hrcak mascot   Srce   HID

Bulletin d'archives, Vol. 25 No. 1, 1982


Publication date: May 2014

Published on HRČAK: 04 July 2014
Table of contents Full text
Zbirka matičnih knjiga Historijskog arhiva u Dubrovniku (str.7-35)  
Ivo Ficović
Original scientific paper
 
Pismo Rafaela Levakovića Kasparu Schoppeu z 1636. godine (str.37-46)  
Šime Jurić
Original scientific paper
 
Mjerila na starim zemljopisnim kartama (str.47-64)  
Tatjana Mušnjak
Original scientific paper
 
Struktura i geneza informacijskih sustava (str.65-90)  
Miroslav Tuđman
Original scientific paper
 
Varaždin v arhivih SR Slovenije (str.91-96)  
Peter Klasinc
Review article
 
Kriteriji vođenja evidencija o arhivskoj građi u nastajanju (str.97-99)  
Davorin Eržišnik
Original scientific paper
 
Restauriranje iluminiranih rukopisa (str.101-106)  
Tatjana Ribkin-Puškadija
Case report
 
Arhivski fondovi i zbirke vo arhivite i arhivska odelenia vo SR Makedonija (str.106-107)  
Petar Strčić
Case report
 
Historijski zbornik XXXIII-XXXIV/ 1980-1981 (str.107-107)  
Josipa Paver
Case report
 
O zaštiti arhivske i registraturne građe izvan arhiva u "Privrednom vjesniku" (str.107-108)  
A. Vuković
Case report
 
Acta historica conteporanea 1, 1981., Acta historica nova 2, 1982. (str.108-109)  
Petar Strčić
Case report
 
Blago Nacionalne i sveučilišne biblioteke (str.109-109)  
Ružica Kolarević-Kovačić
Case report
 
Katalog partizanskog tiska Nacionalne i sveučilišne biblioteke, Zagreb 1982 (str.109-109)  
Ružica Kolarević-Kovačić
Case report
 
Informatika 21/1982 (str.110-110)  
Damir Zagotta
Case report
 
O formiranju arhivskog fonda (str.110-112)  
Petar Strčić
Case report
 
Pravosudni arhivski fondovi Kosova (str.112-112)  
Petar Strčić
Case report
 
Savjetovanje Saveza društava arhivskih radnika Hrvatske u Karlovcu 15-17 studenog 1982. (str.113-114)  
Josipa Paver
News
 
Tečaj iz arhivske struke u SRH (str.114-115)  
Martin Modrušan
News
 
Seminar za radnike u registraturama (str.115-115)  
Davorin Eržišnik
News
 
Samoupravni sporazum o udruživanju sredstava za popravak i održavanje Historijskog arhiva u Bjelovaru (str.115-116)  
Branko Milošak
News
 
Mirko Androić (str.117-118)  
Marijan Ristić
In memoriam, Obituary
 
Stjepan Bačić (str.118-119)  
Josip Butorac, Frano Glavina
In memoriam, Obituary
 
Visits: 3.261 *