hrcak mascot   Srce   HID

Pregledni rad

Govor katoličke Crkve o suodnosu edukacijske psihologije i vjeronauka u osnovnoj školi u prenošenju vjere i razvoju osobnosti učenika

Josip Šimunović   ORCID icon orcid.org/0000-0003-0253-1393 ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivica Cik ; Rkt. župa Rođenja BDM

Puni tekst nije dostupan.

Sažetak
Članak prikazuje pozitivan i kreativan suodnos edukacijske psihologije i vjeronauka u osnovnoj školi u prenošenju sadržaja vjere i razvoju osobnosti učenika pomoću dokumenata opće Crkve i Crkve u Hrvatskoj. Dokumenti opće i partikularne Crkve donose smjernice za djelovanje u određenim područjima Crkve. Jedno od područja djelovanja Crkve jest i provedba vjerskog odgoja i obrazovanja putem katoličkoga vjeronauka u školama. Od dokumenata opće Crkve, prikazani su dokumenti Drugoga vatikanskog sabora: Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu Gaudium et spes i Deklaracija o kršćanskom odgoju Gravissimum educationis. Također su prikazani katehetski dokumenti koji se bave promišljanjem ostvarivanja raznih oblika i načina vjerskog odgoja i obrazovanja: Opći katehetski direktorij, Evangelii nuntiandi, Catechesi tradendae i Opći direktorij za katehezu. Nakon govora o dokumentima objavljenih na razini sveopće Crkve koji su na različite načine poticali odnos i suradnju znanosti (u našem govoru psihologije) i vjerske pouke, donose se dokumenti Crkve u Hrvatskoj koji također potiču suradnju znanosti (konkretno psihologije) unutar nastave katoličkoga vjeronauka u školama. Dokumenti na sveopćoj razini Crkve poziv su svakoj partikularnoj Crkvi da na temelju sveopćih smjernica izradi vlastite dokumente, obilježene prostorom, kulturom i vremenom, kako bi što bolje pastoralno i katehetski djelovali u prenošenju evanđeoske poruke. Predstavljena su dva dokumenta: Radosno naviještanje Evanđelja i odgoj u vjeri. Temeljne smjernice o obnovi religioznog odgoja i kateheze i Na svetost pozvani. Govor katoličke Crkve u dokumentima nastojao se konkretno primijeniti u planiranju, programiranju i izvedbi vjeronaučne nastave u osnovnim školama Republike Hrvatske. Hrvatski stručnjaci iz područja teologije i religijsko-pedagoških znanosti, proveli su poticaje i smjernice dokumenata u osmišljavanju katoličkoga vjeronauka u osnovnim školama.

Ključne riječi
edukacijska psihologija; katolički vjeronauk; Drugi vatikanski koncil; katehetski dokumenti

Hrčak ID: 81344

URI
https://hrcak.srce.hr/81344

[engleski]

Posjeta: 379 *