hrcak mascot   Srce   HID

Učenje za poduzetništvo, Vol. 2 No. 2, 2012.


Učenje za poduzetništvo,Vol. 2 No. 2
Datum izdavanja: prosinac 2012.

Objavljen na Hrčku: 10. 12. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Poduzetnički poriv nastavnika osnovnih škola u Republici Hrvatskoj (str.13-19) hrvatskipdf 249 KB
Entrepreneurial Drive In Elementary School Teachers In Croatia (str.13-19) engleskipdf 249 KB
Dijana Vican
Izvorni znanstveni članak
 
Pedagogija poduzetništva i cjeloživotno učenje (str.21-26) hrvatskipdf 212 KB
Entrepreneurial Pedagogy and Life - long Learning (str.21-26) engleskipdf 212 KB
Zdravko Tkalec
Izvorni znanstveni članak
 
(str.31-40) hrvatskipdf 1 MB
Lifelong learning for best adaptation to the 21. century changes in the world of work (str.31-40) engleskipdf 1 MB
Mirjana Borota Popovska, Marija Topuzovska, Vasil Popovski
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga poduzetništva i cjeloživotnog učenja u brendiranju turističke destinacije (str.43-48) hrvatskipdf 218 KB
The Role of Entrepreneurship and Longlife Learning in Branding of Tourism Destination (str.43-48) engleskipdf 218 KB
Marina Gregorić, Ljiljana Skendrović
Izvorni znanstveni članak
 
Mladi, poduzetništvo i Alisa u zemlji čudesa (str.51-62) hrvatskipdf 1 MB
Martina Klepić Novalija
Izvorni znanstveni članak
 
Učenje za poduzetništvo u školama - što i kako? (str.65-75) hrvatskipdf 293 KB
Education for Entrepreneurship in Schools: What and How? (str.65-75) engleskipdf 293 KB
Narcisa Vojnović, Siniša Manojlović
Izvorni znanstveni članak
 
Business analyst in function of creating the new company value (str.79-84) engleskipdf 215 KB
Poslovni analitičar u funkciji stvaranja nove vrednosti preduzeća (str.79-84) srpskipdf 215 KB
Miroslav Čavlin
Izvorni znanstveni članak
 
Važnost informatičke pismenosti učenika ekonomske škole (str.87-93) hrvatskipdf 245 KB
Importance of Computer Literacy of Economic Schools Students (str.87-93) engleskipdf 245 KB
Lidija Tomičić, Mario Cvrtila, Dražen Pavetić
Izvorni znanstveni članak
 
Znanja i vještine potrebne suvremenom poduzetniku u ovisnosti o fazi razvoja poduzeća (str.95-101) hrvatskipdf 242 KB
Knowledge and Skills for a Modern Entrepreneur depending on the Company’s Development Stage (str.95-101) engleskipdf 242 KB
Zoran Đorđević, Lana Dojčinović, Dragan Salarić
Izvorni znanstveni članak
 
Stjecanje znanja i vještina za budućnost u poduzetništvu (str.103-115) hrvatskipdf 396 KB
Acquiring Entrepreneurial Knowledge and Skills for Future (str.103-115) engleskipdf 396 KB
Anica Hunjet, Goran Kozina, Marin Milković
Izvorni znanstveni članak
 
Komunikacija poduzetnika i medija (str.117-122) hrvatskipdf 196 KB
Communication Beetwen Entrepreneur and Media (str.117-122) engleskipdf 196 KB
Pavao Ivić
Izvorni znanstveni članak
 
Računovodstvena politika amortizacije u funkciji donošenja poslovnih odluka poduzeća (str.125-137) hrvatskipdf 350 KB
Depreciation Accounting Policy as a Function of Business Decision Making of the Company (str.125-137) engleskipdf 350 KB
Toni Miljak, Jasenka Bubić, Maja Kitić
Izvorni znanstveni članak
 
Personality of enterpreneur – instilled or gained skill (str.139-145) engleskipdf 202 KB
Ličnost preduzetnika – urođena ili stečena veština (str.139-145) srpskipdf 202 KB
Jovana Mutibarić, Radivoj Prodanović, Neda Raspopović
Izvorni znanstveni članak
 
