hrcak mascot   Srce   HID

Contemporary linguistics, Vol.41-42 No.1-2 June 1996.

Original scientific paper

Njemački kao jezik posrednik pri posuđivanju iz engleskoga u hrvatski

Vesna Muhvić-Dimanovski ; Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta, Zagreb

Fulltext: croatian, pdf (90 KB) pages 457-464 downloads: 306* cite
APA
Muhvić-Dimanovski, V. (1996). Njemački kao jezik posrednik pri posuđivanju iz engleskoga u hrvatski. Suvremena lingvistika, 41-42(1-2), 457-464. Retrieved from https://hrcak.srce.hr/24420

Abstracts
Važnu ulogu u procesu jezičnoga posuđivanja ima jezik posrednik koji višestruko utječe na
oblikovanje posuđenica u jeziku primaocu. Utjecaj jezika posrednika prisutan je na svim razinama
jezičnih prilagodbi, a neke se pojave fonološke, morfološke pa i leksičke naravi mogu
objasniti upravo zahvaljujući njegovu postojanju. Njemački je jedan od jezika koji je u srednjoeuropskome
prostoru godinama imao vrlo važnu ulogu a njegov se utjecaj na hrvatski
očituje i u neposrednim i u posrednim dodirima. U ovome se prilogu govori o ulozi njemač
koga kao jezika posrednika u prilagodbi engleskih posuđenica u hrvatskome.

Hrčak ID: 24420

URI
https://hrcak.srce.hr/24420

Visits: 606 *