hrcak mascot   Srce   HID

Studia ethnologica Croatica, Vol.28 No.1 Prosinac 2016.

Pregledni rad
https://doi.org/10.17234/SEC.27.

Dairying in the Mountain Pastures in the Julian Alps: Heritages, Utopias and Realities

Špela Ledinek Lozej ; Department of Languages and Literatures, Communication, Education and Society, University of Udine

Puni tekst: engleski, pdf (2 MB) str. 91-111 preuzimanja: 97* citiraj
APA
Ledinek Lozej, Š. (2016). Dairying in the Mountain Pastures in the Julian Alps: Heritages, Utopias and Realities. Studia ethnologica Croatica, 28(1). doi:10.17234/SEC.27.

Rad u XML formatu

Sažetak
This paper focuses on the history and the present state of dairying in the mountain pastures in the Eastern Alps and examines different recent measures for the certification of authenticity that aim to link traditional knowledge with sustainable development. Findings in this article are based on the intensive participant observation during the grazing seasons of 1998 and 1999, and on continuous sporadic fieldwork in different alps and conversations with different stakeholders up until today. The interpretation of these findings is based on and compared to the findings of Cristina Grasseni (2011) in the Italian North-Western Alps and of Sarah May (2014) in the German Alps.

Ključne riječi
dairying; the Julian Alps; Alps (high altitude pastures and seasonal settlements); Alpine husbandry; protected designation of origin

Hrčak ID: 171870

URI
https://hrcak.srce.hr/171870

Reference

1 

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. 2012a. "Prodotti della malga". http://www.malgamontasio.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=11&Itemid=22&lang=en (accessed 16 July, 2016).

2 

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. 2012b. "Benvenuti in Malga Montasio". http://www.malgamontasio.it/index.php?lang=en (accessed 16 July, 2016).

3 

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. 2012c. "Appuntamenti in Malga Montasio 2016". http://www.malgamontasio.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=74:appuntamenti-in-malga-montasio-2016&Itemid=13&lang=en (accessed 16 July, 2016).

4 

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. 2012c. "Altre iniziative". http://www.malgamontasio.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=12&Itemid=12&lang=en (accessed 16 July, 2016).

5 

BITTERLI-WALDFOGEL Thomas. 1999. “Mittelalterliche Alpwirtschaft in der Schweiz.” Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Ӧsterreich, vol. 15: 99–110.

6 

BITUŠÍKOVÁ Alexandra. 2013. "Slovak Milky Way: From Traditional Sheep Milk Production to Modest Local Gastronomy". In Traditional Food in the Central Europe: History and Change, ed. Tereza Pojarová. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 46–64.

7 

BOHINJSKA SIRARNA. 2016. "Zaščitni znak". http://www.sir.si/zascitni_znak.html (accessed 12 March, 2016).

8 

CEVC Anton. 2006. "Kdaj so začeli v planinah sirariti? Po sledeh arheoloških najdb in zgodovinskih virov do spoznanj o začetkih sirarjenja v planinah na Slovenskem". In Človek v Alpah: desetletje (1996–2006) raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah, ed. Tone Cevc. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 242–258.

9 

CEVC Giordano , PITTINO Ennio . 2013. Malga che vai… Formaggio che trovi: Le malghe da latte della montagna friulana. Spilimbergo: Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA. http://www.ersa.fvg.it/tematiche/settore-lattiero-caseario/malghe-da-formaggio-del-friuli-venezia-giulia/ERSA_malga_che_vai_formaggio_che_trovi.pdf (accessed 11 July, 2016).

10 

COLE John W., WOLF Eric R.. 1999 [1974]. . The Hidden Frontier: Ecology and Ethnicity in an Alpine Valley. Berkeley – Los Angeles: University of California Press.

11 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 187/2012 of 7 March 2012 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Tolminc (PDO)). Official Journal of the European Union L 69/5 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:069:0005:0006:EN:PDF (accessed 12 March, 2016).

