hrcak mascot   Srce   HID

Poljoprivreda, Vol. 20 No. 1, 2014.


Poljoprivreda,Vol. 20 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 2014.

Objavljen na Hrčku: 25. 6. 2014.
Sadržaj Puni tekst
PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA ISTRAŽIVANIH HIBRIDA I SORATA ULJANE REPICE (str.3-9) hrvatskipdf 114 KB
YIELD AND YIELD COMPONENTS OF INVESTIGATED RAPESEED HYBRIDS AND CULTIVARS (str.3-9)  
Milan Pospišil, Marina Brčić, Ana Pospišil, Jasminka Butorac
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ BILJNE PROIZVODNJE I NAČINA SUZBIJANJA KOROVA NA NJIHOVU POJAVU, RAST TE PRINOS KUKURUZA (Zea mays L.) I STOČNOGA GRAŠKA (Vigna unguiculata L.) (str.10-15)  
INFLUENCE OF CROPPING SYSTEM AND WEED MANAGEMENT PRACTICE ON EMERGENCE, GROWTH OF WEEDS, YIELD OF MAIZE (Zea mays L.) AND COWPEA (Vigna unguiculata L.) (str.10-15) engleskipdf 130 KB
Felix Ogar Takim, Omosuyi Fadayomi, Friday Ekeleme
Izvorni znanstveni članak
 
EFFECTS OF DIFFERENT ORGANIC MATERIALS AND NPK FERTILIZER ON THE PERFORMANCE OF MAIZE (str.16-12) engleskipdf 92 KB
UTJECAJ RAZLIČITIH ORGANSKIH TVARI I NPK GNOJIVA NA PERFORMANCE KUKURUZA (str.16-21)  
Samson Uduzei Remison, Ehiokhilen Kevin Eifediy
Izvorni znanstveni članak
 
ALELOPATSKI UTJECAJ ZAJEDNIČKOG KLIJANJA, VODENIH EKSTRAKATA I BILJNIH OSTATAKA PERŠINA (Petroselinum crispum Mill.) NA STRJELIČASTU GRBICU (Lepidium draba (L.) Desv.) (str.22-26)  
ALLELOPATHIC EFFECT OF PARSLEY (Petroselinum crispum Mill.) COGERMINATION, WATER EXTRACTS AND RESIDUES ON HOARY CRESS (Lepidium draba (L.) Desv.) (str.22-26) engleskipdf 300 KB
Marija Ravlić, Renata Baličević, Ivana Lucić
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ FOSFORA I CINKA NA ZAJEDNICU NEMATODA PRI UZGOJU FEFERONA (Capsicum annuum L.) (str.27-33) hrvatskipdf 156 KB
INFLUENCE OF PHOSPHORUS AND ZINC APPLICATION ON SOIL NEMATODE COMMUNITY IN HOT PEPPER (CAPSICUM ANNUUM L.) (str.27-33)  
Mirjana Brmež, Ivana Varga, Teuta Benković-Lačić, Zdenko Lončarić
Izvorni znanstveni članak
 
BIOLOŠKA KONTROLA KOROVA BILJNIM PATOGENIMA (str.34-40) hrvatskipdf 109 KB
BIOLOGICAL CONTROL OF WEEDS BY MEANS OF PLANT PATHOGENS (str.34-40)  
Marija Ravlić, Renata Baličević
Pregledni rad
 
UTJECAJ KONCENTRACIJE SELENA U SMJESAMA ZA PILIĆE NA PRINOS I KVALITETU MIŠIĆNOG TKIVA ZABATAKA (str.41-47) hrvatskipdf 189 KB
EFFECT OF SELENIUM CONTENT IN CHICKEN DIETS ON THE YIELD AND QUALITY OF THIGH MUSCULAR TISSUE (str.41-47)  
Zlata Kralik, Gordana Kralik, Zoran Škrtić
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ POLIMORFIZMA FABP3 I LEPR GENA NA SADRŽAJ INTRAMUSKULARNE MASTI U MIŠIĆNOM TKIVU SVINJA (str.48-53) hrvatskipdf 111 KB
INFLUENCE OF GENETIC POLYMORPHISM IN FABP3 AND LEPR GENES ON INTRAMUSCULAR FAT CONTENT IN PIG CARCASSES (str.48-53)  
Kristina Budimir, Vladimir Margeta, Gordana Kralik, Polonca Margeta
Pregledni rad
 
UTJECAJ NAVODNJAVANJA I GNOJIDBE DUŠIKOM NA UROD I KVALITETU ZRNA HIBRIDA KUKURUZA (Zea mays L.) (str.54-55) hrvatskipdf 86 KB
INFLUENCE OF IRRIGATION AND NITROGEN FERTILIZATION ON YIELD AND QUALITY OF (ZEA MAYS L.) MAIZE GRAIN (str.54-55) engleskipdf 86 KB
Monika Marković
Ostalo
 
KRUŠKINA OSA SRČIKARICA (Janus compressus Fabricius) – ŽIVOTNI CIKLUS I BIOLOŠKO-MORFOLOŠKE OSOBINE (str.55-56) hrvatskipdf 86 KB
PEAR SHOOT SAWFLY (JANUS COMPRESSUS FABRICIUS) – LIFE CYCLE AND BIOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC (str.55-56) engleskipdf 86 KB
Tihomir Validžić
Ostalo
 
PRINCIPI UZGOJA ŽIVOTINJA (str.57-57) hrvatskipdf 1 MB
PRINCIPLES OF ANIMAL BREEDING (str.57-57) engleskipdf 1 MB
Sonja Jovanovac
Ostalo
 
UZGOJ SVINJA ZA PROIZVODNJU TRADICIONALNIH MESNIH PROIZVODA (str.58-58) hrvatskipdf 1 MB
PIGS BREEDING FOR THE PRODUCTION OF TRADITIONAL MEAT PRODUCTS (str.58-58) engleskipdf 1 MB
Đuro Senčić
Ostalo
 
Posjeta: 13.066 *