hrcak mascot   Srce   HID

Original scientific paper

David Di Paoli Paulovich ; Trieste

Fulltext: italian, pdf (312 KB) pages 315-363 downloads: 269* cite
APA 6th Edition
Di Paoli Paulovich, D. (2011). CANTO PATRIARCHINO DI TRADIZIONE ORALE: PERCORSI DI CRISI E ULTIME SOPRAVVIVENZE NELLA REGIONE ADRIATICA - ORIENTALE. Atti, XLI (1), 315-363. Retrieved from https://hrcak.srce.hr/241860
MLA 8th Edition
Di Paoli Paulovich, David. "CANTO PATRIARCHINO DI TRADIZIONE ORALE: PERCORSI DI CRISI E ULTIME SOPRAVVIVENZE NELLA REGIONE ADRIATICA - ORIENTALE." Atti, vol. XLI, no. 1, 2011, pp. 315-363. https://hrcak.srce.hr/241860. Accessed 25 Jul. 2021.
Chicago 17th Edition
Di Paoli Paulovich, David. "CANTO PATRIARCHINO DI TRADIZIONE ORALE: PERCORSI DI CRISI E ULTIME SOPRAVVIVENZE NELLA REGIONE ADRIATICA - ORIENTALE." Atti XLI, no. 1 (2011): 315-363. https://hrcak.srce.hr/241860
Harvard
Di Paoli Paulovich, D. (2011). 'CANTO PATRIARCHINO DI TRADIZIONE ORALE: PERCORSI DI CRISI E ULTIME SOPRAVVIVENZE NELLA REGIONE ADRIATICA - ORIENTALE', Atti, XLI(1), pp. 315-363. Available at: https://hrcak.srce.hr/241860 (Accessed 25 July 2021)
Vancouver
Di Paoli Paulovich D. CANTO PATRIARCHINO DI TRADIZIONE ORALE: PERCORSI DI CRISI E ULTIME SOPRAVVIVENZE NELLA REGIONE ADRIATICA - ORIENTALE. Atti [Internet]. 2011 [cited 2021 July 25];XLI(1):315-363. Available from: https://hrcak.srce.hr/241860
IEEE
D. Di Paoli Paulovich, "CANTO PATRIARCHINO DI TRADIZIONE ORALE: PERCORSI DI CRISI E ULTIME SOPRAVVIVENZE NELLA REGIONE ADRIATICA - ORIENTALE", Atti, vol.XLI, no. 1, pp. 315-363, 2011. [Online]. Available: https://hrcak.srce.hr/241860. [Accessed: 25 July 2021]

Abstracts
U ovom se doprinosu, nakon nekoliko uvodnih napomena o
usmenoj tradiciji patrijar{ijskog pjevanja, kojeg je tako definirao Istranin
Babudri 1911., daje slika vi{estrukih razloga (op}ih i posebnih, kao npr.
migracija prema Furlaniji ili egzodus prema Istri) koji su doveli, po~ev{i
od akvilejskog pokrajinskog koncila iz 1596. pa gotovo sve do dana{njih
dana, do postupnog napu{tanja latinskog repertoara patrijar{ijske matrice
iz Akvileje u biskupijama isto~nog Jadrana, posebno se osvrnuv{i na Veneto,
Furlaniju, Istru i Dalmaciju. Autor isti~e kao glavne uzgredne razloge krize
repertoara novi kontekst cecilijanskog reformatorskog pokreta sakralne
glazbe s kraja 19. stolje}a, izdanje novih liturgijskih knjiga gregorijanskog
pjevanja, predlaganje nove jednoglasne i vi{eglasne sakralne glazbe
cecilijanske izrade u okvirima novih glazbenih ustanova nastalih u Istri u
drugoj polovici 19. stolje}a, postepeni nestanak bratov{tina nakon
Napoleonovih reformi, te pojednostavljeno tuma~enje liturgijske reforme
odre|ene na drugom Vatikanskom koncilu. Obja{njava, zatim, slu~ajeve
napu{tanja repertoara u Venetu, Furlaniji i u ve}im istarskim i kvarnerskim
sredinama, te sada{nje pre‘ivljavanje u odre|enim izvedbama, sugeriraju}i
mo‘ebitno ponovno kori{tenje u okviru redovnog rimskog obreda, te isti~u}i
kako u raspravi o sakralnoj glazbi na po~etku 20. stolje}a isto~na obala
Jadrana nije bila na marginama, ve} u srcu europskih kulturnih previranja.

Hrčak ID: 241860

URI
https://hrcak.srce.hr/241860

[italian]

Visits: 360 *