hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 46 No. 2, 2014.


Datum izdavanja: listopada 2014.

Objavljen na Hrčku: 27. 4. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Utjecaj politike na crnogorski igrani film u XX. stoljeću (str.223-242) hrvatskipdf 152 KB
THE IMPACT OF POLICY ON THE MONTENEGRIN FILM IN THE 20TH CENTURY (str.223-242) engleskipdf 152 KB
Dragutin Papović
Pregledni rad
 
Stanje morala, bojne spremnosti i problemi opskrbe u 18. korpusu Srpske vojske Krajine (str.243-264) hrvatskipdf 151 KB
STATE OF MORALE, COMBAT READINESS AND SUPPLY PROBLEMS IN THE 18TH CORPS OF SERB ARMY OF KRAJINA (str.243-264) engleskipdf 151 KB
Darjan Godić
Izvorni znanstveni članak
 
Irska godina Andrije Artukovića (str.265-275) hrvatskipdf 96 KB
THE IRISH YEAR OF ANDRIJA ARTUKOVIĆ (str.265-275) engleskipdf 96 KB
Mirjana Cupek Hamil
Pregledni rad
 
Problemi opskrbe i trgovine na području Zone B Julijske krajine u Istri 1945. – 1947. godine (str.277-294) hrvatskipdf 129 KB
PROBLEMS OF SUPPLY AND TRADING IN THE ZONE B OF VENEZIA GIULIA IN ISTRIA FROM 1945 TO 1947 (str.277-294) engleskipdf 129 KB
Vedran Dukovski
Izvorni znanstveni članak
 
Egipatska vlada i rješavanje izbjegličke problematike tijekom Drugoga svjetskog rata (str.295-318) hrvatskipdf 161 KB
EGYPTIAN GOVERNMENT AND THE SETTLEMENT OF REFUGEE ISSUES DURING THE WORLD WAR II (str.295-318) engleskipdf 161 KB
Kornelija Ajlec
Izvorni znanstveni članak
 
Prostorni vidici industrijalizacije u Istri od 1918. do 1940.: primjeri razvoja rudarske industrije i industrije građevnih materijala (str.319-339) hrvatskipdf 156 KB
SPATIAL PERSPECTIVE OF INDUSTRIALIZATION IN ISTRIA DURING THE PERIOD FROM 1918 TO 1940: EXAMPLES OF DEVELOPMENT IN MINING AND BUILDING MATERIALS INDUSTRY (str.319-339) engleskipdf 156 KB
Hrvoje Ratkajec
Izvorni znanstveni članak
 
Srpska stranka u Dalmaciji i njezino pragmatično uključivanje u politiku “novoga kursa” (str.341-361) hrvatskipdf 148 KB
SERBIAN PARTY IN DALMATIA AND ITS PRAGMATIC ENGAGEMENT IN THE POLICY OF „THE NEW COURSE“ (str.341-361) engleskipdf 148 KB
Tihomir Rajčić
Izvorni znanstveni članak
 
Mađari i mađarska politika u političkom djelovanju Andrije Torkvata Brlića (str.363-382) hrvatskipdf 146 KB
HUNGARIANS AND HUNGARIAN POLICY IN THE POLITICAL WORK OF ANDRIJA TORKVAT BRLIĆ (str.363-382) engleskipdf 146 KB
Vlasta Švoger
Izvorni znanstveni članak
 
