hrcak mascot   Srce   HID

Studia ethnologica Croatica, Vol.28 No.1 Prosinac 2016.

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.17234/SEC.28.10

Krležin razgovor o Brest-Litovsku (1918.) kao apologija Oktobra ili politike prijateljstva

Suzana Marjanić ; Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

Puni tekst: hrvatski, pdf (1 MB) str. 267-289 preuzimanja: 119* citiraj
APA
Marjanić, S. (2016). Krležin razgovor o Brest-Litovsku (1918.) kao apologija Oktobra ili politike prijateljstva. Studia ethnologica Croatica, 28(1). doi:10.17234/SEC.28.10
Puni tekst: engleski, pdf (1 MB) str. 291-314 preuzimanja: 62* citiraj
APA
Marjanić, S. (2016). Krleža’s Talk about Brest-Litovsk (1918) as an Apologia for October Revolution or the Politics of Friendship (Translation). Studia ethnologica Croatica, 28(1). doi:10.17234/SEC.28.10

Rad u XML formatu

Sažetak
U članku nastojim detektirati Krležinu antitetičku vrtešku, da uporabim Lasićev termin, prema miru u Brest-Litovsku s obzirom na Krležin zapis, polemički disput Razgovor o Brest-Litovsku (1918). Naime, iz perspektive 1918. godine Krleža Brest-litovski mir (3. ožujka 1918.) određuje kao anticipaciju “internacionalističke solidarnosti proletarijata evropskog”, kao politički manevar pro futuro (DD2, 180). Međutim, u podrupku teksta, pisanom iz perspektive 1967. godine, kao korekciju vlastite interastralne retorike upućuje kako su se već u veljači 1918. godine “sve moskovske iluzije o generalnim štrajkovima na terenu centralnih vlasti, a naročito u Berlinu” rasplinule pod “terorom soldateske”, a “lenjinska koncepcija mira u Brest-Litovsku našla se u bezizlaznoj ulici” (DD2, 188).

Ključne riječi
Miroslav Krleža; Davni dani; Brest-Litovski mir; Prvi svjetski rat; književna i politička antropologija; politike prijateljstva

Hrčak ID: 171883

URI
https://hrcak.srce.hr/171883

Reference

1 

ALEKSANDER Irina. 2007. Samo činjenice, molim! Tekstovi i dokumenti. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.

2 

BATUŠIĆ Nikola. 2007. Riječ Mati Čina: Krležin kazališni krug. Zagreb: Naklada Ljevak.

3 

Bibliografija Miroslava Krleže. Krležijana. 1999. Glavni urednik Velimir Visković Zagreb: Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”.

4 

BOSILJČIĆ Slobodan. 1966. Oktobarska revolucija 1917. i prve godine sovjetske vlasti. Beograd: Mladost.

5 

CRUTWELL C. R. M. F. 1982. A History of the Great War 1914–1918. 2. izd. London – Toronto – Sydney – New York: A Paladin Book.

6 

ČENGIĆ Enes. 1982. Krleža: monografija. Zagreb: Mladost; Sarajevo: Oslobođenje.

7 

ČENGIĆ Enes. 1985. S Krležom iz dana u dan (1980–1981). U sjeni smrti. Zagreb: U sjeni smrti.

8 

ČENGIĆ Enes. 1990. S Krležom iz dana u dan (1980–1981). U sjeni smrti. Sarajevo: Svjetlost.

9 

DERRIDA Jacques. 2001. Politike prijateljstva. Beograd: Beogradski krug.

10 

DETONI DUJMIĆ Dunja. 1998. Ljepša polovica književnosti. Zagreb: Matica hrvatska.

11 

FERRO Marc. 1973. The Great War 1914–1918. London – New York: Routledge.

12 

FRANGEŠ Ivo. 1977. “Krleža i Kranjčević.” Forum, vol. 9: 305–344.

13 

FREIVOGEL Zvonimir. 2014. Austrougarska vojska u Prvome svjetskom ratu. Zagreb: Despot infinitus.

14 

GARCÍA-DÜTTMANN Alexander. 2003. Prijatelji i neprijatelji: apsolutno. Zagreb: Multimedijalni institut.

15 

GAŠPAROVIĆ Darko. 1989. Dramatica krležiana. Zagreb: Cekade.

16 

HEĆIMOVIĆ Branko. 2013. “Bez fetišizma o Krleži”. (Razgovarali Bojan Koštić i Suzana Marjanić). Zarez, 19. prosinca, br. 373–374. http://www.zarez.hr/clanci/bez-fetisizma-o-krlezi (pristup 1. 8. 2014.).

17 

HORVAT Josip. 2006. Pobuna omladine 1911–1914. Zagreb: SKD Prosvjeta – Gordogan.

18 

HORVATIĆ-GMAZ VLASTA. 2014. "Hrvatsko zagorje i Prvi svjetski rat u ratnoj prozi i prozi o ratu u kontekstu hrvatske književnosti". U Zagorsko lice boga rata u Europi – Prvi svjetski rat, ur. Goranka Horjan. Gornja Stubica: Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej seljačkih buna, 15–20.

19 

IVEKOVIĆ Mladen. 1970. Hrvatska lijeva inteligencija 1918–1945. Prva knjiga 1918–1941. Zagreb: Naprijed.

20 

KRLEŽA Miroslav. 1956. Davni dani. Zapisi 1914–21. Zagreb: Zora.

21 

KRLEŽA Miroslav. 1971. Deset krvavih godina i drugi politički eseji. Zagreb: Zora.

22 

KRLEŽA Miroslav. 1977. Dnevnik 1914–17: Davni dani I. Sarajevo: NIŠP Oslobođenje.