12 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 753/2012 of 14 August 2012 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Bovški sir (PDO)). Official Journal of the European Union L 223/2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:223:0002:0003:EN:PDF (accessed 12 March, 2016).

13 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1163/2013 of 7 November 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Mohant (PDO)). Official Journal of the European Union http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:309:0013:0014:EN:PDF (accessed 12 March, 2016).

14 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1107/96 of 12 June 1996 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) No 2081/92. Official Journal of the European Union L 148. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996R1107&from=EN (accessed 12 March, 2016).

15 

CONZORZIO TUTELA DEL FORMAGGIO MONTASIO. 2016a. "La zona di produzione". http://www.formaggiomontasio.net/code/10989/La-zona-di-produzione (accessed July 16, 2016).

16 

CONZORZIO TUTELA DEL FORMAGGIO MONTASIO. 2016b. "Il Montasio DOP tra Le Leggende Europee". http://www.formaggiomontasio.net/it/14600/10985 (accessed 16 July, 2016).

17 

ČOTAR Danijel. 1988. "Il Montasio dalla A alla Z: Tradizione e Technologia". In Montasio, un sapore infinito, ed. Giancarlo Ricci. Udine: Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio, 41–110.

18 

ČOTAR Danijel. 2010. Domače sirarstvo za zabavo in zares. Gorica: Goriška Mohorjeva družba.

19 

DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ. 2015. "Vrste priznanj". http://www.dobroteslovenskihkmetij.si/index.php/ocenjevanja/vrste-priznanj# (accessed 17 July, 2016).

20 

EUROPEAN COMMISION. "Agriculture and rural development". http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/appliedName.html?denominationId=16101 (accessed 12 March, 2016).

21 

GHINETTI Guglielmo. 1885. Le latterie sociali del Friuli al concorso provinciale del maggio 1885: Relazione. Udine: Tipografia di Giuseppe Seitz.

22 

GRAFENAUER Ivan. 1958. “Zveza slovenskih ljudskih pripovedk z retijskimi.” Slovenski etnograf, vol. 11: 49–68.

23 

GRASSENI Cristina. 2011. “Re-inventing food: Alpine cheese in the age of global heritage.” Anthropology of food, vol. 8, no pagination. http://aof.revues.org/6819 (accessed 12 March, 2016).

24 

GRAY John. 2002. “The Common Agricultural Policy and the Re-Invention of the Rural in the European Community.” Socilogia Ruralis, vol. 40/1: 30–52. http://media.library.ku.edu.tr/reserve/resfall04_05/INTL%20533/INTL%20533Gray.J.blacwell.pdf (accessed 12 March, 2016).

25 

IDRIJSKO-CERKLJANSKA RAZVOJNA AGENCIJA. 2015. "GRAPE – Dobro pridelano doma". http://icra.si/index.php?id=56 (accessed 17 July, 2016).

26 

KOS Milko. 1948. Srednjeveški urbarji za Slovenijo: urbarji Slovenskega Primorja 2. Ljubljana: Akademija znanosti in umetnosti.

27 

LEDINEK LOZEJ Špela. 2011. Visokogorska planina Krstenica [Video]. Ljubljana: Avdiovizualni laboratorij ISN ZRC-SAZU.

28 

LEDINEK LOZEJ Špela. 2013a. "Traditional Food in the Central Europe: History and Change". In Montasio, un sapore infinito, ed. Tereza Pojarová. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 65–80.

29 

LEDINEK LOZEJ Špela. 2013b. “Paša in predelava mleka v planinah Triglavskega narodnega parka: Kulturna dediščina in aktualna vprašanja.” Traditiones, vol. 42/2: 49–68. http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_42_2_separati/51_pdfsam_Traditiones_42_2_TNP_web.pdf (accessed 17 July, 2016). DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2013420203

30 

LOŽAR Rajko. 1944. Narodopisje Slovencev. 1. Ljubljana: Klas.

