hrcak mascot   Srce   HID

Bogoslovska smotra, Vol. 84 No. 3, 2014.


Bogoslovska smotra,Vol. 84 No. 3
Datum izdavanja: studenoga 2014.

Objavljen na Hrčku: 4. 11. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.411-412) hrvatskipdf 167 KB
Contents (str.413-413) engleskipdf 175 KB
Index (str.415-415) latinskipdf 138 KB
Ostalo  
Siromaštvo - koncilska tema? (str.417-422) hrvatskipdf 233 KB
Mario CIFRAK
Uvodnik
 
Siromašna Crkva - Crkva za siromahe u novoj evangelizaciji. Radovi 54. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu 28. - 30. siječnja 2014. Program (str.423-425) hrvatskipdf 225 KB
Ostalo  
Pozdravni govori (str.427-441) hrvatskipdf 401 KB
Josip BOZANIĆ, Alessandro D'ERRICO, Aleksa BIJELIŠ, Milan BANDIĆ, Tonči MATULIĆ
Ostalo
 
Govor na zatvaranju 54. teološko-pastoralnog tjedna 30. siječnja 2014. (str.442-446) hrvatskipdf 206 KB
Tonči MATULIĆ
Ostalo
 
Izvješće o 54. teološko-pastoralnom tjednu u Zagrebu, 28. - 30. siječnja 2013. (str.447-750) hrvatskipdf 196 KB
Anto BARIŠIĆ
Crtice
 
Crkva pred izazovima siromaštva u novoj evangelizaciji (str.451-477) hrvatskipdf 395 KB
The Church Faced with Challenges of Poverty in the New Evangelisation (str.451-477)  
Tomislav KOVAČ
Izvorni znanstveni članak
 
»Crkva siromašnih« od pape Ivana XXIII. do pape Franje (str.479-503) hrvatskipdf 372 KB
»The Church of the Poor« from Pope John XXIIIth to Pope Francis (str.479-503)  
Stjepan BALOBAN
Izvorni znanstveni članak
 
Siromasi i siromaštvo u Svetom pismu: fenomen i (ne)mogućnost njegova idealiziranja (str.505-535) hrvatskipdf 398 KB
The Poor and Poverty in the Holy Scripture: The Phenomenon and (Im)Possibility of Its Idealisation (str.505-535)  
Ivica ČATIĆ
Pregledni rad
 
Teologija oslobođenja i opredjeljenje za siromašne (str.537-558) hrvatskipdf 357 KB
Theology of Liberation and The Option for the Poor (str.537-558)  
Josip GRBAC
Pregledni rad
 
Siromaštvo i bogatstvo pred izazovima ideologiziranja (str.559-576) hrvatskipdf 344 KB
Ideological Challenges to Understanding of Poverty and Wealth (str.559-576)  
Nenad POLGAR
Prethodno priopćenje
 
Stari i novi siromasi u hrvatskom društvu: empirijski uvid (str.577-610) hrvatskipdf 500 KB
The Old and New Poor in Croatia: An Empirical View (str.577-610)  
Zoran ŠUĆUR
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski primjeri opredjeljenja za siromašne: socijalni pastoral (str.611-626) hrvatskipdf 335 KB
Croatian Examples of the Option for the Poor: Social Pastoral Activity (str.611-626)  
Nikola VRANJEŠ
Pregledni rad
 
Redovništvo i evanđeoski savjet siromaštva (str.627-639) hrvatskipdf 324 KB
Monasticism and the Gospel Counsel of Poverty (str.627-639)  
Marinko PEJIĆ
Pregledni rad
 
Uključenost i isključenost Crkve te uključenost i isključenost u Crkvi s obzirom na Katoličku crkvu u Hrvatskoj od 1990. godine do danas (str.641-671) hrvatskipdf 398 KB
Inclusion and Exclusion of the Church and Inclusion and Exclusion in the Church in Relation to the Catholic Church in Croatia from the Year 1990 until Today (str.641-671)  
Ana Thea FILIPOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Doprinos Caritasa Zagrebačke nadbiskupije u kontekstu karitativne djelatnosti Crkve u Hrvatskoj danas. Caritas kao djelotvoran oblik ljubavi za potrebite u novoj evangelizaciji Crkve (str.673-688) hrvatskipdf 333 KB
The Contribution of Caritas of the Archdiocese of Zagreb in the Context of Charitable Activity of the Church in Croatia Today. Caritas as an Active Form of Love for Those in Need in the New Evangelisation of the Church (str.673-688)  
Jelena LONČAR
Stručni rad
 
Boško Pešić – Danijel Tolvajčić(ur.), Filozofija egzistencije Karla Jaspersa, Zbornik radova, Hrvatsko društvo »Karl Jaspers«, Zagreb, 2013. (str.689-694) hrvatskipdf 253 KB
Saša HORVAT
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Aleksandra Golubović, Uvod u Kierkegaardovu antropologiju. Monografija, Filozofski fakultet u Rijeci, e-izdanje, Rijeka 2013. (http://www.ffri.uniri.hr/files/izdavacka/A%20Golubovic%20-%20 Uvod%20u%20Kierkegaardovu%20antropologiju%20.pdf) (str.694-696) hrvatskipdf 193 KB
Richard PAVLIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mato Zovkić, Poziv biblijskih proroka, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2012. (str.696-700) hrvatskipdf 202 KB
Božo LUJIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marijan Koren, Komunikacija s Transcendentnim, Križ, 2008. (str.700-702) hrvatskipdf 194 KB
Josip OSLIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Adrese suradnika (str.703-704) hrvatskipdf 159 KB
Addresses of Contributors (str.703-704)  
Ostalo  
Posjeta: 17.647 *