hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine,Vol. 40. No. 1 (79)
Datum izdavanja: listopada 2014.

Objavljen na Hrčku: 24. 12. 2014.
Sadržaj Puni tekst
For Croatian Philosophical Heritage (str.7-9) engleskipdf 194 KB
Ivica Martinović
Uvodnik
 
Recepcija Sagrijevih izvješća o nastupima plime duž europskih obala Atlantskoga oceana od Frane Petrića do Francisa Bacona i Giovannija Battiste Ricciolija (1591–1672) (str.13-99) hrvatskipdf 2 MB
The reception of Nikola Sagri’s tidal reports along the European coastline of the Atlantic from Frane Petrić to Francis Bacon and Giovanni Battista Riccioli (str.13-99)  
Ivica Martinović
Izvorni znanstveni članak
 
O tumačenju hebrejskih imena u Vitezovićevu Lexiconu (str.101-214) hrvatskipdf 6 MB
On Interpretation of Hebrew Names in Vitezović’s Lexicon (str.101-214)  
Bojan Marotti
Izvorni znanstveni članak
 
Filozofija Kvirina Vasilja (1917–2006) kao »filozofija života« (str.215-231) hrvatskipdf 304 KB
Kvirin Vasilj’s Philosophy as a “Philosophy of Life” (str.215-231)  
Draženko Tomić
Izvorni znanstveni članak
 
Dosadašnje interpretacije renesansne filozofije u Hrvatskoj i uloga i značenje časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (str.233-249) hrvatskipdf 294 KB
Extant Interpretations of Renaissance Philosophy in Croatia and the Significance of the Journal Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (str.233-249)  
Erna Banić-Pajnić
Pregledni rad
 
Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) (str.253-334) hrvatskipdf 9 MB
Philosophical works published by the Matica hrvatska (1842–2000) (str.253-334)  
Maja Nebes
Pregledni rad
 
[O povijesnom mišljenju], priredio Damir Barbarić (str.335-342) hrvatskipdf 2 MB
Vanja Sutlić
Ostalo
 
Goran Švob (1947–2013) in memoriam (str.345-348) hrvatskipdf 197 KB
Srećko Kovač
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Misao europskoga jugoistoka u suodnosu s bizantskim i islamskim utjecajem (str. 351-359). Žarko Dadić, Na razmeđu civilizacija. Zapadna Europa, Bizant i islamske zemlje: tragovima povijesti znanosti i prirodne filozofije (Zagreb: Izvori, 2013), 344 pp. (str.351-359) hrvatskipdf 223 KB
Daniel Bučan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arnoldovim tragom o Vuk-Pavlovićevim povijesnofilozofskim radovima: »Vi nijeste ničiji. Vi ste svoj!« (str. 360-366). Pavao Vuk-Pavlović, Povijesnofilozofijski tekstovi, Sabrana djela 5 (2011), 345 pp. (str.360-366) hrvatskipdf 214 KB
Mihaela Girardi-Karšulin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Protiv totalitarizma, za personalizam: misao Stjepana Tomislava Poglajena (str. 367-378). Stjepan Tomislav Poglajen, Kršćanski personalizam: govori, članci, studije, priredio Ivan Šestak, Katolička baština 20. stoljeća 14 (Zagreb: GK, 2010), 383 pp. (str.367-378) hrvatskipdf 236 KB
Mijo Korade
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Supek: stvaralaštvo i djelovanje koje inspirira (str. 379-384). Ksenofont Ilakovac (ur.), Ivan Supek 1915. – 2007., Spomenica preminulim akademicima 187 (Zagreb: HAZU, 2013), 123 pp. (str.379-384) hrvatskipdf 212 KB
Zdravko Radman
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prilog vrednovanju djela Predraga Vranickog (str. 385-389). Branko Despot (ur.), Predrag Vranicki (1922.–2002.): Spomenica posvećena preminulom akademiku Predragu Vranickom, 21. siječnja 1922. – 31. siječnja 2002. Prisjećanja kolega i suradnika na život i djelo, Spomenica preminulim akademicima 186 (Zagreb: Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti, 2013), 63 pp. (str.385-389) hrvatskipdf 207 KB
Lino Veljak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 9.405 *