hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 1989.

Objavljen na Hrčku: 9. 2. 2015.
Sadržaj Puni tekst
 
ŽIVOT I DJELO VATROSLAVA JAGIĆA (str.9-12) hrvatskipdf 2 MB
Radoslav Katičić
Izvorni znanstveni članak
 
 
PALEOSLAVISTIKA, CYRILO-METHODIANA, GLAGOLITIKA I KNJIŽEVNA MEDIJEVISTIKA U DJELU VATROSLAVA JAGIĆA (str.13-21) hrvatskipdf 4 MB
Eduard Hercigonja
Izvorni znanstveni članak
 
VATROSLAV JAGIĆ IM KORRESPONDENZLICHT  
VATROSLAV JAGIĆ U SVJETLU KORESPONDENCIJE (str.23-43) hrvatskipdf 8 MB
Alojz Jembrih
Izvorni znanstveni članak
 
 
VRAMČEVA DJELA U SLAVISTIČKOJ STRUČNOJ LITERATURI (str.45-61) hrvatskipdf 6 MB
Alojz Jembrih
Izvorni znanstveni članak
 
GRADIŠĆE CROATIAN PROTESTANT LITERATURE  
PROTESTANTSKA KNJIŽEVNOST GRADIŠĆANSKIH HRVATA (str.61-74) hrvatskipdf 6 MB
Zvonimir Bartolić
Izvorni znanstveni članak
 
BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES GERICHTES DER STADT VARAŽDIN (mit besonderer Beriicksichti^ng des Mittelalters)  
O VARAŽDINSKOM GRADSKOM SUDU (s osobitim obzirom na srednji vijek) (str.75-98) hrvatskipdf 10 MB
Zlatko Herkov
Izvorni znanstveni članak
 
ÜBER DIE GRUNDVERMESSUNG DES VARAŽDINER STADTGEBIEST VOM J. 1166. VND ÜBER DEN MIT IHR VERBUNDENEN FRAUENAUFSTAND  
IZMJERA GRADA VARAŽDINA OD GODINE 176 6. I NJOME IZAZVANA BUNA (str.99-109) hrvatskipdf 4 MB
Zlatko Herkov
Izvorni znanstveni članak
 
OBUĆARSTVO I KOZARSTVO VARAŽDINSKOGA KRAJA DO 1945. GODINE (str.111-146) hrvatskipdf 17 MB
DIE SCHUSTEREI UND DIE GERBEREI IM GEBIET VARAŽDIN BIS ZUM JAHR 1945 (str.147-147)  
Dragutin Feletar
Izvorni znanstveni članak
 
AUSSERLANDSWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTION IM KOMTIAT VARAŽDIN AM ANFANG DES 20. JAHRHUNDERTS  
NEPOLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI POČETKOM 20. STOLJEĆA (str.153-164) hrvatskipdf 5 MB
Milivoj Ređep, Miroslav Žugaj
Izvorni znanstveni članak
 
 
PRILOZI POVIJESNOJ GEOGRAFIJI I TOPONIMIJI SREDNJOVJEKOVNE KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE T (str.165-173) hrvatskipdf 4 MB
Mirko Marković
Izvorni znanstveni članak
 
RADNIČKA KRETANJA U LEPOGLAVSKOM I IVANEČKOM PODRUČJU U MEĐURATNOM RAZDOBLJU (str.175-194) hrvatskipdf 9 MB
(str.195-196)  
Mira Kolar-Dimitrijević
Izvorni znanstveni članak
 
HIPERPROSTORI H-ZATVORENIH PROSTORA HYPERSPACES OF H-CLOSED SPACES (str.197-205) hrvatskipdf 3 MB
HYPERSPACES OF H-CLOSED SPACES (str.205-205)  
Ivan Lončar
Izvorni znanstveni članak
 
 
GLAZBA RUBNIH PODRUČJA — Prilog pitanju samobitnosti tzv. »malih« glazbenih kultura — (str.207-218) hrvatskipdf 5 MB
Marija Bergamo
Izvorni znanstveni članak
 
SLAVISM — THE ONE OF THE NATIONAL ORIENTATIONS IN THE WORKS OF FRANIO KSAVER KUHAČ  
SLAVENSTVO — JEDNA OD IDEJNIH ORIJENTACIJA U DJELU FRANJE KSAVERA KUHAČA (str.219-226) hrvatskipdf 3 MB
Andrija Tomašek
Izvorni znanstveni članak
 
ITALIJANSKA OPERA V LJUBLJANI V OBDOBJU KLASICIZMA (str.227-235) hrvatskipdf 4 MB
DIE ITALIENISCHE OPER IN LJUBLJANA IN DER ZEIT DES KLASSIZISMUS (str.235-236)  
Jože Sivec
Izvorni znanstveni članak
 
 
PRILOG ISTRAŽIVANJU BIOGRAFIJE I OBITELJSKO-ZAVIČAJNE MOTIVIKE MIROSLAVA KRLEŽE (str.237-246) hrvatskipdf 4 MB
Božena Filipan
Stručni rad
 
 
ODAKOV OP. 1 U KONTEKSTU SKLADATELJEVA STVARALAŠTVA NA PODRUČJU KOMORNE GLAZBE (str.247-251) hrvatskipdf 2 MB
Davor Merkaš
Stručni rad
 
 
DOPRINOS KRSTE ODAKA DUHOVNOJ GLAZBI (str.253-260) hrvatskipdf 3 MB
Rozina Palić Jelavić
Stručni rad
 
 
SIMFONIJA JADRANA — ODAKOV HOMMAGE RODNOJ DALMACIJI (str.261-264) hrvatskipdf 1 MB
Mirna Polzović
Stručni rad
 
Posjeta: 7.841 *