hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 11-12 No. 1, 1969.


Datum izdavanja: srpnja 2014.

Objavljen na Hrčku: 22. 1. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Nova građa o seljačkoj buni 1573. (I) (str.7-41) hrvatskiPDF 23 MB
Josip Adamček, Ivica Filipović, Mate Križman
Ostalo
 
Dvije anagrafske tabele za područje Dalmacije iz druge polovice 18. stoljeća (str.43-53) hrvatskiPDF 7 MB
Danica Božić-Bužančić
Ostalo
 
Promet trgovačke robe i brodova potkraj 18. stoljeća na području Dubrovačke republike (str.55-80) hrvatskiPDF 18 MB
Zdravko Šundrica
Ostalo
 
Pravila varaždinskog ceha pećara-lončara na hrvatskom jeziku iz 1717. godine s nekim podacima o varaždinskim pećarima-lončarima od 16. do 19. stoljeća (str.81-97) hrvatskiPDF 11 MB
Mirko Androić
Ostalo
 
Stjecanje, dioba, i borba za očuvanje Dubrovačkog primorja 1399-1405 (str.99-201) hrvatskiPDF 68 MB
Josip Lučić
Ostalo
 
Dva pokušaja inventarizacije Dubrovačkog arhiva početkom 19. stoljeća (str.203-260) hrvatskiPDF 44 MB
Bernard Stulli
Ostalo
 
Inventar i regesti za starije dokumente zagrebačkog Kaptolskog arhiva g. 1401-1700. (str.261-319) hrvatskiPDF 38 MB
Josip Buturac
Ostalo
 
Restauriranje arhivske građe iz Državnog arhiva u Firenci u Arhivu Hrvatske u zagrebu (str.321-324) hrvatskiPDF 8 MB
Tatjana Ribkin-Puškadija
Ostalo
 
Arhivska pomagala (str.325-354) hrvatskiPDF 20 MB
Krešimir Nemeth
Ostalo
 
Nacrt koncepcije srednjoročnog plana razvitka arhivske djelatnosti u SR Hrvatskoj 1971-1975. godine (str.355-381) hrvatskiPDF 6 MB
Bernard Stulli
Ostalo
 
O problemu preuzimanja registraturne građe u arhive (str.383-387) hrvatskiPDF 3 MB
Stjepan Bačić
Ostalo
 
Neki oblici rada i djelatnosti arhivskih ustanova (str.389-403) hrvatskiPDF 10 MB
Krešimir Nemeth
Ostalo
 
Rukopisna ostavština Ivana Paštrića u Vatikanskoj knjižnici (Fondo Borgiano latino) (str.405-427) hrvatskiPDF 17 MB
Ivan Golub
Ostalo
 
Arapski dokumenti u Državnom arhivu u Dubrovniku. Priredio i preveo Besim Korkut. Knj. I (str.429-429) hrvatskiPDF 667 KB
Ivan Filipović
Ostalo
 
Fritz Posch. Flamende Grenze. Die Steiermark in der Kurzzenstürmen. Graz-Beč-Köln 1968 (str.429-433) hrvatskiPDF 3 MB
Mirko Androić
Ostalo
 
Eva Windisch: Martin Juraj Kovačić i prvi pokušaji organizacije naučnog rada u Mađarskoj. (Szazadok 1968, br. 1-2, str. 90-144) (str.434-435) hrvatskiPDF 1 MB
Ivan Filipović
Ostalo
 
Ivan Borsa. Die Geschichte des Hunyadi-Brandenburgischen Familienarchivs. Archivalische Zeitschrift, Bd. 62 (1966), str. 144-168 (str.435-439) hrvatskiPDF 3 MB
Metod Hrg
Ostalo
 
Krešimir Filić: Varaždinski mesarski ceh. Zapisnici 1589-1708. Varaždin 1968. (str.439-440) hrvatskiPDF 1 MB
Mirko Androić
Ostalo
 
Archiva ecclesiae. Bolletino dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica. Anni VIII-IX 1965-1966. Citta del Vaticano (str.440-442) hrvatskiPDF 2 MB
Metod Hrg
Ostalo
 
Djelatnost Arhiva Hrvatske u Zagrebu u godini 1968. (str.443-455) hrvatskiPDF 9 MB
Bernard Stulli
Ostalo
 
Izvještaj o istraživanju građe o seljačkoj buni 1573. u austrijskim arhivima u 1968. godini (str.455-468) hrvatskiPDF 9 MB
Josip Adamček, Mate Križman
Ostalo
 
Arhivistički tečaj u Arhivu Hrvatske (str.468-469) hrvatskiPDF 1 MB
Metod Hrg
Ostalo
 
Mišljenje arhivskih ustanova SR Hrvatske o prijedlogu za stvaranje "Zajednice jugoslavenskih arhiva" (str.469-471) hrvatskiPDF 2 MB
Bernard Stulli
Ostalo
 
Pravilnik o uvjetima za korištenje registraturskog materijala i arhivske građe Državnog sekretarijata za vanjske poslove i diplomatskih i konzularnih predstavništava Jugoslavije u inozemstvu (Službeni list SFRJ, br. 23-1969.) (str.472-474) hrvatskiPDF 2 MB
Bernard Stulli
Ostalo
 
In memoriam - Dr. Stella Ubel (str.474-475) hrvatskiPDF 1 MB
Uredništvo
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 10.190 *