hrcak mascot   Srce   HID

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja,Vol. 42 No. 1
Datum izdavanja: listopada 2006.

Objavljen na Hrčku: 10. 4. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Riječ urednice (str.1-1) hrvatskipdf 168 KB
Editor's Preface (str.1-1)  
Daniela Bratković
Uvodnik
 
Učiteljske procjene problematičnosti i učestalosti emocionalnih teškoća i teškoća u ponašanju kod učenika nižih razreda osnovne škole (str.3-15) hrvatskipdf 127 KB
Teachers' perceptions of emotional and behavioral difficulties of lower grades elementary school students (str.3-15)  
Gordana Keresteš
Izvorni znanstveni članak
 
Naracija u djece s posebnim jezičnim teškoćama (str.17-29) hrvatskipdf 130 KB
Narration of children with special language impairment (str.17-29)  
Marinka Grobler, Diana Arapović
Izvorni znanstveni članak
 
Osobine glasa odgajateljica, nastavnica i profesorica u odnosu na profesionalni staž (str.31-38) hrvatskipdf 94 KB
Voice characteristics of kindergarten educators, teachers and professors in relation to working age (str.31-38)  
Natalija Bolfan-Stošić, Ana Rončević Kolarić
Izvorni znanstveni članak
 
Normativne orijentacije adolescenata u riziku iskazane kroz samoprezentaciju (str.39-54) hrvatskipdf 165 KB
Normative orientation of at-risk adolescents made known through self-presentation (str.39-54)  
Antonija Žižak
Izvorni znanstveni članak
 
Razvoj skala za ispitivanje stavova prema izdvajanju djece iz obitelji i udomiteljstvu (str.55-76) hrvatskipdf 239 KB
Development of attitude scales toward exclusion of children from the families and toward foster care placement (str.55-76)  
Željka Kamenov, Branka Sladović Franz, Marina Ajduković
Izvorni znanstveni članak
 
Neke značajke odnosa sestara / braće i osoba s posebnim potrebama (str.77-86) hrvatskipdf 103 KB
Some traits of relationship between siblings and people with special needs (str.77-86)  
Ana Wagner Jakab, Daniela Cvitković, Renata Hojanić
Pregledni rad
 
Otpornost i prevencija poremećaja u ponašanju (str.87-103) hrvatskipdf 147 KB
Resilience and prevention of behavioral disorders (str.87-103)  
Dalibor Doležal
Pregledni rad
 
Komponente programa oralno-motoričke stimulacije (str.105-112) hrvatskipdf 96 KB
Components of oral-motor stimulation program (str.105-112)  
Ines Joković-Oreb, Ana Antunović, Martina Celizić
Stručni rad
 
Posjeta: 40.147 *