hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: listopad 2014.

Objavljen na Hrčku: 20. 10. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Analysis of the role of statistics in some works by the geographer Petar Matković  
Analiza uloge statistike u dijelu opusa geografa Petra Matkovića (str.5-60) hrvatskipdf 501 KB
Ivana Crljenko
Izvorni znanstveni članak
 
Contribution to the research on the Czech minority activities in the Sava Banovina during the 1930s  
Prilog poznavanju djelovanja češke manjine u Savskoj banovini 1930-ih (str.61-90) hrvatskipdf 356 KB
Vlatka Dugački
Izvorni znanstveni članak
 
The origin, syntactic structure and lexicographical analysis of the terms for colours  
Podrijetlo, sintaktička struktura i leksikografska obradba naziva za boje (str.91-115) hrvatskipdf 259 KB
Vlatka Štimac Ljubas
Izvorni znanstveni članak
 
A Book that changed the concept of politics: on Machiavelli’s Prince 500th anniversary  
Knjiga koja je zauvijek promijenila pojam politike: u povodu petsto godina Machiavellijeva Vladara (str.117-131) hrvatskipdf 179 KB
Goran Sunajko
Pregledni rad
 
Kenosis of the cross in the theological thought of Hans Urs von Balthasar  
Kenoza križa u teološkoj misli Hansa Ursa von Balthasara (str.133-151) hrvatskipdf 194 KB
Nikola Turkalj
Pregledni rad
 
Albe Vidaković: on the hundredth anniversary of the birth and the fiftieth anniversary of the death (1914–1964)  
Albe Vidaković: o stotoj obljetnici rođenja i pedesetoj obljetnici smrti (1914–1964) (str.153-210) hrvatskipdf 449 KB
Jasna Ivančić
Pregledni rad
 
Bibliografija časopisâ Filmska revija (1950–1952. i 1955–1956) (str.211-266) hrvatskipdf 455 KB
Iva Klobučar Srbić
Bibliografija
 
Bibliografija radova Vladimira Dugačkoga (dodatak) (str.267-269) hrvatskipdf 78 KB
Vlatka Dugački
Bibliografija
 
GEOGRAFIJA HRVATSKE Damir Magaš, Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju i Izdavačka kuća Meridijani, Zadar 2013, 597 stranica. (str.273-277) hrvatskipdf 89 KB
Mihela Melem Hajdarović
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 8.903 *