini ISSN 0350-6886 (Tisak),ISSN 1848-6347 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 66

SKEI–MEĐUNARODNI INTERDISCIPLINARNI ČASOPIS ISSN 2744-1067 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 1

Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline ISSN 1330-0113 (Tisak),ISSN 1849-0360 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 89

Socijalna politika i socijalni rad ISSN 1848-9508 (Tisak),ISSN 1849-1677 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 2

Socijalna psihijatrija ISSN 0303-7908 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 33

Socijalne teme : Časopis za pitanja socijalnog rada i srodnih znanosti ISSN 2303-6877 (Tisak),ISSN 2303-6923 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 7

Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja ISSN 1846-5226 (Tisak),ISSN 1849-0387 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 136

South Eastern European Journal of Communication ISSN 2712-0430 (Tisak),ISSN 2712-0457 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 4

ST-OPEN ISSN 2718-3734 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 2

Strategos : Znanstveni časopis Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" ISSN 2459-8771 (Tisak),ISSN 2459-8917 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 8

Studia lexicographica : časopis za leksikografiju i enciklopedistiku ISSN 1846-6745 (Tisak),ISSN 2459-5578 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 24

Studia Polensia ISSN 1848-4905 (Tisak),ISSN 2459-6256 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 9

Suvremena psihologija ISSN 1331-9264 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 34

Suvremene teme : međunarodni časopis za društvene i humanističke znanosti ISSN 1847-2397 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 11

Školski vjesnik : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu ISSN 0037-654X (Tisak),ISSN 1848-0756 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 43

Tedi : međunarodni intedisciplinarni časopis ISSN 1847-9545 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 5

The Journal of Philosophical Economics : Reflections on Economic and Social Issues ISSN 1843-2298 (Tisak),ISSN 1844-8208 (Online)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 5

Thesis ISSN 1848-4298 (Tisak),ISSN 2623-8381 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 7

Tourism and hospitality management ISSN 1330-7533 (Tisak),ISSN 1847-3377 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 52

Tourism: An International Interdisciplinary Journal ISSN 1332-7461 (Tisak),ISSN 1849-1545 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 62

Tragovi : časopis za srpske i hrvatske teme ISSN 2623-8926 (Tisak),ISSN 2718-3467 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 6

Transactions on Maritime Science ISSN 1848-3305 (Tisak),ISSN 1848-3313 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 19

Tranzicija ISSN 1512-5785 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 23

Učenje za poduzetništvo ISSN 1848-1264 (Tisak),ISSN 1849-6601 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 5

Uporedno pomorsko pravo ISSN 0353-5487 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 12

Varaždinski učitelj : digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje ISSN 2623-7237 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 6

Vinodolski zbornik : godišnjak za gospodarstvo-turizam, povijesnu i kulturnu baštinu, ekologiju i promicanje ljudskog stvaralaštva ISSN 0351-5516 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 2

Vjesnik bibliotekara Hrvatske ISSN 0507-1925 (Tisak),ISSN 1334-6938 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 35

Vjesnik dalmatinskih arhiva : Izvori i prilozi za povijest Dalmacije ISSN 2757-0932 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 1

XA Proceedings ISSN 2623-5668 (Online)
Status u Hrčku: neaktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 2

Zagreb International Review of Economics & Business ISSN 1331-5609 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 54

Zagrebačka pravna revija ISSN 1848-6118 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 23

Zagreber germanistische Beiträge ISSN 1330-0946 (Tisak),ISSN 1849-1766 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 10

Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu ISSN 1333-8900 (Tisak),ISSN 1845-495X (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 31

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci ISSN 1330-349X (Tisak),ISSN 1846-8314 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 38

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu ISSN 0350-2058 (Tisak),ISSN 1849-1154 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 77

Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru ISSN 1840-3255 (Tisak),ISSN 2712-1097 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 11

Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu ISSN 1331-8004 (Tisak),ISSN 1846-7520 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 37

Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu ISSN 1847-702X (Tisak),ISSN 1849-1138 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 22

Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru ISSN 2303-7415 (Tisak),ISSN 2637-2495 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 3

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu ISSN 0584-9063 (Tisak),ISSN 1847-0459 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 61

Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku ISSN 1846-6699 (Tisak),ISSN 1846-6656 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 15

Zbornik sveučilišta Libertas ISSN 2584-5055 (Tisak),ISSN 2584-6167 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 4

Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku ISSN 1849-630X (Tisak),ISSN 1849-6571 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 3

Zbornik Veleučilišta u Karlovcu ISSN 1848-3038 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
Ovdje objavljenih brojeva: 1

Zbornik Veleučilišta u Rijeci ISSN 1848-1299 (Tisak),ISSN 1849-1723 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 9

Zdravstveni glasnik ISSN 2303-8616 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 13

Željeznice 21 ISSN 1333-7971 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 26

Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja ISSN 0044-4855 (Tisak),ISSN 1849-0972 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 32