hrcak mascot   Srce   HID

Časopisi po područjima - Kineziologija


ERS : EDUKACIJA REKREACIJA SPORT ISSN 1330-7800 (Tisak),ISSN 2806-6634 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 2

Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti ISSN 2787-4761 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 1

Hum : časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru ISSN 1840-233X (Tisak),ISSN 2303-7431 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 22

Jahr : Europski časopis za bioetiku ISSN 1847-6376 (Tisak),ISSN 1848-7874 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 23

Journal of Applied Health Sciences = Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti ISSN 1849-8361 (Tisak),ISSN 2459-5640 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 14

Kinesiology ISSN 1331-1441 (Tisak),ISSN 1848-638X (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 90

Odgojno-obrazovne teme ISSN 2623-7911 (Tisak),ISSN 2623-873X (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 5

Physiotherapia Croatica ISSN 1846-9043 (Tisak)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 6

Varaždinski učitelj : digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje ISSN 2623-7237 (Online)
Status u Hrčku: aktivan
Ovdje objavljenih brojeva: 7