hrcak mascot   Srce   HID

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam,Vol. 22 No. 2 (48)
Datum izdavanja: prosinca 2014.

Objavljen na Hrčku: 6. 1. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Impresum i sadržaj hrvatskipdf 72 KB
Impressum and Content engleskipdf 72 KB
Ostalo  
Pravoslavna sakralna arhitektura u sjevernim regijama Cipra od sredine 19. stoljeća do 1974.; Od eklekticizma do neobizantskog stila (str.160-173) hrvatskipdf 537 KB
Orthodox Church Architecture in the Northern Districts of Cyprus from the mid-19th Century to 1974; From Eclecticism to Neo-Byzantine (str.160-173) engleskipdf 537 KB
Marko Kiessel, Asu Tozan
Izvorni znanstveni članak
 
Višekatne ugrađene kuće u Zagrebu između 1850. i 1927. (str.174-187) hrvatskipdf 804 KB
Multi-story Attached Houses in Zagreb between 1850 and 1927 (str.174-187) engleskipdf 804 KB
Darko Kahle
Izvorni znanstveni članak
 
'Urbani aktivator' - participativni bottom-up alat za urbane promjene; Definicija i izabrani primjeri (str.188-199) hrvatskipdf 988 KB
'Urban activator' - Participatory and Bottom-up Tool of Urban Change; Definition and Selected Examples (str.188-199)  
Kaja Pogačar
Pregledni rad
 
Unaprjeđenje zvučnog okoliša gradskih prostora; Utjecaj na urbanizam i pejsažnu arhitekturu (str.200-211) hrvatskipdf 525 KB
Enhancement of Urban Soundscape; Influence on Urbanism and Landscape Architecture (str.200-211)  
Tin Oberman, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Kristian Jambrošić
Pregledni rad
 
Značaj koncepta turističke nosivosti za prostorno planiranje; Dosadašnja istraživanja, razvoj koncepta i metodološki pristupi (str.212-227) hrvatskipdf 494 KB
The Importance of the Concept of Tourism Carrying Capacity for Spatial Planning; Previous Research, Development and Methodological Approaches (str.212-227)  
Ana Mrđa, Hrvoje Carić, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci
Pregledni rad
 
Prolegomena za novu estetiku arhitekture (str.228-237) hrvatskipdf 207 KB
Prolegomenon for New Aesthetics of Architecture (str.228-237)  
Vladimir Stevanović
Pregledni rad
 
Podrijetlo arhitektonskih oblika bivše isusovačke crkve sv. Jurja u Petrovaradinu (str.238-251) hrvatskipdf 961 KB
Origin of architectural forms of the Petrovaradin St George’s Former Jesuit Church (str.238-251)  
Dubravka Đukanović
Pregledni rad
 
Neogotička arhitektura u opusu Josipa Vancaša; Radovi u Italiji, Hrvatskoj i Sloveniji (str.252-267) hrvatskipdf 1 MB
Neo-gothic Architecture in Josip Vancaš’s Work; Projects in Italy, Croatia and Slovenia (str.252-267)  
Dragan Damjanović
Pregledni rad
 
Tri poticajne modernističke realizacije hrvatskih arhitekata u Beogradu (1928.-1935.) (str.268-277) hrvatskipdf 697 KB
Three Inspirational Modernist Realizations by Croatian Architects in Belgrade (1928-1935) (str.268-277)  
Aleksandar Kadijević
Pregledni rad
 
Energetski učinkovita arhitektura u urbanom održivom turizmu (str.278-289) hrvatskipdf 806 KB
Energy-efficient Architecture in Sustainable Urban Tourism (str.278-289)  
Ksenija Štahan
Pregledni rad
 
Interpretacije organske arhitekture (str.290-301) hrvatskipdf 728 KB
Interpretations of Organic Architecture (str.290-301) engleskipdf 728 KB
Martina Zbašnik-Senegačnik, Manja Kitek Kuzman
Pregledni rad
 
Nove perspektive u arhitekturi automobilske industrije: projektiranje muzeja automobila (str.302-313) hrvatskipdf 336 KB
New Perspectives in Automotive Industry Architecture: Car Museum Design (str.302-313) engleskipdf 336 KB
Marina Mihaila, Cristian Banica
Pregledni rad
 
Posjeta: 19.596 *