hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 19-20 No. 1, 1977.


Datum izdavanja: srpnja 2014.

Objavljen na Hrčku: 8. 7. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Novi dokumenti za povijest ZAVNOH-a 1943. godine (str.7-70) hrvatskiPDF 60 MB
Mara Knopfmaher, Davor Gavrin
Ostalo
 
Privredne prilike u splitskom okružju pedesetih godina XIX stoljeća (str.71-139) hrvatskiPDF 51 MB
Benedikta Zelić-Bučan
Ostalo
 
Hauptbericht über den Agramer Distrikt 1788. (str.140-184) hrvatskiPDF 33 MB
Istvan Kallay
Ostalo
 
Naputak za Hrvatsko kraljevsko vijeće iz 1767g. i Nadopuna Naputka iz 1770. (str.185-205) hrvatskiPDF 20 MB
Miljenko Pandžić
Ostalo
 
Prva buna Štibrenaca (1608-1610) (str.206-232) hrvatskiPDF 20 MB
Josip Adamček, Metod Hrg, Josip Kolanović, Miljenko Pandžić
Ostalo
 
Neobjavljena listina cetinskog kneza Ivana Nelipića (str.233-236) hrvatskiPDF 4 MB
Šime Jurić
Ostalo
 
Pečat sa grbom kneza Ivana II Nelipića (str.237-239) hrvatskiPDF 4 MB
Bartol Zmajić
Ostalo
 
Miscellanea saeculi XIV ex Archivio Ragusii (Dubrovnik) Lastovo II. dio (str.240-247) hrvatskiPDF 6 MB
Josip Lučić
Ostalo
 
Osnove programa za izgradnju nove zgrade Arhiva Hrvatske u Zagrebu (str.249-271) hrvatskiPDF 21 MB
Bernard Stulli
Ostalo
 
Povodom novih propisa o uredskom poslovanju (str.272-278) hrvatskiPDF 5 MB
Stjepan Bačić
Ostalo
 
Opći inventar Zadarskog arhiva iz 1828. godine (str.279-294) hrvatskiPDF 15 MB
Ante Usmiani
Ostalo
 
Potreba osnivanja registraturnih centara (Međuarhiva) (str.295-301) hrvatskiPDF 5 MB
Stjepan Bačić
Ostalo
 
Matija Ivanić - Vojvoda Janko i stoljetna borba hvarskih pučana i plemića za politička prava (str.302-342) hrvatskiPDF 30 MB
Nada Klaić
Ostalo
 
Reader for archives an records center buildings. Edited by Victor Gondos Jr. (Washington 1970. Cometee on archival buldings and equipment. The Society of american) (str.343-349) hrvatskiPDF 5 MB
Marijan Rastić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Georg Heller - Karl Nehring: Comitatus Sirmiensis (abecedna lista mjesnih imena u srijemskoj županiji od XI st. do 1918.). München 1973. (str.349-350) hrvatskiPDF 1 MB
Ivan Filipović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik Historijskog instituta JAZU 7, Zagreb 1974. Posvećen akademiku Marku Kostrenčiću o njegovu 90. rođendanu. (str.350-353) hrvatskiPDF 3 MB
Mladen Švab
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kinoteka "U sastavu Arhiva Hrvatske" u Zagrebu (str.355-356) hrvatskiPDF 1 MB
Bernard Stulli
Vijest
 
Za novu zgradu Arhiva Hrvatske u Zagrebu (str.356-363) hrvatskiPDF 9 MB
Bernard Stulli
Vijest
 
Iz Zaključaka 18. Generalne konferencije UNESCO-a (Pariz 17.X - 23. XI 1974) (str.365-367) hrvatskiPDF 2 MB
*
Vijest
 
Nove mjere za unapređivanje arhivske djelatnosti u Njemačkoj Demokratskoj Republici i u Italiji (str.368-369) hrvatskiPDF 1 MB
Bernard Stulli
Vijest
 
XI sastanak Međunarodnog udruženja crkvenih arhivista u Rimu 3-6. XI 1976. (str.370-371) hrvatskiPDF 1 MB
Makso Peloza
Vijest
 
Akcija na izradi "Vodiča izvora za povijest nacija" (str.372-373) hrvatskiPDF 1 MB
Bernard Stulli
Vijest
 
Ivan Drebrnić (str.374-375) hrvatskiPDF 1 MB
Mira Kolar-Dimitrijević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 10.056 *