hrcak mascot   Srce   HID

Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja,Vol. 21 No. 1
Datum izdavanja: rujna 2014.

Objavljen na Hrčku: 23. 11. 2014.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.3-3) hrvatskipdf 250 KB
Ostalo  
CONTENTS (str.4-4) engleskipdf 205 KB
Ostalo  
Riječ urednika (str.5-6) hrvatskipdf 220 KB
Ivana Zagorac
Uvodnik
 
Razlike u dječjim kompetencijama koje ukazuju na spremnost za polazak u školu (str.9-22) hrvatskipdf 356 KB
Differences in Children’s Competencies that Indicate Readiness for Starting School (str.9-22)  
Joško Sindik, Glibić Mirela, Vesna Marušić, Ranka Đunđenac
Prethodno priopćenje
 
Nastava glazbe u primarnom obrazovanju u europskim državama (str.23-45) hrvatskipdf 565 KB
Teaching Music in Primary Education in European Countries (str.23-45)  
Jasna Šulentić Begić, Amir Begić
Pregledni rad
 
Etika sporta kao novi nastavni predmet? (str.47-66) hrvatskipdf 346 KB
Ethics of Sport as a New Teaching Subject? (str.47-66)  
Matija Mato Škerbić
Pregledni rad
 
Implikacije razvojnih obilježja djece rane školske dobi za nastavu stranoga jezika (str.67-81) hrvatskipdf 308 KB
Implications of Young Children’s Developmental Characteristics for Foreign Language Teaching (str.67-81)  
Jakob Patekar
Stručni rad
 
Darwinova teorija evolucije: radionice »Darwin danas« za djecu mlađe školske dobi (str.83-92) hrvatskipdf 262 KB
Darwin’s Theory of Evolution: Workshops “Darwin Today” for Younger Primary School Students (str.83-92)  
Aleksandra Andrić Radišić, Irella Bogut, Zvonimir Užarević
Stručni rad
 
Kolumbovim tragovima otkrića svijeta (str.93-105) hrvatskipdf 651 KB
Following Columbus’ Steps in Discovering of the World (str.93-105)  
Natalija Mihelčić
Stručni rad
 
Nacrt jedne etike iz smrti: o poeziji Pavla Vuk-Pavlovića (str.109-116) hrvatskipdf 272 KB
A Sketch of One Ethics from Death: On the Poetry of Pavao Vuk-Pavlović (str.109-116)  
Radomir Videnović
Ostalo
 
Posjeta: 13.206 *