hrcak mascot   Srce   HID

Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, No.66 Prosinac 2016.

Izvorni znanstveni članak

Hlaholské pamiatky v slovenských archívoch

Peter Ivanič   ORCID icon orcid.org/0000-0001-5075-1644 ; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
Ľubomír Kralčák ; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka

Puni tekst: slovački, pdf (359 KB) str. 165-184 preuzimanja: 44* citiraj
APA
Ivanič, P., Kralčák, Ľ. (2016). Hlaholské pamiatky v slovenských archívoch. Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, (66), 165-184. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/176039
Puni tekst: hrvatski, pdf (359 KB) str. 165-184 preuzimanja: 54* citiraj
APA
Ivanič, P., Kralčák, Ľ. (2016). Glagoljski spomenici u slovačkim arhivima. Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, (66), 165-184. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/176039

Sažetak
Medzi rokmi 1907 až 19441 boli v rôznych slovenských periodikách postupne uverejnené
správy o pamiatkach napísaných hlaholským písmom, ktoré boli objavené v niekoľkých
knižniciach na Slovensku. Doteraz poznáme štyri takéto dokumenty. Hlaholské listy hlohovské, Krtíšsky hlaholský zlomok a Svätoantonský (Báčsky) zlomok sa nachádzajú v zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice. Okrem nich je známy zlomok českej hlaholskej biblie pod názvom Zlomok zo Spišskej Novej Vsi. Ide o fragmenty z väčších diel, ktoré boli napísané v 14. a 15. storočí. Väčšinou boli použité sekundárne na obaly kníh iných diel. Na Slovensko sa dostali teda náhodne. Napriek tomu, že sa zachovali fragmentárne, sú tieto dokumenty zdrojom poznatkov a prostriedkom na poznanie minulosti. Paleografická a jazyková analýza skúmaných fragmentov ukazuje, že ide o texty dvojakej proveniencie – chorvátskohlaholské (Hlaholské listy hlohovské, Svätoantonský hlaholský zlomok) a českohlaholské (Krtíšsky hlaholský zlomok a Zlomok zo Spišskej Novej Vsi), ktorých zreteľným spoločným znakom je hranatá chorvátska hlaholika, ale aj približne rovnaké obdobie ich vzniku. Zásadná odlišnosť je jazyková – chorvátskohlaholské texty sú písané chorvátskym cirkevnoslovanským jazykom, českohlaholské pamiatky sú písané v starej češtine. Z graficko-fonologického hľadiska ide o rukopisy, ktoré vykazujú znaky zodpovedajúce charakteru pamiatok zo 14. až 15. storočia, v prípade českohlaholských textov možno datovať ich vznik okolo roku 1416. Oba typy rukopisov zachovávajú príslušné starobylé jazykové a grafické znaky, ktoré potvrdzujú ich zaradenie k dobovým typom modlitebných a biblických textov, resp. ku konkrétnym stredovekým pamiatkam. V súčasnosti Hlaholské listy hlohovské a Krtíšsky hlaholský zlomok boli zdigitalizované a zverejnené na internete v rámci projektu U.S. Library of Congress s názvom The World Digital Library.

Ključne riječi
chorvátska hlaholika, fragment, Hlaholské listy hlohovské, Krtíšsky hlaholský zlomok, Svätoantonský (Báčsky) zlomok, Zlomok zo Spišskej Novej Vsi

Hrčak ID: 176039

URI
https://hrcak.srce.hr/176039

[hrvatski]

Posjeta: 182 *