hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2014.

Objavljen na Hrčku: 22. 12. 2014.
Sadržaj Puni tekst
OD RATA KA TOLERANCIJI? PRISTUPI ODOZGO I ODOZDO U PROCESIMA (RE)KONSTRUKCIJE MEĐUETNIČKIH VEZA U PODRUČJIMA BIVŠE JUGOSLAVIJE (str.455-456)  
From War to Tolerance? Bottom-up and Top-down Approaches to (Re)building Interethnic Ties in the Areas of the Former Yugoslavia (str.455-483) engleskipdf 1 MB
Boris Banovac, Vjeran Katunarić, Marko Mrakovčić
Izvorni znanstveni članak
 
Oslobođenje od odgovornosti zračnog prijevoznika za štetu – izvanredne okolnosti (str.485-512) hrvatskipdf 575 KB
Exoneration of the Air Carrier`s Liability for Damage – Extraordinary Circumstances (str.510-510)  
Marko Bevanda, Biljana Konev
Izvorni znanstveni članak
 
Uvođenje mađarskoga jezika u službenu uporabu u Ugarskoj i uloga hrvatskih nuncija na Požunskom saboru 1843/44. godine (str.513-554) hrvatskipdf 1 MB
Introduction of the Hungarian Language in Official Use in Hungary and the Role of the Croatian Nuncio in Požun (Bratislava) Parliament in the Year of 1843/44. (str.552-552)  
Ladislav Heka
Izvorni znanstveni članak
 
Pitanja pravnog transplantiranja stečajnog zakonodavstva: kolizija pravne tradicije i ekonomskih čimbenika (str.555-595) hrvatskipdf 906 KB
Issues of Legal Transplants in Bankruptcy Law: Collision of Legal Traditions and Economic Factors (str.593-593)  
Ivana Tomas Žiković, Dejan Bodul, Nataša Tomas
Izvorni znanstveni članak
 
O uzdržavanju punoljetne djece (str.597-623) hrvatskipdf 559 KB
Adult child maintenance (str.662-662)  
Sandra Winkler
Izvorni znanstveni članak
 
POSTUPAK KONTROLE DRŽAVNIH POTPORA I HRVATSKI PRISTUP EUROPSKOJ UNIJI: ZNAČAJ POSTUPKA UTVRĐIVANJA I POVRATKA DRŽAVNE POTPORE ZA HRVATSKO POREZNO PRAVO (str.625-625)  
Das Beihilfeprüfungsverfahren und Kroatiens Beitritt zur EU: Bedeutung der Bestimmungs- und Rückforderungsprozedur für kroatische Steuerbeihilfen (str.625-650) njemačkipdf 593 KB
The State Aid Assessment Procedure and Croatia`s Accession to the EU: the Aeaning of Supervision and Enforcement for Croatian State Aid in the Area of Tax Regulation (str.649-649)  
Šime Jozipović
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatske vjerske zajednice u (protu)većinskoj prizmi svjetovne države (str.651-677) hrvatskipdf 582 KB
Croatian Religious Communities in the (Counter)majoritarian Prism of the Secular State (str.676-676)  
Matija Miloš
Izvorni znanstveni članak
 
Računalna prijevara u hrvatskom kaznenom pravu (str.679-692) hrvatskipdf 499 KB
Computer- related Fraud in Croatian Criminal law (str.691-691)  
Igor Vuletić, Tomislav Nedić
Prethodno priopćenje
 
Razvoj pravne zaštite mrežne neutralnosti u pravu elektroničkih komunikacija s osvrtom na princip transparentnosti (str.693-717) hrvatskipdf 574 KB
Development of legal protection of network neutrality in electronic communication law with emphasis on the principle of transparency (str.716-716)  
Tihomir Katulić, Nenad Bogović
Prethodno priopćenje
 
Postupci naplate nespornih tražbina prema Direktivi 2011/7/EU o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima (str.719-740) hrvatskipdf 503 KB
Recovery Procedures for Unchallenged Claims According to Directive 2011/7/EU on Combating Late Payment in Commercial Transactions (str.739-739)  
Ivan Tot
Prethodno priopćenje
 
Imovinskopravni zahtjev prema okrivljeniku odgovornoj osobi kada je kaznenim djelom pribavio imovinsku korist za pravnu osobu (str.741-760) hrvatskipdf 516 KB
Asserting a Claim for Indemnification Towards a Defendant who Committed a Criminal Offence as a Responsible Person of a Legal Person which Gained Assets from such Offence (str.759-759)  
Ines Grubišić
Prethodno priopćenje
 
Ustavni princip jednakosti građana pred zakonom u poreskom sistemu Crne Gore: ustavnost zakona o taksama (porezima) na usluge od opšteg interesa (str.761-793) srpskipdf 599 KB
Constitutional principle of equality of citizens before the law in the Montenegrin tax system: The assessment of constitutionality of the Law on fees (taxes) on services of public interest (str.791-791)  
Ilija Vukčević
Pregledni rad
 
Državne potpore profesionalnom sportu i trajne novčane naknade: hrvatska iskustva i regionalne tendencije (str.795-818) hrvatskipdf 610 KB
State aid to professional sport and continual monetary funding: Croatian experiences and reginal tedencies (str.817-817)  
Ante Vuković
Pregledni rad
 
Promjene regulatornog okvira njemačkog društva s ograničenom odgovornošću kao posljedica regulatorne konkurencije u području prava društava među državama članicama Europske unije (str.819-849) hrvatskipdf 571 KB
The Changes of the Regulatory Framework of a German Limited Liability Company as a Consequence of Regulatory Competition in the Field of Companies Law Among the European Union Member States (str.847-847)  
Sanja Gongeta
Pregledni rad
 
Zakonske služnosti u pravnom sustavu Republike Hrvatske (str.851-872) hrvatskipdf 535 KB
Regulation of Legal Servitudes in Croatian Law (str.871-871)  
Aleksandra Popovski
Pregledni rad
 
Posjeta: 45.708 *