hrcak mascot   Srce   HID

Jezikoslovlje, Vol. 15 No. 2-3, 2014.


Jezikoslovlje,Vol. 15 No. 2-3
Datum izdavanja: prosinca 2014.

Objavljen na Hrčku: 23. 12. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Uporaba prijedloga s funkcijom orijentira kao predmeta radnje u engleskome i slovenskome  
Prepositional use with the object-of-activity function of the landmark in English and Slovene (str.153-171) engleskipdf 487 KB
Frančiška Lipovšek
Izvorni znanstveni članak
 
Engleski glagoli koji izriču put: Poredbeno-kontrastivna englesko-hrvatska analiza  
English path verbs: A comparative-contrastive English-Croatian analysis (str.173-197) engleskipdf 329 KB
Maja Brala-Vukanović, Anita Memišević
Izvorni znanstveni članak
 
Bei Petrus anklopfen – Matilda je pobrala koga - Szent Mihály lovára ül – onimijske komponente u njemačkoj, slovenskoj i mađarskoj frazeologiji  
Bei Petrus anklopfen – Matilda je pobrala koga – Szent Mihály lovára ül – onymische Komponenten in der deutschen, slowenischen und ungarischen Phraseologie (str.199-229) njemačkipdf 353 KB
Melanija Larisa Fabčić
Izvorni znanstveni članak
 
Local speech of Donji Humac  
Govor Donjega Humca (str.231-267) hrvatskipdf 553 KB
Filip Galović
Izvorni znanstveni članak
 
Jesu li mađarski lažni objekti zaista lažni?  
Are Hungarian fake objects really fake? (str.269-282) engleskipdf 212 KB
Annamária Bene
Izvorni znanstveni članak
 
Reprezentacija retrospektivne memorije i komunikacijski kontekst  
Representation of retrospective memory and communicative context (str.283-306) engleskipdf 276 KB
Irina Tivyaeva
Izvorni znanstveni članak
 
Uporaba glagolskog vida u imperativu i preskriptivnom infinitivu u kuhinjskim receptima u bosanskom, hrvatskom, srpskom i ruskom jeziku: komparativni pristup  
Aspect use in the imperative and the prescriptive infinitive in recipes in Bosnian, Croatian, Serbian and Russian: A comparative account (str.307-347) engleskipdf 525 KB
Silje Susanne Alvestad
Izvorni znanstveni članak
 
Newspeak – today’s vulgate  
Novogovor – vulgata današnjice (str.349-371) hrvatskipdf 341 KB
Branko Kuna, Zvonimir Glavaš
Izvorni znanstveni članak
 
Razumijevanje frazema kod hrvatskih učenika engleskoga jezika: Kontekst, kompozicionalnost i dob kao činitelji  
Croatian EFL learners’ comprehension of idiom use: Context, decomposability and age factors (str.373-393) engleskipdf 286 KB
Jasmina Jelčić
Izvorni znanstveni članak
 
Julije Benešić: Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do i. G. Kovačića, Sv. 13. (s – spužvast). Urednici Milan Moguš, Anja Nikolić-Hoyt, Josip Vončina (str.395-402) hrvatskipdf 249 KB
Maja Bratanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sara mills: Gender matters: feminist linguistic analysis (str.403-407) hrvatskipdf 213 KB
Sanja Pajnić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vladimir Karabalić: Das prädikat und seine ergänzungen im deutschen und kroatischen – Eine einführung in die kontrastive syntax (str.408-414) hrvatskipdf 220 KB
Amela Ćurković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hilke Elsen: Wortschatzanalyse (str.415-421) njemačkipdf 162 KB
Ildikó Daróczi
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Branimir Belaj, Goran Tanacković Faletar: Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika. Knjiga prva, imenska sintagma i sintaksa padeža (str.422-432) hrvatskipdf 236 KB
Jelena Šušanj
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 17.978 *