hrcak mascot   Srce   HID

Infektološki glasnik, Vol. 33 No. 4, 2013.


Datum izdavanja: prosinac 2013.

Objavljen na Hrčku: 26. 1. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Riječ uredništva (str.154-155) hrvatskipdf 1001 KB
Editorial (str.154-155)  
Snježana Židovec Lepej
Uvodnik
 
Heterogenost podtipova HIV-a i primarna rezistencija na antiretrovirusne lijekove u novodijagnosticiranih osoba iz Hrvatske tijekom 2013. godine (str.157-161) hrvatskipdf 101 KB
HIV subtype diversity and primary resistance to antiretroviral drugs in newly diagnosed HIV-infected persons from Croatia in 2013 (str.157-161)  
Ivana Grgić, Ana Planinić, Lana Gorenec, Adriana Vince, Josip Begovac, Snježana Židovec Lepej
Izvorni znanstveni članak
 
Zdravstveno protektivna spolna komunikacija kod osoba koje se testiraju na HIV (str.163-169) hrvatskipdf 103 KB
Health protective sexual communication among HIV testing seekers (str.163-169)  
Vlatka Matković Puljić, Josip Begovac
Izvorni znanstveni članak
 
Ekstrakorporalna membranska oksigenacija u akutnom respiratornom distres sindromu – rezultati Referentnog centra za izvantjelesnu oksigenaciju akutno respiratorno ugroženih bolesnika u Hrvatskoj (str.171-175) hrvatskipdf 94 KB
Extracorporeal membrane oxygenation in the treatment of acute respiratory distress syndrome – results of the Croatian Referral Center for Respiratory Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) (str.171-175)  
Marko Kutleša, Anđa Novokmet, Renata Josipović Mraović, Boris Filar, Petar Mardešić, Bruno Baršić
Stručni rad
 
Hiperbarična oksigenacija u liječenju infekcija središnjeg živčanog sustava (str.177-181) hrvatskipdf 90 KB
Hyperbaric oxygenation in the treatment of central nervous system infections (str.177-181)  
Ivica Bilić, Nadan M. Petri
Pregledni rad
 
Novosti u sprječavanju, dijagnostici i liječenju infektivnih bolesti (str.183-184) hrvatskipdf 122 KB
Marija Santini, Marija Kusulja
Vijest
 
Epidemiološka izvješća (str.185-185) hrvatskipdf 123 KB
Vladimira Lesnikar
Kratko priopćenje
 
Cijepljenje protiv velikih boginja u Županiji belovarsko-križevačkoj od 1887. do 1907. godine – povijesni osvrt (str.187-190) hrvatskipdf 2 MB
Variolisation in the Belovar-Križevci County from 1887 to 1907 – a hystorical overview (str.187-190)  
Dubravko Habek, Ana-Marija Mušlek
Crtice
 
Posjeta: 3.008 *