23 

KRLEŽA Miroslav. 1977a. Dnevnik 1918–22: Davni dani II. Sarajevo: NIŠP Oslobođenje.

24 

KRLEŽA Miroslav. 1977b. Dnevnik V. Sarajevo: Oslobođenje; Zagreb: Mladost.

25 

KRLEŽA Miroslav. 1988. Drame (Vučjak, Galicija, Golgota). Sarajevo: NIŠRO Oslobođenje.

26 

Krležijana 1 A–LJ. 1993. Glavni urednik Velimir Visković Zagreb: Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”.

27 

Krležijana 2 M–Ž. 1999. Glavni urednik Velimir Visković Zagreb: Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”.

28 

LASIĆ Stanko. 1982. Krleža: kronologija života i rada. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.

29 

LASIĆ Stanko. 1989. Krležologija ili Povijest kritičke misli o Miroslavu Krleži. Knjiga 1. Kritička literatura o Miroslavu Krleži od 1914. do 1941. Zagreb: Globus.

30 

LAUER Reinhard. 2013. Miroslav Krleža: hrvatski klasik. Zagreb: Naklada Ljevak.

31 

MARJANIĆ Suzana. 2005. Glasovi “Davnih dana”: transgresije svjetova u Krležinim zapisima 1914–1921/22. Zagreb: Naklada MD.

32 

MARJANIĆ Suzana. 2014. Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas. Zagreb: Udruga Bijeli val – Institut za etnologiju i folkloristiku – Školska knjiga.

33 

MARJANIĆ Suzana. 2015. “Krležina demaskiranja mentaliteta ili 'i mjesečina može biti pogled na svijet'.” Narodna umjetnost, vol. 52/2: 85–103. DOI: https://doi.org/10.15176/vol52no205

34 

MATIČEVIĆ Ivica. 1996. Raspeti Juda: pristup biblijskom predlošku u drami hrvatske avangarde. Zagreb: Matica hrvatska.

35 

MATKOVIĆ Ivica. 1985. Razgovori i pogovori. O pjesnicima, slikarima i odlascima. Zagreb: Znanje.

36 

MOMBAUER Annika. 2014. Uzroci Prvog svjetskog rata: kontroverze i konsenzus. Zagreb: Naklada Ljevak.

37 

OČAK Ivan. 1979. Jugoslavenski oktobarci: likovi i sudbine. Zagreb: Školska knjiga.

38 

OČAK Ivan. 1982. Krleža – Partija (Miroslav Krleža u radničkom i komunističkom pokretu 1917 –1941). Zagreb: Spektar.

39 

“Prvi svjetski rat”. Wikipedia, https://hr.wikipedia.org/wiki/Prvi_svjetski_rat (pristup 16. 6. 2016.).

40 

RIHTMAN-AUGUŠTIN Dunja. 1997. “Zašto i otkad se grozimo Balkana?.” Erasmus: časopis za kulturu demokracije, vol. 19: 27–35.

41 

SLOVIĆ Danko-David. 2014. “Tko je bio moćni zaštitnik Miroslava Krleže?.” Vijenac, 23. siječnja, br. 519. http://www.matica.hr/vijenac/519/O%20Krle%C5%BEi%20sasvim%20druga%C4%8Dije/ (pristup 10. 1. 2015.).

42 

STEVENSON Ivan. 2014. 1914.–1918. Povijest Prvoga svjetskog rata. Zaprešić: Fraktura.

43 

SUVIN Darko. 1988. “Mogu li ljudi biti (re)prezentirani u književnosti?: (prema teoriji narativnih agensa i materijalističke kritike onkraj tehnokracije ili pojednostavnjenja).” Republika, vol. 5-6: 96–134.

44 

ŠKILJAN Filip. 2014. "Prvi svjetski rat u Europi i Hrvatskom zagorju". U Zagorsko lice boga rata u Europi – Prvi svjetski rat, ur. Goranka Horjan. Gornja Stubica: Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej seljačkih buna, 21–95.

45 

ŠLIVARIĆ [i. e. ŠLJIVARIĆ] Aleksandar. 1957. “'Davni dani' Miroslava Krleže.” Mogućnosti, vol. 12: 1007–1013.

46 

ŠTIVIČIĆ Ivo. 2013. “O vlasti, snovima i bestijalnim diktaturama.” (Razgovarali Bojan Koštić i Suzana Marjanić). Zarez, 15. ožujka, br. 354. http://www.zarez.hr/clanci/o-vlasti-snovima-i-bestijalnim-diktaturama (pristup 8. 9. 2014.).

47 

VANIŠTA Josip. 2001. Knjiga zapisa. Zagreb: Moderna galerija, Kratis.

48 

VISKOVIĆ Velimir. 2000. "Životopis Miroslava Krleže". U Miroslav KRLEŽA, Vražji otok, Zagreb: Naklada Ljevak – Matica hrvatska – HAZU, 135–234.

49 

VISKOVIĆ Josip. 2001. Krležološki fragmenti: Krleža između umjetnosti i ideologije. Zagreb: Konzor.

50 

VLAJČIĆ Milan. 1963. “O Zastavama Miroslava Krleže.” Delo, vol. 5: 588–594.

51 

VUČKOVIĆ Radovan. 1979. Poetika hrvatskog i srpskog ekspresionizma. Sarajevo: Svjetlost.

52 

VUČKOVIĆ Radovan. 1986. Krležina dela. Sarajevo: NIŠRO Oslobođenje.

53 

ZELMANOVIĆ Đorđe. 1987. Kadet Krleža: školovanje Miroslava Krleže u mađarskim vojnim učilištima. Zagreb: Školske novine – Sveučilišna naklada Liber.

[engleski]

Posjeta: 312 *