hrcak mascot   Srce   HID

Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini,Vol. 56 No. 2
Datum izdavanja: srpnja 2014.

Objavljen na Hrčku: 2. 7. 2014.
Sadržaj Puni tekst
SUSTAV ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU U MAĐARSKOJ - ORGANIZACIJA I PROVEDBA (str.IX-XVI) hrvatskipdf 153 KB
Paško Melvan
Ostalo
 
COGNITIVE APPROACH TO THE ERGONOMIC DESIGN OF THE WORK AND TRAFFIC ENVIRONMENT  
KOGNITIVNI PRISTUP ERGONOMSKOM DIZAJNU RADNOG I PROMETNOG OKOLIŠA (str.95-112) hrvatskipdf 471 KB
Davor Sumpor, Jasna Jurum-Kipke, Nedžad Musabašić
Izvorni znanstveni članak
 
PERFORMANCE STUDY OF THE ECO-FRIENDLY HYDROFLUOROOLEFINS AND DIMETHYL-ETHER REFRIGERANTS IN REFRIGERATION SYSTEMS  
ISTRAŽIVANJE KARAKTERISTIKA EKOLOŠKI PRIHVATLJIVIH RADNIH TVARI HIDRO-FLORO-OLEFINA I DIMETIL ETERA U RASHLADNIM SUSTAVIMA (str.113-121) hrvatskipdf 472 KB
Bukola Olalekan Bolaji
Prethodno priopćenje
 
OCCUPATIONAL DISEASES – A SILENT EPIDEMIC OF OUR TIMES  
PROFESIONALNE BOLESTI – „TIHA EPIDEMIJA“ DANAŠNJICE (str.123-128) hrvatskipdf 109 KB
Dijana Poplašen, Vlatka Brumen
Pregledni rad
 
HEALTH PROTECTION OF PORT WORKERS  
ZAŠTITA ZDRAVLJA LUČKIH RADNIKA (str.129-139) hrvatskipdf 353 KB
Mladen Schubert
Stručni rad
 
SPINAL LOAD AS FUNCTION OF MOBILITY  
OPTEREĆENOST KRALJEŽNICE U FUNKCIJI POKRETA (str.141-147) hrvatskipdf 325 KB
Fahira Veljović, Fikret Veljović
Stručni rad
 
SKUPNA OZLJEDA NA RADU SA SMRTNIM ISHODOM I TEŠKOM OZLJEDOM (str.151-153) hrvatskipdf 93 KB
Đuro Čižmar
Ostalo
 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VATROGASNIM APARATIMA (str.155-158) hrvatskipdf 105 KB
Đurđica Pavelić
Ostalo
 
RADNI ODNOSI (str.159-161) hrvatskipdf 83 KB
Rihard Gliha
Ostalo
 
SAMOZAPOSLENA OSOBA I OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN (str.163-165) hrvatskipdf 85 KB
Željko Krmelić
Ostalo
 
SINDROM KARPALNOG KANALA (str.167-168) hrvatskipdf 210 KB
Dijana Poplašen
Ostalo
 
PITANJA I ODGOVORI (str.169-171) hrvatskipdf 99 KB
Veronika Laušin
Ostalo
 
SINARM - SVEOBUHVATNO RJEŠENJE RAČUNALNOG VOĐENJA EVIDENCIJA ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE OKOLIŠA (str.175-177) hrvatskipdf 171 KB
Darije Varžić, Davor Sedlan
Ostalo
 
OBILJEŽAVANJE DANA ZAŠTITE NA RADU (str.179-180) hrvatskipdf 69 KB
Gordana Baraba
Ostalo
 
STRES NA RADNOM MJESTU (str.181-182) hrvatskipdf 71 KB
Gorana Lipnjak
Ostalo
 
NOVI PROPISI IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA, SIGURNOSTI NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA – 3/14. – 5/14. (str.185-185) hrvatskipdf 62 KB
Sandra Telebec
Ostalo
 
Posjeta: 16.170 *