hrcak mascot   Srce   HID

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,Vol. 40 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2014.

Objavljen na Hrčku: 24. 12. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Proslov (str.I-V) hrvatskipdf 2 MB
The Prologue (str.I-V)  
Željko Klaić
Uvodnik
 
Klaićeva poslanica profesoru Ljudevitu Jonkeu (str.233-239) hrvatskipdf 432 KB
Послание Клаича профессору Людевиту Йонке (str.233-239)  
Stjepan Damjanović
Pregledni rad
 
Pokušaj periodizacije djelatnosti Adolfa Bratoljuba Klaića (str.241-251) hrvatskipdf 583 KB
An Attempt of Periodization of Adolf Bratoljub Klaić’s Works (str.241-251)  
Marko Samardžija
Izvorni znanstveni članak
 
Rusizmi u Klaićevu Rječniku stranih riječi (str.255-274) hrvatskipdf 507 KB
Russianisms in Klaić’s Dictionary of Foreign Words (str.255-274)  
Željka Čelić, Kristian Lewis
Izvorni znanstveni članak
 
Osobna imena u Velikome rječniku stranih riječi, izraza i kratica (41966.) Bratoljuba Klaića (str.275-287) hrvatskipdf 522 KB
Personal Names in Bratoljub Klaić’s Veliki rječnik stranih riječi, izraza i kratica (41966) (str.275-287)  
Anđela Frančić, Bernardina Petrović
Izvorni znanstveni članak
 
Računalni nazivi u Novome rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića i Školske knjige (str.289-308) hrvatskipdf 601 KB
Computer terminology in the New Dictionary of Foreign Words by Bratoljub Klaić and Školska knjiga (str.289-308)  
Antun Halonja, Milica Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
Jezikoslovno nazivlje u Klaićevu Rječniku stranih riječi i Novome rječniku stranih riječi (Bratoljub Klaić i Školska knjiga) (str.309-325) hrvatskipdf 501 KB
Linguistic Terminology in Klaić’s Dictionary of Foreign Words (Rječnik stranih riječi) and New Dictionary of Foreign Words (Novi rječnik stranih riječi) by Bratoljub Klaić and Školska knjiga (str.309-325)  
Lana Hudeček, Milica Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
Strojarsko nazivlje u Klaićevim rječnicima stranih riječi (str.327-347) hrvatskipdf 2 MB
Technical Terms in the Dictionaries of Foreign Words by A. B. Klaić (str.327-347)  
Snježana Kereković
Izvorni znanstveni članak
 
Metodologija morfonološkoga pravopisa (metodološki postupci u Hrvatskome pravopisu iz 1944. godine) (str.349-363) hrvatskipdf 462 KB
Methodology employed in Croatian Orthography (1944), a morphophonological orthography book (str.349-363)  
Mihaela Matešić
Stručni rad
 
Usporedba fonološkoga nazivlja u Klaićevim pravopisima s ostalim hrvatskim pravopisima (str.365-380) hrvatskipdf 454 KB
The Comparison of Phonological Terminology in Klaić’s Orthographic Manuals with other Orthographic Manuals (str.365-380)  
Ana Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
Pomorsko nazivlje u rječnicima Dragutina Antuna Parčića i Adolfa Bratoljuba Klaića (str.381-395) hrvatskipdf 385 KB
Maritime Terminology in Dictionaries of Dragutin Antun Parčić and Adolf Bratoljub Klaić (str.381-395)  
Diana Stolac, Borana Morić-Mohorovičić
Izvorni znanstveni članak
 
Germanizmi u Rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića (str.397-410) hrvatskipdf 563 KB
Germanismen in Rječnik stranih riječi von Bratoljub Klaić (str.397-410)  
Kristian Novak, Barbara Štebih Golub
Izvorni znanstveni članak
 
Općeeuropski frazemi hrvatskoga jezika u Rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića (str.411-434) hrvatskipdf 504 KB
Common European Phrasemes in Croatian Found in B. Klaić’s Dictionary of Foreign Words (str.411-434)  
Maja Opašić
Izvorni znanstveni članak
 
Glagolske natuknice u prvim četirima izdanjima (11951., 21958., 31962., 41966.) Rječnika stranih riječi Bratoljuba Klaića (str.435-452) hrvatskipdf 507 KB
Verb Entries in the First Four Editions of Dictionary of Foreign Words (11951., 21958.,31962., 41966.) by Bratoljub Klaić (str.435-452)  
Bernardina Petrović, Dunja Vranešević
Pregledni rad
 
Klaićev pedagoški pokušaj u akcentologiji (str.455-468) hrvatskipdf 694 KB
Klaić’s Pedagogical Attempt in Accentology (str.455-468)  
Blaženka Martinović
Izvorni znanstveni članak
 
Razlike u bilježenju naglasaka između Naglasnoga sustava standardnoga hrvatskog jezika Bratoljuba Klaića i današnjega (str.469-477) hrvatskipdf 478 KB
The Accent Marking in the Work Naglasni sustav standardnoga hrvatskog jezika by Bratoljub Klaić vs the Contemporary Accent Marking (str.469-477)  
Nives Opačić
Stručni rad
 
Klaićev opis akcentuacije valpovačkoga podravskog govora (str.479-495) hrvatskipdf 541 KB
The Accentuation of the Podravian Dialect of Valpovo by B. Klaić (str.479-495)  
Tijmen Pronk
Izvorni znanstveni članak
 
Naglasci u Rječniku stranih riječi i naglasnome priručniku Adolfa Bratoljuba Klaića u usporedbi sa Školskim rječnikom hrvatskoga jezika (str.497-520) hrvatskipdf 585 KB
Accentuation in Dictionary of Foreign Words and Accentual Manual of Adolf Blatoljub Klaić in Comparison with the School Dictionary of Croatian Language (str.497-520)  
Domagoj Vidović
Izvorni znanstveni članak
 
Bratoljub Klaić i štokavština donje Podravine (str.521-530) hrvatskipdf 440 KB
Bratoljub Klaić and the Štokavian Dialect of Lower Podravina (str.521-530)  
Marija Znika
Stručni rad
 
Miroslav Krleža u Rječniku stranih riječi (str.533-550) hrvatskipdf 446 KB
Miroslav Krleža in Dictionary of Foreign Words (str.533-550)  
Ivana Klinčić
Izvorni znanstveni članak
 
Metalepsa i poigravanje funkcijama književnog teksta u humoreskama Bratoljuba Klaića (str.551-567) hrvatskipdf 467 KB
Metalepsis and Playing with Functions of Literary Texts in Bratoljub Klaić’s Spoofs (str.551-567)  
Kornelija Kuvač-Levačić
Izvorni znanstveni članak
 
Bratoljub Klaić i stari pisci hrvatski (str.569-576) hrvatskipdf 401 KB
Bratoljub Klaić and Old Croatian Writers (str.569-576)  
Josip Lisac
Izvorni znanstveni članak
 
Klaićev prinos recepciji starogrčkih tragedija (str.577-593) hrvatskipdf 458 KB
Bratoljub Klaić’s Contribution to the Reception of Ancient Greek Tragedy in Croatia (str.577-593)  
Sanja Perić Gavrančić
Izvorni znanstveni članak
 
Sadržaj hrvatskipdf 201 KB
Contents engleskipdf 201 KB
Uredništvo
Kazalo
 
Posjeta: 33.800 *