hrcak mascot   Srce   HID

Tehnički vjesnik, Vol. 21 No. 6, 2014.


Tehnički vjesnik,Vol. 21 No. 6
Datum izdavanja: prosinca 2014.

Objavljen na Hrčku: 22. 12. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Modeliranje giroskopskog upravljačkog momenta i analiza utjecaja smetnji na kardanskom prstenu (str.1189-1199) hrvatskipdf 2 MB
Modelling of Gimbal Control Moment Gyro and analysis of gimbal disturbance impact (str.1189-1199) engleskipdf 2 MB
Xue Li, Wei Cheng, Xiongfei Li
Izvorni znanstveni članak
 
Elastično-plastična analitička rješenja deformacije vertikalnog zvonastog pilona (str.1201-1211) hrvatskipdf 857 KB
Elastic-plastic analytical solutions of deformation of uplift belled pile (str.1201-1211) engleskipdf 857 KB
W. J. Yao, S. P. Chen
Izvorni znanstveni članak
 
Parametarski sustav modeliranja komore izgaranja plinske turbine (str.1213-1219) hrvatskipdf 2 MB
Parametric modelling system of gas turbine combustor (str.1213-1219) engleskipdf 2 MB
Xi Chen, Hongtao Zheng, Gang Pan, Xiangyu Jia
Izvorni znanstveni članak
 
Novi oblik jednadžbi rotacijskog gibanja krutog tijela (str.1221-1227) hrvatskipdf 1 MB
A new form of equations for rigid body rotational dynamics (str.1221-1227) engleskipdf 1 MB
Alexey A. Tikhonov, Cemal Dolicanin, Todor A. Partalin, Ivan Arandjelovic
Izvorni znanstveni članak
 
Modeliranje sekvenci montaže uporabom hipergrafa i usmjerenog grafa (str.1229-1233) hrvatskipdf 3 MB
Modelling of assembly sequences using hypergraph and directed graph (str.1229-1233) engleskipdf 3 MB
Marcin Suszyński, Jan Żurek, Stanisław Legutko
Izvorni znanstveni članak
 
Primjena diferencijalno skenirajuće kalorimetrije i termogravimetrijske analize u optimizaciji obrade plastike (str.1235-1238) hrvatskipdf 1 MB
The using of differential scanning calorimetry and thermogravimetric analysis for optimization of plastics processing (str.1235-1238) engleskipdf 1 MB
Natália Navrátilová, Peter Dermek, Marian Drienovský, Roman Čička, Antonín Náplava
Izvorni znanstveni članak
 
Upravljanja rizicima projekta informacijskih sustava (str.1239-1242) hrvatskipdf 361 KB
Risk management in information system projects (str.1239-1242) engleskipdf 361 KB
Nebojša Denić, Vidoje Moračanin, Momir Milić, Zoran Nešić
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje uporabe sunčane energije i energije vjetra u tvornici pozitivne energije (str.1243-1248) hrvatskipdf 2 MB
Investigation of the solar and wind energy usage of a positive energy factory (str.1243-1248) engleskipdf 2 MB
István Ervin Háber, István Kistelegdi, István Farkas
Izvorni znanstveni članak
 
Ortonormalne funkcije u prediktivnom upravljanju modelom kod pH procesa neutralizacije (str.1249-1253) hrvatskipdf 2 MB
Orthonormal functions based model predictive control of pH neutralization process (str.1249-1253) engleskipdf 2 MB
Amila Dubravić, Zenan Šehić, Mustafa Burgić
Izvorni znanstveni članak
 
Ugrađeni upravljački sustav za AUTAREP- novu AUTonomnu Artikuliranu Robotičku Edukativnu Platformu (str.1255-1261) hrvatskipdf 2 MB
Embedded control system for AUTAREP - a novel AUTonomous Articulated Robotic Educational Platform (str.1255-1261) engleskipdf 2 MB
Usama Iqbal, Abdul Samad, Zainab Nissa, Jamshed Iqbal
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje učinaka brzine drenaže na fraktalne uzorke i kapilarni fingering u realnom staklenom mikromodelu (str.1263-1271) hrvatskipdf 2 MB
Investigating drainage rate effects on fractal patterns and capillary fingering in a realistic glass micromodel (str.1263-1271) engleskipdf 2 MB
Mohammad Nadafpour, Mohammad Reza Rasaei
Izvorni znanstveni članak
 