31 

MANDL Franz. 2002. Almen im Herzen Österreichs: Dachsteingebirge, Niedere Tauern, Salzkammergut. Gröbming: Haus i. E. .

32 

MARSANO Matteo. 1932. I pascoli alpini dell'alto e Medio Isonzo. Gorizia: Cattedra Ambulante d'Agricoltura per la Provicia di Gorizia.

33 

MATIČETOV Milko. 1972. "Elementi di cultura pastorale nei racconti del popolo sloveno". In Alpes orientales 6: Acta sexti conventus de ethnographia alpium orientalium tractantis, ed. Robert Wildhaber. München: R. Trofenik, 87–93.

34 

MAY Sarah. 2014. “Cheese, Commons and Commerce: On the Politics and Practices of Branding Regional Food.” Ethnologia Europaea, vol. 43/2: 62–77.

35 

MELIK Anton. 1950. Planine v Julijskih Alpah. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

36 

MESAR Janez. 1876. “Iz poročila o delovanji in končnem računu prve Kranjske sirarske družbe “Bitnje” v Bohinju.” Novice, vol. 14: 104.

37 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO. 2016. "Zaščitni znak Izbrana kakovost". http://lokalna-kakovost.si/zascitni-znak-izbrana-kakovost/ (accessed 17 July, 2016).

38 

MONTASIO. 2012. Montasio: Le nuove ricette: Ttradizione e innovazione: Un nuovo percorso di gusto. Cordropio: Vonsorzio per la tutela del formaggio Montasio. http://staticfiles.webarea8.ikon.it/montasio/flipviewerxpress.html (accessed 14 July, 2016).

39 

NETTING Robert McC. 1981. Balancing on an Alp: Ecological Change and Continuity in a Swiss Mountain Community. Cambridge: Cambridge University Press.

40 

NOVAK Anka. 1987. "Planinsko sirarstvo". In Bohinjski zbornik, ed. Jože Dežman. Radovljica: Skupščina občine, 73–84.

41 

NOVAK Anka. 1989. “Življenje in delo planšarjev v bohinjskih gorah.” Glasnik Slovenskega etnološkega društva, vol. 29: 121-152.

42 

NOVAK Vilko. 1961. "Die Stellung des Alpwesens in Slovenien zwischen dem germanischen und romanischen Raume". In Alpes Orientales: Acta tertii conventus de ethnographia Alpinum Orientalium tractantis, 3, ed. Robert Wildhaber. Basel: Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde, 123–134.

43 

NORI Syvia , GEMINI Michele . 1989. “The Common Agricultural Policy vis-à-vis European pastoralists: principles and practices". Pastoralism: Research, Policy and Practice, vol. 1/27: DOI: https://doi.org/10.1186/2041-7136-1-27

44 

PAPA Christina. 2002. "Il prodotto tipico come ossimoro: Il caso dell’olio extravergine di oliva umbro". In Frammenti di economie: Ricerche di antropologia economica in Italia, ed. Valeria Siniscalchi. Cosenza: Luigi Pellegrini Editore, 150–189.

45 

PASCOLINI Mauro. 2008a. "La percezione dei prodotti tipici: Una indagine quantitative". In Il formaggio: Saperi i sapori: I prodotti tipici come indicatori dell'identità del luogo, ed. Maro Pascolini. Udine: Università degli Studi di Udine, 33–42.

46 

PASCOLINI Mauro. 2008b. "Formaggi di Carnia unici e speciali? Alcune riflessioni finali". In Il formaggio: Saperi i sapori: I prodotti tipici come indicatori dell'identità del luogo, ed. Maro Pascolini. Udine: Università degli Studi di Udine, 43–45.

47 

PASCOLINI Mauro , TESSARIN Nicoletta. 1985. Lavoro in montagna: Boscaioli e malghesi della regione alpine friulana. Milano: Istituto di socilogia internazionale Gorizia – Franco Angeli.

