hrcak mascot   Srce   HID

Pregledni rad

NEDELIŠCANSKO-MARKISEVSKA CRKVENA PJESMARICA IZ 163 2. GODINE

Alojz Jembrih

Puni tekst nije dostupan.

Sažetak
Spomenuta pjesmarica, kao cjelina, jedna je od najstarijih koja je pronađena na tlu Prekmurja (danas u privatnom vlasništvu u Ptuju). U slovenistici i kroatistici u središtu pažnje i filoloških istraživanja bila je tzv. »Prekmurska pjesmarica« (sintagmom se služe hrvatski filolozi) odnosno »Martjanska pemarica« kako je nazivaju slovenisti (V. Novak), prema mjestu pronalaska, Martjanci.
Nedelišćansko-Markiševska crkvena rukopisna pjesmarica iz 1632. još uvijek nije u detalje filološki proučena. Autor ovoga priloga razmatra njezin sadržaj pri čemu dolazi do konstatacije da je autor pjesmarice poznavao, a možda i koristio Mekinićeve Duševne pesne (1609, 1611).
Sadržaj pjesmarice pokazuje da su pjesme u njoj građene na biblijskom tekstovnom predlošku te su raspoređene po nedjeljama (samo nekim u godini) i crkvenim većim blagdanima. Riječ je dakle o protestantskoj crkvenoj pjesmarici. Strofa jednepjesme sadrži mjesto u kojem je pjesma nastala: »Veta pesen spravlena je ... v Nede-
lišči«. Isto tako jednom strofom napisana je i godina nastanka pjesama 1632.
Glede jezika u pjesmarici pretežu hrvatskokajkavska jezična obilježja s izrazitim fonetskim, morfološkim i leksičkim obilježjima prekmurskog odnosno zapadno međimurskog govora. Uočljiva je leksika i iz Vramčeve Postille (1586).

Hrčak ID: 134277

URI
https://hrcak.srce.hr/134277

[njemački]

Posjeta: 396 *