hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 10 No. 1, 1967.


Datum izdavanja: listopada 2014.

Objavljen na Hrčku: 22. 1. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Uz deseti svezak "Arhivskog vjesnika" hrvatskiPDF 2 MB
Bernard Stulli
Uvodnik
 
Novi prilozi građi za historiju revolucionarnog pokreta mornara na našoj obali 1917-1918 (I) (str.1-51) hrvatskiPDF 32 MB
Bernard Stulli
Ostalo
 
Nauvka tkalechkoga mestre modussi nauade, red,szloboschine y prauicze« (Pravila ceha tkalaca u Varaždinu iz god. 1561) (str.53-67) hrvatskiPDF 15 MB
Mirko Androić
Ostalo
 
Novi dokumenti o ugušivanju seljačke bune 1573. (str.69-115) hrvatskiPDF 28 MB
Josip Adamček
Ostalo
 
Neobjavljene isprave i akti X I I I stoljeća iz dubrovačkog arhiva (str.117-133) hrvatskiPDF 10 MB
Josip Lučić
Ostalo
 
Evidentiranje arhivske građe izvan arhiva (str.135-139) hrvatskiPDF 3 MB
Stjepan Bačić
Ostalo
 
Popisivanje arhivske građe na području Historijskog arhiva u Splitu (str.141-144) hrvatskiPDF 2 MB
Danica Božić-Bužančić
Ostalo
 
Historijski arhiv u Varaždinu u akciji evidentiranja i popisivanja arhivske građe izvan arhiva (str.145-152) hrvatskiPDF 5 MB
Mirko Androić
Ostalo
 
Restauriranje dokumenata laminacijom, s posebnim osvrtom na laminator (impregnator) jugoslavenske proizvodnje (str.153-166) hrvatskiPDF 8 MB
Tatjana Ribkin-Puškadija
Ostalo
 
Sređivanje biskupskog arhiva u Zagrebu godine 1815. (str.167-184) hrvatskiPDF 11 MB
Metod Hrg
Ostalo
 
Mljetski falsifikati (str.185-234) hrvatskiPDF 31 MB
Nada Klaić
Ostalo
 
Mjere Dvorske komore u Beču protiv opticaja dubrovačkih talira u Hrvatskoj od god. 1764.-1772. (str.235-243) hrvatskiPDF 7 MB
Bartol Zmajić
Ostalo
 
Archivi e cultura. Rassegna dell' Associazione nazionale archivistica italiana. 1—2, gennaio-dicembre 1967. Roma (str.245-255) hrvatskiPDF 7 MB
Bernard Stulli
Ostalo
 
F. Metšk, Bestand Verzeichnis des Sorbischen Kultur archivs in Bautzen.Teil H l Das Depositum Wendenabteilung. VEB Domowina-Verlag, Bautzen 1967. (str.255-256) hrvatskiPDF 1 MB
Bernard Stulli
Ostalo
 
A. A, Kuzin, Tehničeskie arhivy, Moskva 1956 (str.257-257) hrvatskiPDF 634 KB
Tatjana Ribkin
Ostalo
 
Sovetskie arhivy, br. 1, 1967 (str.257-258) hrvatskiPDF 1 MB
Josipa Paver
Ostalo
 
Der Archivar, Jhrg. 20, 1967, H . 1 (str.258-262) hrvatskiPDF 3 MB
Mate Križman
Ostalo
 
Historijski arhiv u Varaždinu u 1967. godini (str.263-265) hrvatskiPDF 2 MB
Mirko Androić
Ostalo
 
Požar u Državnom arhivu Trausnitz, Landshut, Donja Bavarska (str.266-270) hrvatskiPDF 3 MB
Metod Hrg
Ostalo
 
Posjeta: 7.574 *