hrcak mascot   Srce   HID

Croatica Christiana periodica, Vol. 38 No. 73, 2014.


Datum izdavanja: lipnja 2014.

Objavljen na Hrčku: 2. 9. 2014.
Sadržaj Puni tekst
CRKVENI USTROJ U KASNOANTIČKOJ JUŽNOJ PANONIJI (str.1-12) hrvatskipdf 261 KB
ECCLESIASTICAL ORGANIZATION IN SOUTH PANNONIA IN THE LATE ANTIQUITY (str.1-12)  
Hrvoje GRAČANIN
Izvorni znanstveni članak
 
HODOČASNIČKI OPROSTI I IZGRADNJA CRKAVA U ZAGREBAČKOJ BISKUPIJI U 15. STOLJEĆU (str.13-33) hrvatskipdf 294 KB
INDULGENCES FOR PILGRIMS AND BUILDING OF CHURCHES IN THE DIOCESE OF ZAGREB IN THE FIFTEENTH CENTURY (str.13-33)  
Tomislav MATIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
CERTE RELIQUIE BARSKE NADBISKUPIJE: IZVORI I TRADICIJA (str.35-49) hrvatskipdf 489 KB
CERTE RELIQUIE OF THE ARCHBISHOPRIC OF BAR: SOURCES AND TRADITION (str.35-49)  
Savo MARKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
PAVLINSKI SAMOSTAN U ŠENKOVCU I GROFOVI ZRINSKI (str.51-70) hrvatskipdf 1 MB
PAULINE MONASTERY IN ŠENKOVEC AND COUNTS ZRINSKI (str.51-70)  
Marijana KORUNEK
Pregledni rad
 
IZ PROŠLOSTI BOKE – PRČANJSKA OBITELJ ĐUROVIĆ I HRVATSKA BRATOVŠTINA SV. JURJA I TRIPUNA U MLECIMA (18. STOLJEĆE – POČETAK 19. STOLJEĆA) (str.71-83) hrvatskipdf 257 KB
FROM THE PAST OF BOKA – FAMILY ĐUROVIĆ FROM PRČANJ AND THE CROATIAN CONFRATERNITY OF ST. GEORGE AND TRYPHON IN VENICE (18TH CENTURY – BEGINNING OF THE 19TH CENTURY) (str.71-83)  
Lovorka ČORALIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
INSTITUT SV. AUGUSTINA (FRINTANEUM) U BEČU I PITOMCI IZ BOSANSKE ILI ĐAKOVAČKE I SRIJEMSKE BISKUPIJE (str.85-111) hrvatskipdf 343 KB
INSTITUTE OF ST. AUGUSTINE (FRINTANEUM) IN VIENNA AND STUDENTS FROM THE BOSNIAN DIOCESE (THE BISHOPRIC OF ĐAKOVO AND SYRMIA) (str.85-111)  
Branko OSTAJMER - Ivana HORBEC
Izvorni znanstveni članak
 
RAD MATIJE MESIĆA NA ŠKOLSKIM KNJIGAMA (U SVJETLU KORESPONDENCIJE S JOSEFOM JIREČEKOM I PAVOLOM JOZEFOM ŠAFÁRIKOM) (str.113-126) hrvatskipdf 266 KB
WORK OF MATIJA MESIĆ ON SCHOOL TEXTBOOKS (IN THE LIGHT OF CORRESPONDENCE WITH JOSEF JIREČEK AND PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK) (str.113-126)  
Marijan ŠABIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
»PA, MORA I TO BITI!« – »SVEUČILIŠTARKA« I PRVA »DOMAGOJKA« BOŽENA KRALJ (str.127-143) hrvatskipdf 281 KB
»WELL, IT MUST BE!« – STUDENT AND THE FIRST FEMALE MEMBER OF »DOMAGOJ« ASSOCIATION, BOŽENA KRALJ (str.127-143)  
Tihana LUETIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
HRVATSKI KATOLIČKI TISAK O PROGONIMA CRKVE U MEKSIKU (1926. – 1929.) (str.145-146) hrvatskipdf 284 KB
CROATIAN CATHOLIC PRESS ON PROSECUTIONS OF THE CHURCH IN MEXICO (1926 – 1929) (str.145-146)  
Daniel PATAFTA
Pregledni rad
 
