hrcak mascot   Srce   HID

Diadora : glasilo Arheološkog muzeja u Zadru, Vol.29. No.29. Svibanj 2016.

Stručni rad

Rekognosciranje trase plinovoda na prostoru južnoga Velebita i Bukovice (grad Obrovac) tijekom 2009. godine*

Martina Dubolnić Glavan   ORCID icon orcid.org/0000-0003-1202-896X ; Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zadar, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (26 MB) str. 23-51 preuzimanja: 71* citiraj
APA
Dubolnić Glavan, M. (2015). Rekognosciranje trase plinovoda na prostoru južnoga Velebita i Bukovice (grad Obrovac) tijekom 2009. godine*. Diadora : glasilo Arheološkog muzeja u Zadru, 29.(29.), 23-51. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/162406
Puni tekst: engleski, pdf (26 MB) str. 23-51 preuzimanja: 42* citiraj
APA
Dubolnić Glavan, M. (2015). The field survey of the pipeline route in the south Velebit and Bukovica (the town of Obrovac) areas in 2009*. Diadora : glasilo Arheološkog muzeja u Zadru, 29.(29.), 23-51. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/162406

Sažetak
U radu su prezentirani rezultati terenskoga pregleda provedenoga
2009. godine na trasi predviđenoj za izgradnju sustava
plinovoda za Liku i Dalmaciju. Pregledan teren geografski zauzima
dio prostora južnoga Velebita i Bukovice (grad Obrovac),
koje dijeli tok rijeke Zrmanje. Iako je ovim istraživanjima pregledan
tek jedan manji segment obrovačkoga prostora, važno ga je
objelodaniti u cilju stvaranja buduće arheološke slike toga slabo
istraženoga područja. U radu je obrađeno 26 lokaliteta pronađenih
pregledom terena na prostoru grada Obrovca. Veći je broj
lokaliteta dosad nepoznat arheološkoj javnosti, dok su pojedini
samo spomenuti u stručnoj literaturi. Brojnošću dominiraju nalazišta
iz prapovijesnoga perioda (gradine, grobni humci, nalazišta
brončanodobne keramike i dr.), čija upotreba okvirno datira od
ranoga brončanog doba do konca željeznoga doba. Istraživanjima
je dokumentirano i nekoliko lokaliteta iz antičkoga i srednjovjekovnoga perioda kao i nalazišta iz novovjekovnoga perioda. Dio nalazišta smješten je na trasi plinovoda, a također su dokumentirana i nalazišta smještena ponešto izvan zadane trase, koja su uočena prigodom terenskoga pregleda.

Ključne riječi
grad Obrovac; plinovod; rekognosciranje; južni Velebit; Bukovica

Hrčak ID: 162406

URI
https://hrcak.srce.hr/162406

[engleski]

Posjeta: 209 *