hrcak mascot   Srce   HID

Kazalo

SADRŽAJ: OKULTIZAM - SPIRITIZAM - SATANIZAM

Puni tekst nije dostupan.

Sažetak
I. ČLANCI I RASPRAVE
Mile Bogović: Počeci i uspon glagoljice u Senju
Ivan Devčić: Problem Boga kao polazište međureligijskog dijaloga
Josip Grabac: Okultizam – Spiritizam – Satanizam
Ivan Šporčić: Isus i subota u Markovu evanđelju (Mk 2,23-3,6)
Anton Šuljić: Katolički radio – potreba ili avantura?
Anton Tamarut: Slika Božja kao teološko mjesto nauka o milosti
Marijan Jurčević: Antropologija i spasenje danas
Milan Špehar: Svećenička duhovnost (II)
Mile Pecić: Naš odnos prema prognanicima i izbjeglicama

II. PRIOPĆENJA
Ivan Drešćik: Ljudska nada u patnji i bolesti

III. LIKOVI
Stipe Nosić: Biografija o. Ivana Perana

IV. KRONIKA
Josip Grbac: Pazinska gimnazija – prvi hrvatski koledž
Ivo Peran: Prva hrvatska gimnazija u Istri i na Kvarnerskim otocima

V. PRIKAZI I OSVRTI
“Pismo obiteljima pape Ivana Pavla II.” (Milan Bogović)
Marijan Vugdelija, “Patnja i bol u svjetlu Biblije i ljudskog iskustva” (M. Špehar)
Mirjana Strčić, “Temelji književne epohe – svećenici u hrvatskom narodnom preporodu Istre i Kvarnerskih otoka” (M. Bogović)
“Mostovi – godišnjak Slunjskog dekanata” (M. Bogović)
Ante Sironić, “Odjeci života” (M. Bogović)
Slavko Platz, “Nikolaj O. Losskij i intuitivna spoznaja egzistencije Božje” (J. Zalokar)

VI. BIBLIOGRAFIJA
Povijesne i religijske teme u periodici “Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci” (1980-1993.) (Ž. Bartulović)

Hrčak ID: 83323

URI
https://hrcak.srce.hr/83323

Posjeta: 633 *