48 

PEATTI Roderick . 1936. Mountain Geography: A Critique and Field study. Cambridge: Harvard University Press. https://archive.org/details/mountaingeograph029782mbp (accessed 15 March, 2016).

49 

PEVC Anton . 1925. Mlekarstvo s črticami o živinoreji: Priročna knjiga za mlekarje, odbornike mlekarskih in živinorejskih zadrug ter za ljubitelje mlekarstva sploh. Ljubljana: Kleinmayr & Bamberg.

50 

PEVC Anton . 1926. Sirarstvo. Gorica: Zadružna zveza.

51 

POVŠE Fran. 1870. “O mlekarstvu in sirarstvu s posebnim ozirom na razne razmere.” Novice, vol. 3: 17-18.

52 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. 2016. "Piccole Produzioni Locali". http://ppl.regione.fvg.it/progetto/ (accessed 17 July, 2016).

53 

REGULATION (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs. Official Journal of the European Union L 343/1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=EN (accessed 13 March, 2016).

54 

RENČELJ Stanislav. 1995. Siri – nekdaj in zdaj. Ljubljana: Kmečki glas.

55 

SANTINI Fabien , GOMEZ y PALOMA Sergio , eds. 2013. Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU: A State of Play of their Socio-Economic Characteristics. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC80420.pdf (accessed 14 April, 2016).

56 

SPILLER-MUYS Fran , ed. 1926. Planšarstvo in kmetijstvo na naših planinah. Ljubljana: Kmetijska tiskovna zadruga v Ljubljani.

57 

STRATHERN Marylin , ed. 2000. Audit Cultures. London: Routledge.

58 

TABORRA Marta. 2008. "I prodotti lattiero-caseari". In Il formaggio: Saperi i sapori: I prodotti tipici come indicatori dell'identità del luogo, ed. Maro Pascolini. Udine: Università degli Studi di Udine, 22–32.

59 

TOME Branka. 2013. "EU Policy Tools for Short Food Chains & Local Food Systems". Food from Here: Critical perspectives on Short Food Chains in Europe, Coventry University (UK), 3. 7. 2013. 22–32. https://www.youtube.com/watch?v=CqMbh59VQVQ (accessed 14 April, 2016).

60 

TONUTTI Sabrina. 2008. "Biodiversità, formaggi, saperi e sapori nella storia e nelle testimonianze della ricerca etnografica". In Il formaggio: Saperi i sapori: I prodotti tipici come indicatori dell'identità del luogo, ed. Maro Pascolini. Udine: Università degli Studi di Udine, 12–21.

61 

TUMA Henrik. 1924. “Naše planine”. Jadranski almanah , vol. 1924: 76-94.

62 

TURIZEM BOHINJ. 2014. "Bohinjsko B2B". http://www.bohinj.si/si/b2b/bohinjsko (accessed 17 July, 2016).

63 

VALENČIČ Vlado. 1990. “Začetki organizacije našega mlekarstva”. Kronika, vol. 30/1-2: 76-43.

64 

VIAZZO Pier Paolo. 1989. Upland communities: Environment, population and social structure in the Alps since the sixteenth century. Cambridge: Cambridge University Press.

65 

VINCZE Lajos. 1980. “Peasant animal husbandry: A dialectic model of techno-environmental integration in agro-pastoral societies”. Ethnology, vol. 19: 387-403. DOI: https://doi.org/10.2307/3773148

66 

VILFAN Sergij. 1996. Pravna zgodovina Slovencev. Ljubljana: Slovenska matica.

67 

WILHELM Gustav. 1871. Planšarstvo. Gorica: C. kr. kmetijska družba Goriška.

68 

WILK Richard. 1995. "Learning to be local in Belize: Global systems of common difference". In Worlds apart: Modernity through the prism of the local, ed. Daniel Miller. London: Routledge, 110–133.

[hrvatski]

Posjeta: 229 *