hrcak mascot   Srce   HID

Izvorni znanstveni članak

Skala percepcije roditeljskog ponašanja - procjena valjanosti

Ivana Macuka   ORCID icon orcid.org/0000-0002-8753-8991 ; Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru

Puni tekst nije dostupan.

Sažetak
U radu su prikazani rezultati istraživanja koje je imalo za cilj provjeriti faktorsku strukturu i konkurentnu valjanost Skale percepcije roditeljskog ponašanja – SPRP (Macuka, 2004). U istraživanju je sudjelovalo 667 učenika od 5. do 8. razreda osnovne škole. Utvrđena je trofaktorska struktura skale podjednaka za procjenu očevog i majčinog roditeljskog ponašanja. Tri faktora (prihvaćanje, odbacivanje i kontrola) definirana kao tri subskale namijenjena su mjerenju dječje percepcije roditeljskog ponašanja te zajedno objašnjavaju 38% varijance očeva roditeljskog ponašanja i 40,7% varijance majčina roditeljskog ponašanja. Pouzdanost SPRP skale izražena koeficijentom unutarnje konzistentnosti Cronbach alphom za subskalu odbacivanje iznosi 0,93 za procjenu očeva ponašanja i 0,95 za procjenu majčina ponašanja. Za subskalu prihvaćanje djeteta od strane oca iznosi 0,71 i 0,74 za procjenu majčina prihvaćanja. Subskala kontrola ima također zadovoljavajuće koeficijente pouzdanosti koji iznose 0,75 za procjenu očeve kontrole i 0,76 za procjenu majčine kontrole percipirane od strane djece. Konkurentna valjanost skale provjerena je usporedbom dječjih procjena roditeljskog ponašanja na skali SPRP i rezultata na skraćenoj verziji jednog od najčešće korištenih upitnika roditeljskog ponašanja u svijetu – Schaeferova CRPBI upitnika (Keresteš, 1999). Dobivene su značajne i umjerene korelacije u očekivanom smjeru između subskala ovih dvaju upitnika, što pokazuje kako postoji korespondencija mjera SPRP i CRPBI-57 upitnika, čime se potvrđuje konstruktna valjanost SPRP skale. Dobiveni koeficijenti pouzdanosti te provjera konkurentne valjanosti skale pokazuju kako ova skala može biti koristan mjerni instrument pri proučavanju dječje percepcije odnosa s majkom i ocem na temeljnim dimenzijama roditeljskog ponašanja: emocionalnosti koja uključuje prihvaćanje i odbacivanje djeteta i kontroli djetetova ponašanja.

Ključne riječi
dimenzije roditeljskog ponašanja; emocionalnost (prihvaćanje – odbacivanje) i kontrola; djeca i adolescenti

Hrčak ID: 81387

URI
https://hrcak.srce.hr/81387

[engleski]

Posjeta: 850 *