hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 3 No. 1, 1960.


Datum izdavanja: listopada 1960.

Objavljen na Hrčku: 22. 1. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Regesti dokumenata o narodnom ustanku 1941. godine (Iz fondova općih arhiva u NR Hrvatskoj) (str.9-88) hrvatskiPDF 85 MB
*
Ostalo
 
Iz korespondencije Nika Velikog Pucića (Prilozi građi za historiju narodnog preporoda u Dalmaciji) (str.89-117) hrvatskiPDF 29 MB
Nada Beritić
Ostalo
 
Iz korespondencije Miha Klaića (Prilozi građi za historiju narodnog preporoda u Dalmaciji) (str.119-155) hrvatskiPDF 37 MB
Nada Bertić
Ostalo
 
Zaključci Hrvatskog Sabora 1631—1693. (kratki regesti) (str.157-210) hrvatskiPDF 57 MB
Mirko Stanisavljević
Ostalo
 
Popis arhivske i registraturne građe u Narodnoj Republici Hrvatskoj u godini 1959 (str.211-321) hrvatskiPDF 19 MB
Stjepan Bačić
Ostalo
 
Rukopisna ostavština Vjekoslava Spinčića (str.233-278) hrvatskiPDF 47 MB
Ivan Beuc
Ostalo
 
Vlaga u arhivskim spremištima (str.279-288) hrvatskiPDF 18 MB
Tatjana Ribkin
Ostalo
 
Sisačka gospoštija u prvoj polovici XIX st. (str.289-351) hrvatskiPDF 65 MB
Josip Buturac
Ostalo
 
O gospodarskom položaju podržavljenih crkvenih posjeda u Hrvatskoj potkraj XVIII st. (str.353-365) hrvatskiPDF 13 MB
Igor Karaman
Ostalo
 
Prilog pitanju odnosa Petra Zrinskog prema kmetovima u doba urote (1670) (str.367-376) hrvatskiPDF 10 MB
Jaroslav Šidak
Ostalo
 
Riječki spisi iz arhiva Ugarske komore (Acta fluminensia 1776-1804) (str.377-386) hrvatskiPDF 10 MB
Vera Zmajić
Ostalo
 
Povelja cara Dušana o zemlji Labinovoj (str.387-394) hrvatskiPDF 9 MB
Vladimir Mošin
Ostalo
 
Banovac Andrija Banfi. Prilog kronologiji hrvatske banologije (str.395-404) hrvatskiPDF 10 MB
Josip Lučić
Ostalo
 
Sređivanje fonda Uprave primorskih imanja (Acta Buccarana 1670-1776) (str.405-413) hrvatskiPDF 9 MB
Bartol Zmajić
Ostalo
 
O razgraničenju stvarne nadležnosti između arhivskih ustanova u NR Hrvatskoj (str.415-427) hrvatskiPDF 13 MB
Stjepan Bačić
Ostalo
 
Ultravioletna fotografija u službi arhivista i restauratora (str.429-436) hrvatskiPDF 18 MB
Tatjana Ribkin
Ostalo
 
Miroslav Đorđević, Savremeni problemi istoriske nauke, Beograd 1959. (str.437-453) hrvatskiPDF 18 MB
Bernard Stulli
Ostalo
 
Iz arhivistike. Priručnik za službenike arhiva.Beograd 1959. Izd. Drž.arhiva NRS i Stalnog stručnog tečaja za arhivske pomoćnike (str.453-458) hrvatskiPDF 6 MB
Ivan Srebrnić
Ostalo
 
Starine JAZU, Zagreb, knj. 48 (1958) i 49 (1959) (str.458-461) hrvatskiPDF 3 MB
Marija Nemec
Ostalo
 
Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. V, Rijeka 1959. (str.459-459) hrvatskiPDF 1 MB
Krešimir Nemeth
Ostalo
 
60 let Mestnega arhiva Ljubljanskega. Sa sodelovanjem kolektiva ustanove sestavil dr. Vilfan. Ljubljana 1959 (str.461-464) hrvatskiPDF 4 MB
Bartol Zmajić
Ostalo
 
Archivmitteilungen, IX. Jahrgang, Berlin 1959. Heft 1-6. (str.464-483) hrvatskiPDF 21 MB
Mirko Majer
Ostalo
 
ARCHIVALISCHE ZEITSCHRIFT, Bd. 54 (1958), 55 (1959), München (str.483-486) hrvatskiPDF 4 MB
Krešimir Nemeth
Ostalo
 
Archivi, Archivi d'Italia e rassegna internazionale degli archivi Serie II — Anno X X V I — 1959. Biblioteca d'arte éditrice Roma (str.487-488) hrvatskiPDF 2 MB
Josip Buturac
Ostalo
 
Szazadok, 1/1959. Budapest (str.488-490) hrvatskiPDF 3 MB
Ivan Meden
Ostalo
 
A MAGYAR MUNKÁSMOZGALOM TÖRTÉNETÉNEK VÁLOGATOTT DOKUMENTUMAI 1917 NOVEMBER 7 — 1919 MARCIUS 21 (str.490-491) hrvatskiPDF 2 MB
Ivan Meden
Ostalo
 
