hrcak mascot   Srce   HID

Acta stomatologica Croatica, Vol. 36 No. 4, 2002.


Datum izdavanja: prosinca 2002.

Objavljen na Hrčku: 27. 3. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Mikrobiološka studija periapikalnih ostitičkih procesa kod zuba s otvorenim i zatvorenim korijenskim kanalom (str.369-374) hrvatskipdf 83 KB
A Microbiological Study of Periapical Lesions in Single Rooted Teeth with Open and Closed Root Canal (str.375-379) engleskipdf 76 KB
Marko Krmpotić, Darko Macan, Jasenka Škrlin, Berislav Perić
Izvorni znanstveni članak
 
The Release of Nickel Ions from Three Different Dental Casting Alloys (str.375-379) engleskipdf 77 KB
Otpuštanje iona nikla iz triju različitih zubnih slitina (str.381-388) hrvatskipdf 87 KB
Jasmina Stipetić, Asja Čelebić, Ivo Baučić, Nives Rinčić, Alma Ćatić, Maja Baučić
Izvorni znanstveni članak
 
Bilateralne varijacije razdoblja tišine i izotonične i izometrične aktivnosti zatvarača mandibule (str.397-406) hrvatskipdf 252 KB
Bilateral Variation of the Silent Period and Isotonic and Isometric Activity of Jaw Closing Muscles (str.407-413) engleskipdf 76 KB
Asja Čelebić, Melita Valentić-Peruzović, Ivo Baučić, Jasmina Stipetić, Iva Alajbeg, Davor Illeš
Izvorni znanstveni članak
 
Odnos između nepravilnoga položaja i incizalnoga trošenja prednjih zuba (str.415-419) hrvatskipdf 122 KB
Relationship Between Non-Alignment and Incisal Wear of the Anterior Teeth (str.421-424) engleskipdf 62 KB
Stanislav Senzel, Goran Pehar, Robert Ćelić
Izvorni znanstveni članak
 
Mjerenje magnetnoga polja u zubnim laboratorijima (str.425-427) hrvatskipdf 61 KB
Measurement of the Magnetic Field in Dental Laboratories (str.429-431) engleskipdf 58 KB
Dino Buković, Vlado Carek, Jadranka Keros
Izvorni znanstveni članak
 
Aerobna mikroflora subgingivnoga područja protetskih pacijenata s implantatima (str.433-436) hrvatskipdf 64 KB
Aerobic Microflora of Subgingival Regions in Prosthodontic Patients with Dental Implants (str.437-439) engleskipdf 58 KB
Jasenka Živko-Babić, Božidar Stilinović, Ivo Gašparac, Marko Jakovac, Josip Pandurić, Marina Katunarić
Izvorni znanstveni članak
 
Otpornost zubnih slitina na koroziju (str.441-445) hrvatskipdf 69 KB
Dental Alloys and Corrosion Resistance (str.447-450) engleskipdf 62 KB
Renata Poljak-Guberina, Dubravka Knezović-Zlatarić, Marina Katunarić
Pregledni rad
 
Oralni lihen ruber - I Etiologija i patogeneza (str.451-463) hrvatskipdf 113 KB
Oral Lichen Ruber - I Etiology and Pathogenesis (str.465-473) engleskipdf 91 KB
Dolores Biočina-Lukenda
Pregledni rad
 
Oralni lihen ruber - II Imunoreakcija (str.475-481) hrvatskipdf 79 KB
Oral Lichen Ruber - II Immunoreaction (str.483-488) engleskipdf 72 KB
Dolores Biočina-Lukenda
Pregledni rad
 
Procjena kliničke pouzdanosti Endometer ES-02 uređaja (str.489-495) hrvatskipdf 176 KB
A Clinical Evaluation of the Apex Locator - Endometer ES-02 (str.497-500) engleskipdf 62 KB
Nada Galić, Marina Katunarić, Sanja Šegović, Jozo Šutalo, Zoran Stare, Ivica Anić
Stručni rad
 
Vrijednost digitalne subtrakcijske sijalografije u dijagnostici bolesti žlijezda slinovnica (str.501-503) hrvatskipdf 113 KB
The Value of Digital Subtraction Sialography in the Diagnosis of Diseases of the Salivary Glands (str.505-506) engleskipdf 54 KB
Zdravko Borković, Berislav Perić, Ivan Ožegović
Stručni rad
 
Posjeta: 29.099 *