hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, No. 43, 2000.


Datum izdavanja: ožujka 2001.

Objavljen na Hrčku: 29. 3. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Arhivisti i records manageri: ista struka, različite odgovornosti (str.7-18) hrvatskipdf 4 MB
Archivist and records managers: same profession, diffrent responsibilities (str.7-18)  
Theo H.P.M. Thomassen
Izlaganje sa skupa
 
Izgubljeni u obilju. Paradoks elektroničkih zapisa (str.19-27) hrvatskipdf 3 MB
Lost in abundance. The paradox of the electronic records (str.19-27)  
Peter Horsman
Izlaganje sa skupa
 
Orijentacijska lista za javne bilježnike (str.29-36) hrvatskipdf 2 MB
The orientational records schedule for notary public (str.29-36)  
Darko Rubčić
Stručni rad
 
Uredsko poslovanje i suvremena uprava u Sloveniji (str.37-46) hrvatskipdf 3 MB
Records management and contemporary administration board in Slovenia (str.37-46)  
Vesna Gotovina
Izlaganje sa skupa
 
Koncept vitalnih dokumenata u uredskom poslovanju (str.47-54) hrvatskipdf 3 MB
The concept of vital records in recrods management (str.47-54)  
Živana Heđbeli
Izlaganje sa skupa
 
Uređivačka politika časopisa Archivum i njegov utjecaj na arhivsku zajednicu (str.55-65) hrvatskipdf 4 MB
The editorial policy of the review Archivum and its influence on the archival community (str.55-65)  
André Vanrie
Izlaganje sa skupa
 
Informatizacija i uredsko poslovanje - povijesni pregled i perspektive (str.67-76) hrvatskipdf 3 MB
Computerization and records manangement - historical review and prospects (str.67-76)  
Davorin Eržišnik
Izlaganje sa skupa
 
Uneskov program hitnih mjera za zaštitu vitalnog gradiva u slučaju oružanih sukoba (str.77-90) hrvatskipdf 4 MB
Unesco's emergency programme for safeguarding of vital records in the case of armed conflicts (str.77-90)  
Axel Plathe
Stručni rad
 
Digitalna obrada podataka u funkciji zaštite arhivskih fondova? Zaključno izvješće radne skupine Njemačke udruge za znanstvena istraživanja (str.91-107) hrvatskipdf 6 MB
Digitalisierung als mittel der Bestandserhaltung? Abschlusbericht einer Arbeitsgruppe der Deutschen Forschungs-Gemeinschaft (str.91-107)  
Marianne Dörr, Hartmut Weber
Stručni rad
 
Zaštita audiozapisa (str.109-136) hrvatskipdf 9 MB
Tonträgerschutz (str.109-136)  
Veljko Lipovšćak
Stručni rad
 
Arhivske zgrade u Hrvatskoj - stanje i problemi (str.137-146) hrvatskipdf 3 MB
Archivgebäude in Kroatien - der Zustand und die damit gebundene probleme (str.137-146)  
Vida Pavliček
Izlaganje sa skupa
 
Ustroj Austrougarske vojske na ozemlju Hrvatske 1868.-1914. (str.147-169) hrvatskipdf 7 MB
Die Organisation der Österreichisch-Ungarischen Heeres auf dem Territorium Kroatiens 1868-1914 (str.147-169)  
Milan Pojić
Stručni rad
 
Povijest mletačkog katastra Dalmacije (str.171-198) hrvatskipdf 9 MB
History of the Venetian cadastre of Dalmatia (str.171-198)  
Mirela Slukan-Altić
Izvorni znanstveni članak
 
Ministarstvo za oslobođene krajeve Nezavisne Države Hrvatske (3. 11. 1943. - 20. 5. 1944) - prateći uredi i ustanove (str.199-211) hrvatskipdf 4 MB
Ministry for the Liberated Regions of the Independet State of Croatia (November 3rd 1943-May 20th 1944), attached offices and institution (str.199-211)  
Rajka Bućin
Stručni rad
 
Hrvatski nacionalni identitet : propitkivanje znaka ili pogled u historijsku semiotiku (str.213-217) hrvatskipdf 2 MB
l' identité nationale Croate: examen des signes ou regard sur la sémiotique historique (str.213-217)  
Melina Lučić
Stručni rad
 
Za vječno pamćenje (Zaštita službenih spisa u Dubrovačkoj Republici prema izvornim svjedočanstvima) (str.219-234) hrvatskipdf 5 MB
A perenne memoria (str.219-234)  
Ante Šoljić
Stručni rad
 
14. međunarodni arhivistički kongres, Arhivi novog milenija u informatičkom društvu Sevilla, Španjolska, 21. do 26. rujna 2000. (str.235-249) hrvatskipdf 5 MB
Živana Heđbeli, Snježana Zgorelec
Ostalo
 
Međunarodni "Okrugli stol" o stanju, zaštiti i obnovi arhiva u vrijeme prirodnih nesreće, prije i nakon ratova, te o dostupnosti dokumenata, Ankara, 27. do 29. listopada 2000. (str.250-254) hrvatskipdf 229 KB
Miljenko Pandžić
Ostalo
 
Access to information, access to archive, Budimpešta, 10. do 21. srpnja 2000. (str.255-257) hrvatskipdf 156 KB
Vlatka Lemić
Ostalo
 