Ivan MILOTIĆ, Milanski edikt: prijevod, komentar i studija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2013., 183 str. (str.165-166) hrvatskipdf 168 KB
Daniel Patafta
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lázaro IRIARTE, Povijest franjevaštva, Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2013., 587 str. (str.167-169) hrvatskipdf 191 KB
Daniel Patafta
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marija s. Agnezija PANTELIĆ, Hrvatsko glagoljsko srednjovjekovlje (prir. Petar BAŠIĆ) Kršćanska sadašnjost – Družba sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog u Zagrebu, Zagreb, 2013., 725 str. (str.169-171) hrvatskipdf 205 KB
Božena Glavan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Josip VRANDEČIĆ, Borba za Jadran u ranom novom vijeku: mletačko- -osmanski ratovi u venecijanskoj nuncijaturi, Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest, Split, 2013., 295 str. (str.171-173) hrvatskipdf 205 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Darka BILIĆ, Inženjeri u službi Mletačke Republike. Inženjeri i civilna arhitektura u 18. stoljeću u mletačkoj Dalmaciji i Albaniji, Književni krug, Split, 2013., 421 str. (str.173-175) hrvatskipdf 205 KB
Tonija Andrić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Robert SKENDEROVIĆ, Najstarija matična knjiga brodske župe Presvetog Trojstva (1701. – 1735.), Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje – Franjevački samostan u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, 2012., 323 str. (str.175-177) hrvatskipdf 204 KB
Daniel Patafta
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivo BANAC, Hrvati i Crkva. Kratka povijest hrvatskog katoličanstva u modernosti, Svjetlo riječi – Profil, Zagreb, 2013., 272 str. (str.177-179) hrvatskipdf 205 KB
Daniel Patafta
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Miroslav AKMADŽA, Katolička crkva u komunističkoj Hrvatskoj 1945. – 1980., Despot Infinitus d.o.o. – Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Zagreb – Slavonski Brod, 2013., 528 str. (str.179-182) hrvatskipdf 208 KB
Daniel Patafta
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve: Zbornik radova sa znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), Zadar, 16. – 18. studenoga 2004., svezak II. (Od pada Mletačke Republike do pohoda pape Ivana Pavla II.), ur. Livio MARIJAN, Zadarska nadbiskupija – Sveučilište u Zadru, Zadar, 2013., 450 str. (str.182-185) hrvatskipdf 206 KB
Zdenko Dundović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vodič Arhiva Zadarske nadbiskupije (prir. Oliver MODRIĆ – Josip KOLANOVIĆ), Državni arhiv u Zadru – Zadarska nadbiskupija, Zadar, 2013., 206 str. (str.185-186) hrvatskipdf 211 KB
Zdenko Dundović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zlatna prošlost. Monografija prigodom 50. obljetnice postojanja Instituta za crkvenu glazbu »Albe Vidaković« Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ur. Katarina KOPREK – Ruža Domagoja LJUBIČIĆ – Marija FERLINDEŠ), Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika, Zagreb, 2013., 198 str. (str.186-187) hrvatskipdf 213 KB
Ana Biočić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Toponimija kornatskog otočja, Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Biblioteka Onomastica Adriatica, knj. 6 (ur. Vladimir SKRAČIĆ), Zadar, 2013., 592 str. (str.187-189) hrvatskipdf 205 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Otok Silba: prirodno i kulturno blago (ur. Jasmina MUŽINIĆ – Jenő J. PURGER), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2013., 322 str. (str.189-192) hrvatskipdf 209 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik o fra Antunu Bačiću. Radovi znanstvenog skupa održanog 14. i .15. travnja 2010. u Slavonskom Brodu i Našicama (ur. Tatjana MELNIK), Slavonski Brod – Našice, 2013., 332 str. (str.192-195) hrvatskipdf 209 KB
Daniel Patafta
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijesni prilozi, god. 32, broj 44, Zagreb, 2013., 299 str. (str.195-197) hrvatskipdf 190 KB
Juraj Balić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, svezak 31, HAZU, Zagreb, 2013., 418 str. (str.197-199) hrvatskipdf 190 KB
Ana Biočić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 55, Zagreb – Zadar, 2013., 266 str. (str.199-200) hrvatskipdf 169 KB
Ana Biočić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Omiški ljetopis: Župa sv. Mihovila arkanđela u Omišu (ur. Ivan BANIĆ), god. VI, br. 6, Omiš, 2011., 488 str. (str.200-202) hrvatskipdf 203 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kronika (str.203-206) hrvatskipdf 206 KB
Samanta Paronić
Ostalo
 
Znanstveni skup Tridentska baština: katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama, Hrvatski institut za povijest – Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu, 6. i 7. prosinca 2013. (str.207-210) hrvatskipdf 205 KB
Boris Blažina
Sažetak sa skupa
 
Primljene publikacije (str.211-214) hrvatskipdf 158 KB
Marijan Biškup
Ostalo
 
Posjeta: 18.262 *