hrcak mascot   Srce   HID

Časopisi po područjima - Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti


Hum : Časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru ISSN 1840-233X (Tisak),ISSN 2303-7431 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 2

Acta Iadertina ISSN 1845-3392 (Tisak),ISSN 1849-1243 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 14

Alcoholism and psychiatry research : Journal on psychiatric research and addictions ISSN 1849-8582 (Tisak),ISSN 1849-1251 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 11

Andragoški glasnik : Glasilo Hrvatskog andragoškog društva ISSN 1331-3134 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 13

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje ISSN 1848-5189 (Tisak),ISSN 1848-5197 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 41

Defektologija ISSN 0351-1839 (Tisak),ISSN 1849-126X (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 61

Dijete, vrtić, obitelj : Časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima ISSN 1331-1948 (Tisak),ISSN 2459-6094 (Online)
Status u Hrčku: neaktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 58

Djeca u Europi : zajednička publikacija mreže europskih časopisa ISSN 1847-2796 (Tisak)
Status u Hrčku: neaktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 11

Educatio biologiae : časopis edukacije biologije ISSN 1849-6520 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 3

Holon : postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis ISSN 1848-3518 (Online)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 8

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja ISSN 1331-3010 (Tisak),ISSN 1848-7734 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 46

Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS ISSN 1334-4684 (Tisak),ISSN 1334-4676 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 40

Kalokagathia ISSN 1848-4654 (Tisak)
Status u Hrčku: neaktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 2

Kateheza : časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih ISSN 0351-9007 (Tisak)
Status u Hrčku: prestao izlaziti
Ovdje objavljenih brojeva: 47

Kinesiology ISSN 1331-1441 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 31

Lahor : časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik ISSN 1846-2197 (Tisak),ISSN 1848-4972 (Online)
Status u Hrčku: neaktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 18

Logopedija ISSN 1330-5484 (Tisak),ISSN 1849-4706 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 9

Magistra Iadertina ISSN 1846-3606 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 11

Media, culture and public relations ISSN 1333-6371 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 11

Metodički obzori : časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu ISSN 1846-1484 (Tisak),ISSN 1848-8455 (Online)
Status u Hrčku: neaktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 22

Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja ISSN 0353-765X (Tisak),ISSN 1848-2325 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 28

Metodika : časopis za teoriju i praksu metodikâ u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi ISSN 1332-7879 (Tisak)
Status u Hrčku: neaktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 9

Mostariensia : časopis za društvene i humanističke znanosti ISSN 1023-8638 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 5

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu ISSN 1330-0059 (Tisak)
Status u Hrčku: neaktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 29

Odgojne znanosti ISSN 1846-1204 (Tisak)
Status u Hrčku: neaktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 10

Pedagogijska istraživanja ISSN 1334-7888 (Tisak)
Status u Hrčku: neaktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 21

Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti ISSN 0553-6707 (Tisak),ISSN 1849-6547 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 45

Physiotherapia Croatica ISSN 1846-9043 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 2

Socijalne teme : Časopis za pitanja socijalnog rada i srodnih znanosti ISSN 2303-6877 (Tisak),ISSN 2303-6923 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 3

Studia Polensia ISSN 1848-4905 (Tisak),ISSN 2459-6256 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 5

Školski vjesnik : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu ISSN 0037-654X (Tisak),ISSN 1848-0756 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 37

Turizam : međunarodni znanstveno-stručni časopis ISSN 1332-7461 (Tisak),ISSN 1849-1545 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 48

Zagreber germanistische Beiträge : Jahrbuch für Literatur- und Sprachwissenschaft ISSN 1330-0946 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 7

Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja ISSN 0044-4855 (Tisak),ISSN 1849-0972 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 26