19. savjetovanje Slovenskog arhivističkog društva, Bovec, 4. do 6. listopada 2000. (str.258-260) hrvatskipdf 176 KB
Melina Lučić
Ostalo
 
6. međunarodna arhivistička konferencija “Colloquia Jerzy Skowronek dedicata” Arhivi bivših međunarodnih organizacija država srednje i istočne Europe, Varšava, Poljska, 13. do 14. listopada 2000. (str.261-264) hrvatskipdf 223 KB
Živana Heđbeli
Ostalo
 
Izvješće o projektu “Istraživanje izvora za povijest napoleonskog razdoblja na području Hrvatske, Slovenije i Italije”, pokrenutom u suradnji s kolegama iz Francuske i iz spomenutih zemalja, a u okviru akcije Vijeća Europe “Europa, zajednička baština” (L’Europe, un patrimoine commun) (str.265-266) hrvatskipdf 76 KB
Ornata Tadin
Ostalo
 
Međunarodni arhivistički tečaj u Parizu 2000. Pariz, 4. travnja do 21. lipnja 2000. (str.267-270) hrvatskipdf 189 KB
Rajka Bućin
Ostalo
 
Sepia seminar o fotografiji, Amsterdam, 5-9. lipnja 2000. (str.271-275) hrvatskipdf 215 KB
Amir Obhođaš
Ostalo
 
Nacionalni arhiv u Dublinu i stanje irske arhivistike (str.276-279) hrvatskipdf 207 KB
Mirjana Cupek-Hamill
Ostalo
 
A Guide to the Archival Care of Architectural Records 19th-20th Centuries ,Međunarodno arhivsko vijeće, Sekcija za arhitektonsko gradivo, Pariz 2000. (str.281-284) hrvatskipdf 222 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Otakar Liška a kolektiv, Vykonané tresty smrti Československo 1918-1989. (str.284-287) hrvatskipdf 207 KB
Tatjana Deželjin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pierpaolo Dorsi, Dottore Serafico. La memoria di Rainer Maria Rilke e l’ archivio del Castello di Duino (Serafski doktor. Spisi Rainera Maria Rilke i arhiv dvorca Devino), Trst 1999, 148 str. (str.287-290) hrvatskipdf 217 KB
Mate Grabar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Franjo Emanuel Hoško, Marijan Jaić - obnovitelj među preporoditeljima. Izdavač: Katehetski salezijanski centar u Zagrebu. Biblioteka “Orijentacije”, knj. 12, Zagreb 1996, 212 str. (str.290-293) hrvatskipdf 215 KB
Josip Barbarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke. Obradio Fehim Nametak, London/Sarajevo: Al-Furqan/Rijaset Islamske zajednice u BiH, 1998. Sv. 4, XVIII+534+19 str. (str.293-295) hrvatskipdf 159 KB
Tatjana Paić-Vukić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archivum,Vol. XLIII/1997. (str.295-299)  
Vlatka Lemić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archivaria (časopis Društva kanadskih arhivista ), br. 46/jesen 1998. (str.299-301) hrvatskipdf 155 KB
Rajka Bućin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archivaria (časopis Društva kanadskih arhivista), br. 47/proljeće 1999. (str.301-302) hrvatskipdf 104 KB
Rajka Bućin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivi. Zbornik ob sedemdesetletnici dr. Eme Umek. Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. Letnik XXII, št. 1-2, Ljubljana 1999, 309 str. (str.302-307) hrvatskipdf 340 KB
Melina Lučić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Journal of the Society of Archivists, sv. 21, br. 1, travanj 2000. (str.307-310) hrvatskipdf 220 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prologue, Vol. 32, No. 2, Washington 2000, 72-134 str. (str.310-312) hrvatskipdf 162 KB
Vlatka Lemić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sodobni arhivi 2000, sv. XXII., Maribor, travanj 2000. (str.312-315) hrvatskipdf 220 KB
Snježana Zgorelec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Atlanti, Vol. 10, No. 1 (2000), Maribor, Slovenija 2000. (str.315-318) hrvatskipdf 221 KB
Ana Holjevac Tuković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
The Danish National Archives issue new regulations on electronic filing, INSAR, br. 8, ljeto 2000, str. 3 i 7 (str.318-321) hrvatskipdf 215 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Rassegna degli archivi di stato, god. LVIII, sv. 2-3, Rim, svibanj/prosinac 1998, 446 str. (str.321-325) hrvatskipdf 269 KB
Mate Grabar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Rassegna degli archivi di stato, god. LIX, sv. 1-2-3, Rim siječanj/prosinac 1999, 378 str. (str.325-328) hrvatskipdf 207 KB
Mate Grabar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dzieje najnowsze, rocznik XXXII-2000/1, Warszawa 2000, 260 str. (str.328-331) hrvatskipdf 196 KB
Vlatka Lemić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jednota, god. 55, br. 43 i 48, Daruvar 2000. (str.331-334) hrvatskipdf 210 KB
Tatjana Ružić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hartmut Weber, Gerald Maier (urednici), Digitale Archive und Bibliotheken, Kohlhammer, Stuttgart - Berlin - Köln 2000. (str.334-336) hrvatskipdf 153 KB
Tomislav Ćepulić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Preporuka br. R (2000) 13 Odbora ministara Vijeća Europe zemljama članicama, o europskoj politici o dostupnosti arhivskoga gradiva (str.337-340) hrvatskipdf 2 MB
Ostalo  
Posjeta: 48.164 *