Računovodstveno evidentiranje restrukturiranja poduzeća tehnikama spajanja i preuzimanja poduzeća (str.147-156) hrvatskipdf 306 KB
(str.147-156) engleskipdf 306 KB
Eva Mijatović
Izvorni znanstveni članak
 
Poduzetničke vještine u osnovnoj školi - predmetna nastava : Primjer dobre prakse (str.161-164) hrvatskipdf 195 KB
(str.161-164) engleskipdf 195 KB
Daliborka Pavić, Davorin Novosel
Izvorni znanstveni članak
 
Active Teaching Methods in Entrepreneurship (str.167-175) engleskipdf 223 KB
Aktivne metode učenja u oblasti preduzetništva (str.167-175) srpskipdf 223 KB
Saša Raletić, Andrea Katić, Ivana Milošev
Izvorni znanstveni članak
 
Sistemske poslovne konstelacije - novi alat učenja poduzetništva (str.177-187) hrvatskipdf 273 KB
Business Constellations - New Tool for Entrepreneurial Learning (str.177-187) engleskipdf 273 KB
Vedran Kraljeta
Izvorni znanstveni članak
 
„Živa“ bilanca – virtualno iskustvo poduzetništva i instrument učinkovitog poslovnog odlučivanja (str.189-194) hrvatskipdf 257 KB
„Living” Balance Sheet - a Virtual Experience of Entrepreneurship and Instrument of Effective Business Decision Making (str.189-194) engleskipdf 257 KB
Ivona Pavelić
Izvorni znanstveni članak
 
Entrepreneurial Aspirations of the Faculty of Technical Sciences Students’ (str.197-205) engleskipdf 334 KB
Preduzetničke težnje studenata Fakulteta tehničkih nauka (str.197-205) srpskipdf 334 KB
Vladimir Todorović, Željko Tekić, Mladen Pečujlija
Izvorni znanstveni članak
 
(str.207-215) hrvatskipdf 257 KB
Practice firm model – getting competences with method “Learning By Doing” (str.207-215) engleskipdf 257 KB
Irena Naraks
Izvorni znanstveni članak
 
Obrazovanje za poduzetništvo u dječjim vrtićima (str.217-222) hrvatskipdf 212 KB
The entrepreneurial learning for kindergarden (str.217-222) engleskipdf 212 KB
Jasna Peklić, Dinka Vujatović
Izvorni znanstveni članak
 
Percepcija karijere poduzetnika kod srednjoškolskih učenika strukovnih škola u Republici Hrvatskoj (str.227-234) hrvatskipdf 249 KB
Perception of Vocational School Students in Croatia towards the Carrier of Entrepreneur (str.227-234) engleskipdf 249 KB
Vitomir Tafra, Ines Elezović, Ivana Sertić
Izvorni znanstveni članak
 
To Whom is a Business Responsible? (str.237-243) engleskipdf 205 KB
Kome je biznis odgovoran? (str.237-243) srpskipdf 205 KB
Snežana Prelević
Izvorni znanstveni članak
 
Upravljanje karijerom – Poduzetnička kompetencija (str.245-249) hrvatskipdf 187 KB
Managing your career – Entrepreneurial competencies (str.245-249) engleskipdf 187 KB
Lana Dojčinović, Zoran Đorđević, Ana Jergović
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga veleučilišta u razvijanju poduzetničkih kompetencija mladih (str.251-257) hrvatskipdf 199 KB
The Role of University of Applied Sciences in Developing of Enterpreneurial Competences of Young People (str.251-257) engleskipdf 199 KB
Darija Ivanković, Mirjana Nedović Čabarkapa, Mario Banožić
Izvorni znanstveni članak
 
Umijeće pregovaranja kao ključna kompetencija u razvoju poduzetništva (str.259-265) hrvatskipdf 234 KB
Negotiation Skills as Key Competences for Entrepreneurship Development (str.259-265) engleskipdf 234 KB
Helena Šlogar, Vesna Cigan
Izvorni znanstveni članak
 