Pošvar Jaroslav, NÄSTIN DËJIN BRNÈNSKE MINCOVNY, Separat iz časopisa Numismaticky sbornik ČSAV V/1958, i VI/1960. Praha (str.491-492) hrvatskiPDF 2 MB
Josip Buturac
Ostalo
 
A GUIDE TO SEALS IN THE PUBLIC RECORD OFFICE London 1954 8°. I I I -X + 67 st. (str.492-493) hrvatskiPDF 2 MB
Bartol Zmajić
Ostalo
 
Curić Hajrudin, PRILOZI BOSANSKO-HERCEGOVAČKOJ ISTORIJI X I X v.Sarajevo 1960. v. Građa knjiga VIII. Odjeljenje istorisko-filoloških naukaknjiga 4. Naučno Društvo NR Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1960. (str.493-495) hrvatskiPDF 3 MB
Miroslava Despot
Ostalo
 
J . Luetic, O POMORSTVU DUBROVAČKE REPUBLIKE U X V I I I STOLJEĆU, Dubrovnik 1959. (str.495-496) hrvatskiPDF 2 MB
Bernard Stulli
Ostalo
 
ZASJEDANJE ARHIVSKOG SAVJETA NR HRVATSKE 29.12. 1959. (str.497-499) hrvatskiPDF 3 MB
Bernard Stulli
Ostalo
 
UPUTSTVO O VOĐENJU NEKIH EVIDENCIJA ARHIVSKE GRAĐE I IZRADI NAUČNOINFORMATIVNIH POMAGALA (str.499-505) hrvatskiPDF 7 MB
Krešimir Nemeth
Ostalo
 
IZVJEŠTAJ O RADU ZA 1959. GODINU ARHIVA ZA HISTORIJU RADNIČKOG POKRETA U ZAGREBU (str.505-506) hrvatskiPDF 2 MB
Slavka Kalinić
Ostalo
 
RAD DRŽAVNOG ARHIVA NR HRVATSKE U ZAGREBU u toku 1959. (str.507-514) hrvatskiPDF 8 MB
Bernard Stulli
Ostalo
 
IZLOŽBA DRŽAVNOG ARHIVA NRH U ZAGREBU POVODOM CETRDESETOGODIŠNJICE KPJ (str.514-515) hrvatskiPDF 2 MB
Josip Vidmar
Ostalo
 
JEDNA PRIGODNA IZLOŽBA U DRŽAVNOM ARHIVU U ZAGREBU ZA POTREBE SEMINARA NASTAVNIKA HISTORIJE (str.516-518) hrvatskiPDF 3 MB
Leopold Kobsa
Ostalo
 
RAD DRŽAVNOG ARHIVA U DUBROVNIKU KROZ 1959. GODINU (str.518-520) hrvatskiPDF 3 MB
Vinko Foretić
Ostalo
 
IZ HISTORIJSKOG ARHIVA U ZADRU (str.520-521) hrvatskiPDF 2 MB
Dinko Foretić
Ostalo
 
DJELATNOST HISTORIJSKOG ARHIVA U RIJECI (str.522-525) hrvatskiPDF 4 MB
Mirko Zjačić
Ostalo
 
Arhiv grada Zagreba. Pregled rađa u 1959. godini (str.525-526) hrvatskiPDF 2 MB
Branko Vojnović
Ostalo
 
IZ HISTORIJSKOG ARHIVA U VARAŽDINU Rad u 1959. godini (str.527-530) hrvatskiPDF 4 MB
Mirko Androić
Ostalo
 
ARHIV U OSIJEKU Rad U 1958. godini (str.530-533) hrvatskiPDF 4 MB
Kamilo Firinger
Ostalo
 
O RADU HISTORIJSKOG ARHIVA U SLAVONSKOM BRODU U 1959. GODINI (str.533-534) hrvatskiPDF 4 MB
Zdravko Krnić
Ostalo
 
RAD HISTORIJSKOG ARHIVA U SPLITU u 1959. (str.534-536) hrvatskiPDF 3 MB
Ante Palavršić
Ostalo
 
HISTORIJSKI ARHIV KOMUNE HVARSKE Sumarni prikaz rada u 1959. godini. (str.536-537) hrvatskiPDF 2 MB
Niko Duboković, Nadalini
Ostalo
 
IV MEĐUNARODNI KONGRES ARHIVISTA U STOCKHOLMU (str.538-539) hrvatskiPDF 2 MB
Zdravko Krnić
Ostalo
 
GODIŠNJA SKUPŠTINA I SAVJETOVANJE DRUŠTVA ARHIVSKIH RADNIKA HRVATSKE (str.539-544) hrvatskiPDF 6 MB
Branko Vojnović
Ostalo
 
SEMINAR ZA SLUŽBENIKE VANJSKE ARHIVSKE SLUŽBE ARHIVSKIH USTANOVA U NR HRVATSKOJ (str.544-548) hrvatskiPDF 5 MB
Stjepan Bačić
Ostalo
 
Propisi iz oblasti arhivske službe (str.549-583) hrvatskiPDF 35 MB
*
Ostalo
 
Posjeta: 15.837 *