Usporedna analiza modela dva tipa elemenata za stezanje u dinamičkim uvjetima (str.1273-1279) hrvatskipdf 1 MB
Comparative model analysis of two types of clamping elements in dynamic conditions (str.1273-1279) engleskipdf 1 MB
Petar M. Todorovic, Borut Buchmeister, Marko J. Djapan, Djordje Vukelic, Marko D. Milosevic, Branko Tadic, Milan M. Radenkovic
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena urbanog blagostanja u svrhu postizanja održivog urbanog razvoja primjenom integriranih Fuzzy AHP-VIKOR u analizi slučaja (str.1281-1288) hrvatskipdf 769 KB
Assessment of urban welfare to achieve sustainable urban development using an integrated Fuzzy AHP-VIKOR with a case study (str.1281-1288) engleskipdf 769 KB
Kimia Moazeni
Izvorni znanstveni članak
 
Ontološki pristup modeliranju državnih razvojnih fondova (str.1289-1296) hrvatskipdf 991 KB
An approach to ontology-based modelling of state development funds (str.1289-1296) engleskipdf 991 KB
Saša Arsovski, Branko Markoski, Predrag Pecev
Izvorni znanstveni članak
 
Efekt proširivanja i simultanog kontrasta kod modificiranih figural dotted i groundal dotted iluzija (str.1297-1301) hrvatskipdf 1 MB
The effect of expansion and simultaneous contrast in modificated figural dotted and groundal dotted illusions (str.1297-1301) engleskipdf 1 MB
Mile Matijević, Nikola Mrvac, Miroslav Mikota
Izvorni znanstveni članak
 
Pojava toplinskog prijelaza kod zavarivanja pod zaštitnim slojem (str.1303-1306) hrvatskipdf 559 KB
Thermaltransport phenomenon of submerged arc welding process (str.1303-1306) engleskipdf 559 KB
Aniruddha Ghosh, Grzegorz Krolczyk, Ivan Samardzic, Ranjan Kumar Mitra
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza mikrotvrdoće integriteta površine austenitnog nehrđajućeg čelika nakon tokarenja (str.1307-1311) hrvatskipdf 473 KB
Study of the surface integrity microhardness of austenitic stainless steel after turning (str.1307-1311) engleskipdf 473 KB
Grzegorz Krolczyk, Stanislaw Legutko, Piotr Nieslony, Maksymilian Gajek
Izvorni znanstveni članak
 
Razvoj integrirane AHP i intuicijske fuzzyTOPSIS metodologije (str.1313-1319) hrvatskipdf 468 KB
Developing an integrated AHP and Intuitionistic FuzzyTOPSIS methodology (str.1313-1319) engleskipdf 468 KB
Babak Daneshvar Rouyendegh
Izvorni znanstveni članak
 
Upravljački sustav i scenariji usluga za pružanje N-Screen usluga u interaktivnom digitalnom znakovlju (str.1321-1328) hrvatskipdf 2 MB
Control framework and services scenarios of provisioning N-Screen services in interactive digital signage (str.1321-1328) engleskipdf 2 MB
Farman Ullah, Ghulam Sarwar, Hyunwoo Lee, Won Ryu, Sungchang Lee
Izvorni znanstveni članak
 
Doprinos procjeni ekonomske održivosti tvrdog glodanja (str.1329-1336) hrvatskipdf 883 KB
Contribution to the assessment of economic viability of hard milling process (str.1329-1336) engleskipdf 883 KB
Sonja Jozić, Dražen Bajić, Ivan Samardžić
Izvorni znanstveni članak
 