Značaj poduzetničkih kompetencija u upravljanju karijerom (str.267-273) hrvatskipdf 216 KB
The role of entrepreneurship competences at career management (str.267-273) engleskipdf 216 KB
Vesna Štefica
Izvorni znanstveni članak
 
Društveno odgovorno poslovanje u funkciji unapređenja imidža poduzeća (str.277-285) hrvatskipdf 384 KB
Socially responsible business in function of corporate image improvement (str.277-285) engleskipdf 384 KB
Mirjana Babić
Izvorni znanstveni članak
 
Društveno odgovorno ponašanje i očuvanje okoliša na primjeru poslovanja poduzeća „DM - Drogerie Markt Hrvatska“ (str.287-293) hrvatskipdf 265 KB
Socially Responsible Business and Environment Preservation in the Example of Company „DM - Drogerie Markt Croatia“ (str.287-293) engleskipdf 265 KB
Zorica Rajčević, Vlasta Ferenac, Katica Srbić
Izvorni znanstveni članak
 
Poduzetništvo i društveno odgovorno poslovanje (str.295-301) hrvatskipdf 199 KB
Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility (str.295-301) engleskipdf 199 KB
Dragan Salarić, Ana Jergović
Izvorni znanstveni članak
 
Poduzetništvo i samozapošljavanje - primjeri dobre prakse (str.303-310) hrvatskipdf 262 KB
Entrepreneurship and Self-employment - Examples of Good Practice (str.303-310) engleskipdf 262 KB
Marijana Bolarić Škare
Izvorni znanstveni članak
 
Role of entrepreneurship in developing the competitiveness of Serbian (str.313-320) engleskipdf 236 KB
Uloga preduzetništva u razvoju konkurentnosti privrede Srbije (str.313-320) srpskipdf 236 KB
Aleksandra Đ. Nikolić, Maja S. Kovačević
Izvorni znanstveni članak
 
Ekoturizam kao poticaj razvoja poduzetništva u turizmu na primjeru Republike Hrvatske (str.323-331) hrvatskipdf 315 KB
Ecotourism as a Stimulation for Tourism Entrepreneurship Development In the Example On Republic of Croatia (str.323-331) engleskipdf 315 KB
Toni Miljak, Lucija Bačić, Maja Kitić
Izvorni znanstveni članak
 
Državni podsticaji za jačanje međunarodne konkurentnosti srpske privrede (str.333-338) srpskipdf 266 KB
Natalija Terzić
Izvorni znanstveni članak
 
Agroturizam u funkciji razvoja poduzetništva u Vukovarsko - srijemskoj županiji – stanje i perspektive (str.341-347) hrvatskipdf 218 KB
Agrotourism as a function of development of entrepreneurship in Vukovar Srijem County – current state and perspectives (str.341-347) engleskipdf 218 KB
Sandra Mrvica Mađarac, Marina Guzovski, Slobodan Stojanović
Izvorni znanstveni članak
 
Business (business) incubator model-faster development of social entrepreneurship (str.349-355) engleskipdf 215 KB
Poslovni (biznis) inkubator-model bržeg razvoja socijalnog preduzetništva (str.349-355) srpskipdf 215 KB
Lazar Ožegović
Izvorni znanstveni članak
 
Stečaj u funkciji revitalizacije trgovačkog društva (str.357-368) hrvatskipdf 695 KB
Bankruptcy as a Function of Company Revitalisation Abstract (str.357-368) engleskipdf 695 KB
Emil Priskić, Lucija Bačić
Izvorni znanstveni članak
 
Perspective and developing challenges of entrepreneurship in agri-food sector of Republic of Serbia (str.371-380) engleskipdf 281 KB
Perspektive i razvojni izazovi preduzetništva u poljoprivredno-prehrambenom sektoru Republike Srbije (str.371-380) srpskipdf 281 KB
Raško Stefanović, Saša Obradović, Zoran Broćić
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj malog poduzetništva na razvoj gospodarstva Osječko - baranjske županije (str.383-394) hrvatskipdf 298 KB
The influence of small businesses on the progress of the economy of Osijek-baranja county (str.383-394) engleskipdf 298 KB
Željka Zavišić, Marija Mesić Škorić, Ivana Bilić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 58.462 *