hrcak mascot   Srce   HID

Acta stomatologica Croatica, Vol. 35 No. 1, 2001.


Datum izdavanja: ožujka 2001.

Objavljen na Hrčku: 19. 4. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Prof. dr. sc. Tomislav Ivaniš: 1937. - 2001. (str.5-5) hrvatskipdf 66 KB
Prof. Tomislav Ivaniš, D.D.S., Ph.D.: 1937 - 2001 (str.6-6) engleskipdf 52 KB
Vjekoslav Jerolimov
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Prof. dr. sc. Ivo Miše: 1981. - 2001. (str.7-7) hrvatskipdf 67 KB
Prof. Ivo Miše: 1981 - 2001 (str.8-8) engleskipdf 53 KB
Goran Knežević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Znanje stomatologa o HIV infekciji (str.9-13) hrvatskipdf 73 KB
Dentists’ Knowledge of HIV Infection (str.15-18) engleskipdf 62 KB
Vanja Vučićević-Boras, Ana Cekić-Arambašin, Ivan Alajbeg, Dolores Biočina-Lukenda, Zita Blažić-Potočki, Marina Ognjenović
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena razina položaja zametaka očnjaka i pretkutnjaka u mješovitoj denticiji (str.19-25) hrvatskipdf 73 KB
Evalution of the Level of the Position of Canine and Premolar Germs in Mixed Dentition (str.27-31) engleskipdf 65 KB
Mirna Jerolimov, Želimir Muretić
Izvorni znanstveni članak
 
Učinak struganja i poliranja korijena na kliničke i mikrobioloπke čimbenike parodontnih bolesti (str.33-38) hrvatskipdf 79 KB
The Effect of Scaling and Root Planing on the Clinical and Microbiological Parameters of Periodontal Diseases (str.39-42) engleskipdf 71 KB
Marija Ivić-Kardum, Igor Jurak, Koraljka Gall-Trošelj, Krešimir Pavelić, Andrej Aurer, Lejla Ibrahimagić
Izvorni znanstveni članak
 
Novi postupak za izradbu keramičkih ispuna: CAD/CIM sustav tehnologija 21. stolječa (str.43-51) hrvatskipdf 378 KB
A New Method for Fabricating Ceramic Inlays: the CAD/CIM System Technology for the 21st Century (str.53-58) engleskipdf 76 KB
Domagoj Glavina, Ilija Škrinjarić
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena uspješnosti uporabe poliglikolnih kopolimernih koπtanih nadomjestaka u liječenju koπtanih defekata odontogene etiologije (str.59-64) hrvatskipdf 210 KB
Evaluation of the Successfulness of Applying Polyglycol Copolymer Bone Replacements in the Treatment of Bone Defects of Odontogenetic Aetiology (str.65-68) engleskipdf 61 KB
Davor Katanec, Irina Filipović-Zore, Mato Sušić, Zoran Ivasović, Marija Ivić-Kardum, Greta Škaljac-Staudt
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj klasifikacije djelomične bezubosti po Kennedyju, materijala i konstrukcije na zadovoljstvo pacijenata djelomičnim protezama (str.69-76) hrvatskipdf 80 KB
The Influence of Kennedy’s Classification, Partial Denture Material and Construction on Patients’ Satisfaction (str.77-81) engleskipdf 65 KB
Dubravka Knezović-Zlatarić, Asja Čelebić, Melita Valentić-Peruzović, Josip Pandurić, Robert Ćelić, Renata Poljak-Guberina
Izvorni znanstveni članak
 
Nova klasifikacija parodontnih bolesti (str.83-87) hrvatskipdf 62 KB
New Classification of Periodontal Diseases (str.89-93) engleskipdf 62 KB
Darije Plančak, Ksenija Jorgić-Srdjak, Zvonimir Curilović
Pregledni rad
 
Farmakoterapija stomatološke bolesnice tijekom trudnoÊće i laktacije (str.95-102) hrvatskipdf 92 KB
Pharmacotherapy of the Dental Patient during Pregnancy and Lactation (str.103-108) engleskipdf 79 KB
Ileana Linčir, Kata Rošin-Grget
Pregledni rad
 
Interdisciplinarni pristup rješavanju problema oligodoncije (str.109-115) hrvatskipdf 593 KB
An Interdisciplinary Approach to the Treatment of Oligodontia (str.117-120) engleskipdf 70 KB
Želimir Muretić, Marija Magdalenić-Meštrović, Damir Žarković
Stručni rad
 
Imunopatogeneza kronične periapeksne lezije (str.121-126) hrvatskipdf 72 KB
Immunonopatogenesis of Chronic Periapical Lesions (str.127-131) engleskipdf 66 KB
Greta Škaljac-Staudt, Nada Galić, Marina Katunarić, Ivana Ciglar, Davor Katanec
Stručni rad
 
Dijagnostički postupci u procjeni mikrobne flore parodontitisa (str.133-136) hrvatskipdf 71 KB
Diagnostic Methods for Evaluation of Microbial Flora in Periodontitis (str.137-140) engleskipdf 62 KB
Marija Ivić-Kardum, Nataša Beader, Greta Štaudt-Škaljac
Stručni rad
 
Posjeta: 61.320 *