Poboljšani algoritam otkrivanja istaknutih elemenata zasnovan na Itti modelu (str.1337-1344) hrvatskipdf 2 MB
An improved saliency detection algorithm based on Itti’s model (str.1337-1344) engleskipdf 2 MB
Zhongshan Chen, Yan Tu, Lili Wang
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza loma i gubitka energije ploča od pješćenjaka podvrgnutih koncentriranom opterećenju (str.1345-1351) hrvatskipdf 1 MB
Fracture process and energy dissipation analysis of sandstone plates under the concentrated load (str.1345-1351) engleskipdf 1 MB
Shu-ren Wang, Paul Hagan, Dian-fu Xu, Bao-wen Hu, Ze-cheng Li, Kanchana Gamage
Izvorni znanstveni članak
 
Primjena umjetnih neuronskih mreža u građevinarstvu (str.1353-1359) hrvatskipdf 662 KB
Application of artificial neural networks in civil engineering (str.1353-1359) engleskipdf 662 KB
Marijana Lazarevska, Milos Knezevic, Meri Cvetkovska, Ana Trombeva-Gavriloska
Izvorni znanstveni članak
 
Numerički proračun i eksperimentalno istraživanje jačine zvuka u zvučnom polju strukturno-akustički povezane šupljine (str.1361-1369) hrvatskipdf 883 KB
Numerical calculation and experimental research on sound loudness in sound field of structural-acoustic coupling cavity (str.1361-1369) engleskipdf 883 KB
Jixuan Yuan
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza mogućnosti povećanja krutosti držača modela u aerotunelu T-38 (str.1371-1375) hrvatskipdf 1 MB
Analysis of the possibility of increasing sting stiffness in the T-38 wind tunnel (str.1371-1375) engleskipdf 1 MB
Dušan Ćurčić, Zoran Anastasijević, Zijah Burzić, Marija Samardžić, Slobodan Ilić, Jovan Isaković, Dragan Marinkovski
Prethodno priopćenje
 
Integrirani modeli zdravlja stroja kod održavanja temeljenog na stanju (str.1377-1383) hrvatskipdf 656 KB
Machine integrated health models for condition-based maintenance (str.1377-1383) engleskipdf 656 KB
Chen Lu, Xiaochuang Tao, Wenjin Zhang, Zili Wang
Prethodno priopćenje
 
Novi pristup za učinkovito korištenje resursa u WiMAX mobilnim mrežama (str.1385-1393) hrvatskipdf 2 MB
A new approach for efficient utilization of resources in WIMAX cellar networks (str.1385-1393) engleskipdf 2 MB
M. K. Salman, R. B. Ahmad, Abid Yahya
Prethodno priopćenje
 
Energetska učinkovitost procesa sušenja kukuruznog zrna (str.1395-1401) hrvatskipdf 1 MB
An energy efficient corn grains drying process (str.1395-1401) engleskipdf 1 MB
Ante Galić, Stjepan Pliestić, Franjo Jović, Krešimir Nenadić, Alan Jović
Prethodno priopćenje
 
Web 2.0 kao potencijal za razvoj mladih (str.1403-1409) hrvatskipdf 417 KB
Web 2.0 as a potential for development of young people (str.1403-1409) engleskipdf 417 KB
Dragan Soleša, Marijan Rajsman, Vedran Juričić
Pregledni rad
 
Model za definiranje prometne mreže linije želja u prostornim planovima županija (str.1411-1421) hrvatskipdf 2 MB
Model for defining the transport desire lines grid in the physical plans of counties (str.1411-1421) engleskipdf 2 MB
Ljudevit Krpan, Marin Milković, Svjetlana Hess
Pregledni rad
 
Pouzdanost, dijagnostika stanja i rekonstrukcija ekstremno oštećenog objekta (str.1423-1432) hrvatskipdf 7 MB
Reliability, condition diagnostics and reconstruction of the extremely damaged building (str.1423-1432) engleskipdf 7 MB
Slobodan Grković, Danijel Kukaras, Petar Santrač, Viktorija Aladžić, Željko Bajić
Pregledni rad
 
Prilog istraživanju uzroka proširenja osovinskih sklopova vagona u održavanju (str.1433-1437) hrvatskipdf 1 MB
A contribution to research on the cause of axle assembly expansions of exploited freight wagons (str.1433-1437) engleskipdf 1 MB
Vili Milković, Dennis Jankovich, Dragutin Lisjak
Stručni rad
 
Posjeta: 52.173 *