hrcak mascot   Srce   HID

FLUMINENSIA : časopis za filološka istraživanja,Vol. 26 No. 2
Datum izdavanja: siječnja 2015.

Objavljen na Hrčku: 30. 1. 2015.
Sadržaj Puni tekst
O PRIJEPISIMA GLAGOLJSKOGA KORIZMENJAKA (str.7-23) hrvatskipdf 295 KB
ON COPIES OF THE MANUSCRIPT OF THE GLAGOLITIC QUARESIMALE (str.23-23)  
Andrea Radošević
Izvorni znanstveni članak
 
KAJKAVSKI JEZIČNI IZRAZ U DJELIMA FRANA GALOVIĆA (str.25-40) hrvatskipdf 323 KB
THE KAJKAVIAN DIALECT IN FRAN GALOVIĆ’S WORKS (str.40-40)  
Jela Maresić, Bojana Schubert
Izvorni znanstveni članak
 
SKICA ZA PORTRET DIJALEKTOLOGA PETRA ŠIMUNOVIĆA (str.41-52) hrvatskipdf 274 KB
A SKETCH FOR THE PORTRAIT OF THE DIALECTOLOGIST PETAR ŠIMUNOVIĆ (str.52-52)  
Silvana Vranić
Pregledni rad
 
FONOLOGIJA MJESNOGA GOVORA ŠIMLJANIKA U SJEVERNOJ MOSLAVINI (str.53-69) hrvatskipdf 666 KB
PHONOLOGY OF THE LOCAL DIALECT OF ŠIMLJANIK IN NORTH MOSLAVINA (str.69-69)  
Perina Vukša Nahod
Izvorni znanstveni članak
 
MORFOSINTAKSA I PRAGMATIKA HRVATSKE IMENSKE FORMULE ŽENSKIH OSOBA (str.71-90) hrvatskipdf 344 KB
THE MORPHOSYNTAX AND PRAGMATICS OF CROATIAN FEMALE NAMES (str.90-90)  
Branko Kuna
Izvorni znanstveni članak
 
BOGATSTVO I SIROMAŠTVO U HRVATSKOJ FRAZEOLOGIJI (str.91-103) hrvatskipdf 304 KB
WEALTH AND POVERTY IN CROATIAN PHRASEMES (str.103-103)  
Maja Opašić, Nika Čunović, Mateja Fumić
Izvorni znanstveni članak
 
LANGUAGE CONTACT AND STABILITY OF BASIC VOCABULARY: CROATIAN LOANWORDS FOR BODY PARTS IN VLASHKI/ZHEYANSKI (ISTRO-ROMANIAN) (str.105-121)  
JEZIČNI DODIR I STABILNOST OSNOVNOGA VOKABULARA: HRVATSKE POSUĐENICE ZA DIJELOVE TIJELA U VLAŠKOM/ŽEJANSKOM (ISTRORUMUNJSKOM) (str.122-122) hrvatskipdf 383 KB
Zvjezdana Vrzić, Robert Doričić
Izvorni znanstveni članak
 
JULIJE BENEŠIĆ KAO PRIREĐIVAČ I KRITIČAR KNJIŽEVNIH TEKSTOVA (str.123-132) hrvatskipdf 243 KB
JULIJE BENEŠIĆ AS AN EDITOR AND CRITIC OF LITERARY TEXTS (str.132-132)  
Željka Brlobaš
Pregledni rad
 
ASPEKTI TRAGIČNOGA U „GENIJSKOM CIKLUSU” KRLEŽINIH LEGENDI (str.133-142) hrvatskipdf 242 KB
THE ASPECTS OF TRAGIC IN THE “GENIUS CYCLE” IN THE LEGENDS BY KRLEŽA (str.142-142)  
Marijana Bijelić
Prethodno priopćenje
 
NOVI FILOLOŠKI PRINOSI AKADEMIKA STJEPANA DAMJANOVIĆA (Stjepan Damjanović: NOVI FILOLOŠKI PRINOSI) (str.145-151) hrvatskipdf 197 KB
Sanja Holjevac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
SVE NA SLAVU KRALJA PRIVIŠNJEGA (ZBORNIK O EMERIKU PAVIĆU Zagreb, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2014., ur. Pavao Knezović i Marko Jerković) (str.152-158) hrvatskipdf 196 KB
Anastazija Vlastelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
IZ POVIJESTI KAJKAVSKE GRAMATIKOGRAFIJE (Ignacije Szentmártony UVOD U NAUK O HORVATSKOME JEZIKU / EINLEITUNG ZUR KROATISCHEN SPRACHLEHRE FÜR TEUTSCHE, 1783. (prijevod i pretisak) Zagreb, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2014.) (str.159-163) hrvatskipdf 183 KB
Bojana Schubert
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NOVI ŽIVOT BABUKIĆEVE OSNOVE SLOVNICE SLAVJANSKE (Vjekoslav Babukić, OSNOVA SLOVNICE SLAVJANSKE NARĚČJA ILIRSKOGA (Zagreb, 1836.) Zagreb, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012.) (str.164-167) hrvatskipdf 184 KB
Borana Morić-Mohorovičić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NOVI STARI RJEČNIK (Julije Benešić, RJEČNIK HRVATSKOGA KNJIŽEVNOGA JEZIKA OD PREPORODA DO I. G. KOVAČIĆA svezak 13; S – SPUŽVAST Zagreb, HAZU, 2013., ur. Milan Moguš, Anja Nikolić-Hoyt, Josip Vončina) (str.168-171) hrvatskipdf 172 KB
Diana Stolac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
RJEČNIK U SPOMEN SLAVKU KALČIĆU (Slavko Kalčić, Goran Filipi i Valter Milovan RJEČNIK ROVERSKIH I OKOLNIH GOVORA Matica hrvatska Pazin, Naklada Dominović Zagreb, Znanstvena udruga Mediteran, Pula, 2014.) (str.172-174) hrvatskipdf 180 KB
Lina Pliško
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 16.144 *