hrcak mascot   Srce   HID

Nursing journal, Vol. 19 No. 3, 2014


Publication date: December 2014

Published on HRČAK: 25 November 2014
Table of contents Full text
Pretraživanje bibliografskih baza podataka u sestrinstvu (str.175-177) croatianpdf 147 KB
Višnja Vičić-Hudorovicć
Editorial
 
Roditelji djece s poteškoćama u razvoju; stupanj zadovoljstva suradnjom sa zdravstvenim djelatnicima (str.178-182) croatianpdf 171 KB
Ksenija Cazin, Željka Cindrić, Ivana Pišćenec
Original scientific paper
 
Antropometrijske karakteristike šake odraslih osoba na uzorku populacije Dubrovačko-neretvanske županije Anthropometric characteristics of the hand in adults of Dubrovnik County population (str.183-188) croatianpdf 181 KB
Robert Bender, Marko Margaritoni
Original scientific paper
 
Sindrom izgaranja medicinskih djelatnika u radu s umirućim pacijentima Burnout syndrom among medical professionals working with terminally ill patients (str.189-195) croatianpdf 379 KB
Valentina Novak
Professional paper
 
Istraživanje o kvaliteti života oboljelih od miastenije gravis u Republici Hrvatskoj Investigation on life quality in patients with myasthenia gravis in Croatia (str.196-204) croatianpdf 360 KB
Dalila Perković, Živko Stojčić, Rudolf Kiralj
Professional paper
 
Utjecaj pripreme za porođaj na duljinu dojenja Influence of preparation for the childbirth to the length of breastfeeding (str.205-210) croatianpdf 161 KB
Mirna Žulec, Zrinka Puharić, Ana Zovko
Professional paper
 
Stavovi zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja o medijima i zdravlju Attitudes of health and non-health staff on media and health (str.211-219) croatianpdf 202 KB
Mara Grčić, Sanja Zoranić, Joško Sindik
Professional paper
 
Senzibilizacija na inhalacijske alergene u školske djece sa astmom Sensitization to inhaled allergens in school children with asthma (str.220-223) croatianpdf 186 KB
Štefanija Munivrana, Marija Klobučarić
Professional paper
 
Osnovni zakoni i njihove odredbe u definiranju sestrinstva Basic laws and their regulations to define the nursing practice (str.224-227) croatianpdf 154 KB
Renata Volkmer Starešina, Irena Barbarić, Željka Cindrić, Ivana Pišćenec
Review article
 
Uloga medicinske sestre kod torakalne drenaže The nursing role during managing of thoracic drainage (str.228-230) croatianpdf 182 KB
Roberto Licul
Review article
 
Temeljne informacije o zdravstvenoj njezi osoba s autizmom Basic information about the nursing care for people with autism (str.231-122) croatianpdf 134 KB
Marija Ljubičić, Sonja Šare, Marina Markulin
Review article
 
Seksualnost tijekom trudnoće Sexuality during Pregnancy (str.234-238) croatianpdf 156 KB
Anita Gabud
Professional paper
 
Prevencija pretilosti u dječjoj dobi Preventing obesity in children (str.239-241) croatianpdf 149 KB
Sandra Hajdić, Tina Gugić, Kristina Bačić, Narcis Hudorović
Short communication, Note
 
Je li etika sestrinstva zasebna disciplina ili je dio medicinske etike ?! Is ethics in nursing a discipline or a part of medical ethics?! (str.242-245) croatianpdf 144 KB
Snježana Mirilović, Blaženka Pavlić
Essays
 
Povijesni pregled obrazovanja medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj Historical overview of the education of nurses in Croatia (str.246-249) croatianpdf 153 KB
Valentina Mrnjec
Essays
 
Proslava – Noć knjige u 2014. godini – Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb, 23. travnja 2014. Celebrating – Night of the book in the year 2014 - School of Public Health Andrija Štampar, Zagreb, April 23 2014. (str.250-250) croatianpdf 118 KB
Iva Vinduška, Božica Jurinec
Letter to the Editor
 
Društvo za kvalitetu - Hrvatska udruga medicinskih sestara, Kontrola kvalitete sestrinske dokumentacije Society for Quality – Croatian Nurses Association, Nursing Documentation Quality Control (str.251-252) croatianpdf 124 KB
Josipa Bišćan, Vlasta Krešić
Letter to the Editor
 
Jedanaesti tečaj trajne edukacije Onkološko-hematološkog društva, Hrvatska udruga medicinskih sestara [Baška, otok Krk, 16.-18. listopada 2014.]; Novosti u liječenju onkološko-hematoloških bolesnika; 11th Educational Course of Oncological and Hematological Society, the Croatian Nurses Association [Baska, Island Krk, October 17th to 19th 2014]; Novels in health care of onkologic-hematlogic patients (str.253-254) croatianpdf 133 KB
Marica Miščanćuk
Letter to the Editor
 
Članci prihvaćeni za objavljivanje (str.255-255) croatianpdf 105 KB
Višnja Vičić-Hudorović
Bibliography
 
Visits: 47.659 *