Branko ŠÖMEN, Češki sanjar: Václav Havel – od disidenta do prezidenta, Profil, Zagreb, 2012., 285 str. (str.385-390) hrvatskipdf 70 KB
Branko ŠÖMEN, Češki sanjar: Václav Havel – od disidenta do prezidenta, Profil, Zagreb, 2012., 285 str. (str.385-390) engleskipdf 70 KB
Sergej Filipović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dejan A. MILIĆ, Noć duga godinu dana: vinkovački ratni igrokaz: 1990 – 1991., Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje – Dosije studio, Beograd, 2009., 330 str. (str.390-393) hrvatskipdf 58 KB
Dejan A. MILIĆ, Noć duga godinu dana: vinkovački ratni igrokaz: 1990 – 1991., Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje – Dosije studio, Beograd, 2009., 330 str. (str.390-393) engleskipdf 58 KB
Šimun Penava
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Damir JURIĆ, Zlatko BEBEK, Rosinjača, Glas Slavonije, Osijek, 2012., 80 str. (str.393-396) hrvatskipdf 59 KB
Damir JURIĆ, Zlatko BEBEK, Rosinjača, Glas Slavonije, Osijek, 2012., 80 str. (str.393-396) engleskipdf 59 KB
Ivan Mihanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sunčana strana Jugoslavije. Povijest turizma u socijalizmu, ur. Hannes Grandits i Karin Taylor, Srednja Europa, Zagreb, 2013., 410 str. (str.396-399) hrvatskipdf 60 KB
Sunčana strana Jugoslavije. Povijest turizma u socijalizmu, ur. Hannes Grandits i Karin Taylor, Srednja Europa, Zagreb, 2013., 410 str. (str.396-399) engleskipdf 60 KB
Lidija Bencetić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vera KATZ, Društveni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine 1945. – 1953., Institut za istoriju, Sarajevo, 2011., 432 str. (str.399-401) hrvatskipdf 53 KB
Vera KATZ, Društveni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine 1945. – 1953., Institut za istoriju, Sarajevo, 2011., 432 str. (str.399-401) engleskipdf 53 KB
Margareta Matijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Srđan CVETKOVIĆ, U ime naroda! Politička represija u Srbiji 1944 – 1953, Evro Giunti – Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima, Beograd, 2014., 160 str. (str.401-404) hrvatskipdf 59 KB
Srđan CVETKOVIĆ, U ime naroda! Politička represija u Srbiji 1944 – 1953, Evro Giunti – Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima, Beograd, 2014., 160 str. (str.401-404) engleskipdf 59 KB
Martina Grahek Ravančić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Árpád HORNYÁK, Találkozások – ütközések. Fejezetek a 20. századi magyar-szerb kapcsolatok történetéből (Susreti – sukobi. Poglavlja iz povijesti mađarsko-srpskih odnosa u 20. stoljeću), Bocz Nyomdaipari Kft., Pécs, 2010., 191 str. (str.404-407) hrvatskipdf 60 KB
Árpád HORNYÁK, Találkozások – ütközések. Fejezetek a 20. századi magyar-szerb kapcsolatok történetéből (Susreti – sukobi. Poglavlja iz povijesti mađarsko-srpskih odnosa u 20. stoljeću), Bocz Nyomdaipari Kft., Pécs, 2010., 191 str. (str.404-407) engleskipdf 60 KB
Branko Ostajmer
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zdenka PRKAČIN, Katolički list o Židovima i judaizmu (od 1918. do 1941.), Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, 2011., 247 str. (str.408-411) hrvatskipdf 60 KB
Zdenka PRKAČIN, Katolički list o Židovima i judaizmu (od 1918. do 1941.), Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, 2011., 247 str. (str.408-411) engleskipdf 60 KB
Petar Macut
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodni znanstveni skup Pensare i confi ni balcanici: le violenze, i conflitti, le alleanze (Misliti o balkanskim granicama: nasilje, sukobi, suradnja), Kopar – Trst, 26. – 28. lipnja 2014. (str.411-414) hrvatskipdf 59 KB
Međunarodni znanstveni skup Pensare i confi ni balcanici: le violenze, i conflitti, le alleanze (Misliti o balkanskim granicama: nasilje, sukobi, suradnja), Kopar – Trst, 26. – 28. lipnja 2014. (str.411-414) engleskipdf 59 KB
Petar Bagarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Drugi Međunarodni simpozij o istraživanju balkanske povijesti. Osmansko naslijeđe na Balkanu i Deft er-i Hakani, Podgorica, 30. travnja – 4. svibnja 2014. (str.414-416) hrvatskipdf 51 KB
Drugi Međunarodni simpozij o istraživanju balkanske povijesti. Osmansko naslijeđe na Balkanu i Deft er-i Hakani, Podgorica, 30. travnja – 4. svibnja 2014. (str.414-416) engleskipdf 51 KB
Anđelko Vlašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
OBAVIJEST GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA (str.421-421) hrvatskipdf 37 KB
EDITORIAL NOTE (str.421-421) engleskipdf 37 KB
Nikica Barić
Vijest
 
Posjeta: 21.027 *