hrcak mascot   Srce   HID

Izvorni znanstveni članak

Nikola Sandrić, prevoditelj novina „Kraljski Dalmatin“

Ljerka Šimunković ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

Puni tekst nije dostupan.

Sažetak
Prve dalmatinske novine upravno-političkog karaktera „Il Regio Dalmata / Kraglski Dalmatin“ bile su dvojezične tj. tiskane su na talijanskom i hrvatskom jeziku. Budući da je izvorni tekst pisan na talijanskom jeziku, ukazala se potreba za vrsnim prevoditeljima koji bi bili sposobni brzo i kvalitetno prevesti talijanski tekst na hrvatski jezik. Prevoditelji, koji su za pune četiri godine izlaženja, prevodili za Kraljski Dalmatin i tako doprinijeli jačanju nacionalne svijesti, a ujedno ukazali na potrebu standardizacije hrvatskog jezika, bili su: Paško Jukić, Andrija Kadčić, Ivan Hreljanović Albinoni, Nikola Dominik Budrović i Nikola Sandrić. Prevoditeljski rad ostalih prevoditelja nije bio upitan, već samo rad Nikole Sandrića, koji je bio službenim prevoditeljem i tumačem pri generalnom providurstvu u Zadru. Stoga se u prvom dijelu članka iznose ukratko dosadašnja saznanja o prevoditeljima Kraljskog Dalmatina kao i novi dokazi koji potkrepljuju tezu da je Nikola Sandrić prevodio za Kraljski Dalmatin. U drugom dijelu članka podastire se transkripcija izvornih arhivskih spisa koji govore o Sandrićevom prevoditeljskom radu u Kraljskom Dalmatinu.

Ključne riječi
Kraljski Dalmatin; prevoditelj; tumač; francuska uprava

Hrčak ID: 39269

URI
https://hrcak.srce.hr/39269

[engleski]

Posjeta: 677 *