hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: svibanj 2014.

Objavljen na Hrčku: 18. 7. 2014.
Sadržaj Puni tekst
The Issue of the Public Space – Pornography of Contemporary and new Media  
Pitanje javnosti – pornografija suvremenih i novih medija (str.430-441) hrvatskipdf 350 KB
Divna Vuksanović
Izvorni znanstveni članak
 
The Mass Media: Spokesmen of the Scientific and Technological Apparatus  
Masmediji: glasogovornici znanstveno tehnološkog aparata (str.442-456) hrvatskipdf 369 KB
Fulvio Šuran
Prethodno priopćenje
 
Photo Albums as the Instrumentality of building a popular Myth  
Fotografski albumi u funkciji građenja popularnog mita (str.458-470) hrvatskipdf 352 KB
Dragan Ćalović
Prethodno priopćenje
 
Theoretical and Methodological Functions Media Influence on Adolescents  
Teorijsko-metodološka zasnovanost istraživanja utjecaja medija na adolescente (str.472-486) hrvatskipdf 457 KB
Jelena Maksimović, Zorica Stanisavljević Petrović
Izvorni znanstveni članak
 
Recognition of Old Constructional Characteristics and Signs  
Raspoznavanje starih graditeljskih obilježja i znakova (str.488-504) hrvatskipdf 6 MB
Ivan Muhovec, Božo Soldo, Matija Orešković, Aleksej Aniskin
Izlaganje sa skupa
 
The Pixelated Revolution  
Pikselizirana revolucija (str.506-523) hrvatskipdf 431 KB
Marko Stamenković
Prethodno priopćenje
 
Controlled Media More Trustworthy Than the Free: The Media Absurdities of a Totalitarian, Autocratic and Democratic Croatia  
Kontrolirane tiskovine vjerodostojnije od slobodnih: medijski apsurdi totalitarne, autokratske i demokratske Hrvatske (str.524-539) hrvatskipdf 260 KB
Željko Krušelj
Pregledni rad
 
Ethics of the Profession of Public Relations - Do Public Relations Affect the Journalism in Croatia?  
Etika struke odnosa s javnošću - utječu li odnosi s javnošću na novinarstvo u Republici Hrvatskoj? (str.540-554) hrvatskipdf 496 KB
Ivan Tanta, Gordana Lesinger
Izlaganje sa skupa
 
Basic Principles for Implementing Principles of Journalists of the Code When Reporting in Case of Traffic Accident Involving Death  
Principi za primjenu osnovnih načela novinarskog kodeksa prilikom izvještavanja o prometnim nesrećama sa smrtnim posljedicama (str.556-568) hrvatskipdf 257 KB
Mirko Jakovljević
Izlaganje sa skupa
 
Non-EU State and Non-EU Media: Media Discourse on EU in B&H  
Zemlja izvan EU i mediji bez EU: diskurs bosanskohercegovačkih medija o EU (str.570-578) hrvatskipdf 270 KB
Lejla Turčilo, Belma Buljubašić
Izlaganje sa skupa
 
The Importance and Place of the Public in the Analysis of the Media Coverage of the EU  
Mjesto i značaj javnosti u analizi izvještavanja medija o EU (str.580-589) hrvatskipdf 327 KB
Dejan Donev
Izlaganje sa skupa
 
The media image of the “effortless life”  
Medijska slika „lakog života“ (str.590-609) hrvatskipdf 330 KB
Tatjana Milivojević, Katarina Dragović
Prethodno priopćenje
 
Posjeta: 12.639 *